WTO-MINISTERMØTE

Roper varsko mot globalt tjenestedirektiv

Globalt tjenestedirektiv: Peter Waldorff advarer ansatte i kommuner og stat mot tjenesteforhandlingene i WTO. Foto: Thomas Vermes
Globalt tjenestedirektiv: Peter Waldorff advarer ansatte i kommuner og stat mot tjenesteforhandlingene i WTO. Foto: Thomas Vermes

<p- Privatisering, sier Peter Waldorff. - Svekking av folkestyre og velferdsstat, sier Jan Davidsen. Begge advarer ansatte i stat og kommuner om WTO-forhandlingene om tjenester som pågår.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

WTOs DOHA-RUNDE

Et ministermøte i Verdens handelsorganisasjon WTO avholdt i Qatars hovedstad Doha i november 2001, vedtok å starte en omfattende forhandlingsrunde om liberalisering av verdenshandelen.

Denne såkalte Doha-utviklingsrunden omfatter 21 forhandlingstemaer. Mest oppmerksomhet har det vært om landbruksforhandlingene. Dessuten forhandles det om ikke-landbruksvarer (NAMA), tjenester, investeringer, regler og mye annet.

Forhandlingene har vært fastslåste. I juli 2008 gjorde WTOs generaldirektør Pascal Lamy et nytt forsøk på å få enighet om hovedtrekkene (modaliteter) for to av forhandlingsområdene, landbruk og NAMA (industrivarer inkl. fisk).

Men også dette mini-ministermøtet mislyktes.

Les mer på Utenriksdepartementets WTO-sider.

Genève/Oslo (ABC Nyheter): Generalsekretæren for 20 millioner stats- og kommunalt ansatte i 160 land roper varsko i forbindelse med ministermøtet som pågår i Verdens handelsorganisasjon WTO.

- Når man åpner for bedre adgang til markedene for tjenester, så fører det nesten automatisk til privatisering, sier Peter Waldorff.

Han er generalsekretær i PSI, Public Services International - eller Internasjonalen for stats- og kommuneansatte, ISKA, som det heter på norsk.

Friere handel med tjenester innenfor rammene av WTOs tjenesteavtale GATS er en viktig del av WTO-forhandlingene ministrene diskuterer her i Genève.

Advarte Fagforbundet

Før Waldorff kom for å følge med på WTO-ministermøtet, talte han på landsmøtet til Fagforbundet og ba dem passe på hva som skjer i Genève.

Og Fagforbundets leder Jan Davidsen er minst like urolig som Waldorff:

- Ja, dette er en av de helt sentrale områdene for oss, og derfor samarbeider vi så mye med PSI, sier Davidsen.

- WTO og GATSs kan få stor innflytelse på folkestyret og muligheten til å styre velferdsstaten, mener forbundslederen.

Støre helt uenig

Utenriksminister Jonas Gahr Støre er på full kollisjonskurs med sin partikamerat Jan Davidsen, som også sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, i vurderingen av tjenesteforhandlingene om GATS.

- Hva syns du om bekymringen til de offentlig ansatte for GATS?

- Jeg deler den vurderingen at det er veldig fundamentalt at nøkkeltjenester fordrer en sterk offentlig sektor, som er pålitelig og tilstedeværende tjenesteleverandør, svarer Støre.

- Men fra norsk side vil jeg anse det som en norsk beslutning hvordan vi vil organisere eldreomsorg, sykehus og utdanning, sier Støre og forsikrer:

- Jeg ser ikke noe i WTOs avtaleverk som vil gjøre de vanskeligere for oss. Framtida vil avhenge mye av hvilke politiske vinder som blåser og hvem velgerne velge.

- Dette står på spill

Uenig med Støre om WTO: Jan Davidsen. Foto: Thomas VermesUenig med Støre om WTO: Jan Davidsen. Foto: Thomas Vermes

Hva mener så Waldorff står på spill i WTO?

- Det virker som det er på tjenestområdene man er lengst fremme for å nå en enighet i Doharunden. Det er selvfølgelig bekymringsverdig, sier ISKA-lederen.

- For oss er det av en vital betydning at man ikke skaper situasjoner som gjør det vanskeligere for befolkningene å få like tjenester, for eksempel utdanning, legger han til.

- WTO ikke så demokratisk

- Derfor har det vært viktig for oss å være til stede under ministermøtene i WTOs Doha-forhandlingsrunde, framholder Waldorff.

- Nå er ikke WTO en så veldig demokratisk organisasjon. Vi får lov til å være der som ikke-statlig organisasjon. Vi får ikke lov til å tale, det er ingen konsultasjoner. Vår mulighet til å påvirke er sammen med andre frivillige organisasjoner og gjennom individuelle regjeringer, sier han.

Hva med anstendig arbeidsliv?

- Ett av problemene som vi opplever, er den manglende overensstemmelse mellom det FNs arbeidslivsorganisasjon ILO sier om anstendige arbeidsforhold, og WTO.

Diskuterer man det med WTO, sier de at det er ILOs avdeling, forteller Waldorff og spør retorisk:

- Hvis ikke WTO påtar seg ansvaret for at avtalene de står bak, skaper framgang for befolkningen, hvem er det da de arbeider for?

- Skaper mer ulikhet

- Gir ikke friere handel billigere og bedre tjenester?

- Jo, men for hvem? For dem som kjøper, kanskje. Men hva med de som skal utføre tjenestene? Man skaper mer og mer ulikhet. Vi burde kunne kreve politisk vilje til å skape mindre, og ikke mer ulikhet, mener Waldorff.

Personvernpolicy