LO-sjefen taus om biodrivstoff

Klima: LO-leder Roar Flåthen (til høyre) snakket mye om klima, men ingenting om biodrivstoff da han talte til Jan Davidsens Fagforbund. Foto: Thomas Vermes
Klima: LO-leder Roar Flåthen (til høyre) snakket mye om klima, men ingenting om biodrivstoff da han talte til Jan Davidsens Fagforbund. Foto: Thomas Vermes

<pMens biodrivstoff-striden raser i Stortinget, roser Roar Flåthen Norge opp i skyene for klimapolitikken. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ABC Nyheter: - Vi kan være stolte i Norge over måten industrien har fått ned utslippene på. Når du hører folk snakke, høres det ut som om Norge er versting i forurensnings-sammenheng!

Det sa LO-leder Roar Flåthen da han i sin tale til Fagforbundets landsmøte la stor vekt på klima-spørsmål. Det gjorde han uten å nevne ett ord om biodrivstoff-striden regjeringen har kastet Stortinget ut i.

Der går diskusjonen så busta fyker om statsministerens påbud til de rødgrønne stortingspolitikerne om å øke avgiften på biodrivstoff.

Veldig stolt

- Det som skjer på Mongstad er noe av det beste vi kan gjøre! Vi må advare mot alle dem som sier at dette blir for dyrt.

- Vi skal være stolte av at bare Norge har vært villig til å gå så langt, sier LO-sjefen, som selv skal være med i den norske delegasjonen på FNs klimatoppmøte i København.

Betydningen av å utvikle rensing og lagring av karbon, begrunner han med en stor vekst i energiforbruket i u-land i åra framover, Den vil i stor grad vil bli basert på fossile kilder. Dermed trengs renseteknologien.

- Men vi har fortsatt litt å gjøre, både i kommunene og i transportsektoren, formanet LO-lederen.

Slik blir tariffkravene:

Flåthen kom selvsagt inn på lønnspolitikken også, og varslet hva som vil bli LOs prioriteringer ved lønnsoppgjøret neste år.

- Vi må ta tak i tre ting i denne stortingsperioden, sa Flåthen:

1. Etter- og videreutdanning. Skal arbeidslinja gjennomføres, er vi nødt til å få påfyll av kompetanse.

2. Likelønn og likestilling. Det er ikke bare de utdannede som har lønnsforskjeller! Det er bare vi som kan få til og sikre mangfoldet. Skal vi få til store reformer, må vi ordne det i tariffoppgjørene, ikke store lokale potter!

3. Få på plass tjenestepensjonsordninger i privat sektor. Det blir mer og mer innskuddsbaserte ordninger. All den kapitalen som settes inn, milliarder på milliarder, er det bare arbeidsgiverne som styrer. Det kan vi ikke akseptere!

- LO er i dag en av verdens sterkeste fagbevegelser! Vi har hatt positiv medlemsutvikling enn alle andre LO'er i Europa. Og vi har et politisk styresett som jobber med fagbevegelsen og ikke mot den! avsluttet LO-leder Roar Flåthen.

Personvernpolicy