Kjører på rødt 77 ganger hvert år

ULYKKE: Dette bildet er tatt i forbindelse med en togulykke på Nittedal stasjon i April 2001. Ved denne sporveksleren kolliderte det sydgående lokaltoget ( i bakgrunnen) med et tog på vei til Gjøvik søndag kveld. Den ene av togførerne skal ha innrømmet å ha kjørt på rødt lys. Foto: Paul Kleiven / SCANPIX
ULYKKE: Dette bildet er tatt i forbindelse med en togulykke på Nittedal stasjon i April 2001. Ved denne sporveksleren kolliderte det sydgående lokaltoget ( i bakgrunnen) med et tog på vei til Gjøvik søndag kveld. Den ene av togførerne skal ha innrømmet å ha kjørt på rødt lys. Foto: Paul Kleiven / SCANPIX

<pFlere nestenulykker, ifølge Statens Havarikommisjon. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): Opp mot 87 ganger per år passerer norske tog stoppsignaler. Og det er persontog som begår feilen oftest.

Nye tall Statens havarikommisjon for transport har sett på, avslører at det har vært mellom 87 og 68 passeringer av stoppsignal per år i perioden 2002-2008. Gjennomsnittet er 77 stopp-passeringer.

Skånet

«Norge har til nå vært forskånet for store ulykker hvor det er konkludert med at en
passhendelse har vært den utløsende faktoren. Det har forekommet hendelser relatert til passhendelser som kunne ha blitt svært alvorlige dersom andre sikkerhetsbarrierer også hadde sviktet», står det i Havarikommisjonens rapport.

I Storbritannia har man sett svært alvorlige togulykker, noe som er årsaken til at kommisjonen nå ønsker å kartlegge antall feil.

Persontog står for klart flest feilpasseringer, men kjører også fire ganger mer enn godstog. Antallet hendelser med persontog har imidlertid gått ned, mens tallet har økt for godstog og arbeidsmaskiner.

Oslo versting

Mens over 31 persontog årlig passerer det stoppsignalet i gjennomsnitt, er det tilsvarende tallet for godstog rett over 13.

Statistikken viser også at februar og oktober er de månedene med flest feil. Hvis man bryter ned tallene på ukedager er det mandag og torsdag som er verst.

Det er klart flest feilpasseringer i Oslo, og dette forklares med at det kjøres langt flere tog i Oslo enn ellers i landet. Drammens- og Hovedbanen er de to banene med klart flest passeringer av stoppsignal.

«Faren for en stor-ulykke er spesielt til stede der en passhendelse kan føre til
kollisjon mellom to tog, kollisjon mellom tog og kjøretøy på linja eller en avsporing», skriver Havarikommisjonen.

Det understrekes i rapporten at mange av feilene skjer i forbindelse med hensetting, skifting og klargjøring av togene.

Havarikommisjonen ønsket å gjøre en grundigere undersøkelse, men på grunn av store mangler på feil-rapportene, var det i mange tilfeller ikke mulig å se noe annet enn hvilket tog som kjørte, samt tid og sted for feilen.

Personvernpolicy