FAGFORBUNDETS LANDSMØTE

Synger tostemt om sykelønn og diesel

Jan Davidsen og Jens Stoltenberg er blitt enig om prosessen i sykelønnsstriden. Men Davidsen tviler på statsministerens forslag til tiltak. Foto: Thomas Vermes
Jan Davidsen og Jens Stoltenberg er blitt enig om prosessen i sykelønnsstriden. Men Davidsen tviler på statsministerens forslag til tiltak. Foto: Thomas Vermes

<p- Vi er enige om prosessen. Det sier Jens Stoltenberg og Jan Davidsen i spørsmålet om å få ned sykefravær. Dermed er ikke alt sagt. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FAGFORBUNDET

* Fagforbundet holder denne uka sitt andre landsmøte i Oslo.

* Forbundet ble opprettet 2003 og er tilsluttet LO.

* Fagforbundet organiserer ansatte blant annet i kommunale og fylkeskommunale virksomheter, helseforetak, barnehager og kollektivtransport.

* Forbundet er det største fagforbundet tilknyttet LO med rundt 300.000 medlemmer.

* Forbundsleder siden starten er Jan Davidsen.

(Kilde: Store norske leksikon) (©NTB)

ABC Nyheter: Statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg holdt forsamlingen i sin hule hånd i et livat innlegg til Fagforbundets landsmøte i dag.

Han lyktes å få forbundsleder Jan Davidsen et stykke over på sin side i de to store stridsspørsmålene som er oppe i tida:

Sykelønnsordningen og innføring av avgift på biodiesel.

Vil ha høyt sykefravær

- I debatten om sykefravær får man ofte ikke fram viktige sammenhenger, sa Stoltenberg og gjentok poenget han framførte på LO Stats konferanse på Gol nylig:

- Norge har et høyt sykefravær fordi vi har mange i jobb. Fordi vi har mange i jobb, har vi en god del som sliter litt i arbeidsstyrken. I andre land er de ikke med i statistikken, for de har ingen jobb å bli sykmeldt fra.

- Må ta tak

- Men: Vi må erkjenne at det høye sykefraværet ikke fullt og helt kan forklares ved at vi har mange i jobb. Og det kan i hvert fall ikke forklare den store økningen i sykefraværet nå, fortsatte statsministeren.

- Økt sykefravær rammer den sykmeldte, arbeidsgiverne og fellesskapet. Sykelønn koster oss 33-34 milliarder bare i år. I år anslår NAV at sykeligheten per sysselsatt vil øke med 10 prosent.

- Da er noe galt. Arbeiderbevegelsen er tjent med å gå inn i diskusjonen om at her er vi nødt til å gjøre noe. Vi må bli enige om en ny avtale om Inkluderende Arbeidsliv i dialog med partene, sa Stoltenberg.

Enige om prosess, men...

Stoltenberg gjentok derimot ikke strøtankene han kom med på Gol, om ideer til tiltak.

Der nevnte han blant annet at fastlegen, som i Sverige, skal overprøves av en anne lege, og mer bruk av gradert sykemelding.

- Er dere to nå helt enige i spørsmål om reform av sykelønnsordningen? spurte ABC Nyheter på en pressekonferanse med Stoltenberg og Davidsen.

- Ja, i hvert fall om hvilken prosess vi skal ha framover. Vi er glad for initiativene som er tatt i forhold til prosess, svarte Fagforbunds-leder Jan Davidsen.

- Vi er enige om prosessen, sa også Stoltenberg, men la til:

- Og om målet. Forslagene jeg har fremmet er ikke forslag, det er ideer for vurdering. Vi vil løse dette i dialog med partene, slår statsministeren fast.

Davidsen skeptisk til ideene

- En ting er prosess. Er du enig med Stoltenberg i hvilke typer tiltak som er aktuelle å vurdere, Jan Davidsen?

- Nei. Vi får bare vurdere forslagene hans. Men jeg mener vi løser dette med prosesser i førstelinjen, høre på de folkene som har hverdagen sin der det er sykefravær. Vi har gode erfaringer med hvordan man får ned sykefraværet. Vi har også en grunnleggende tro på at dette har med grunnbemanning å gjøre, sier han.

Vil ikke subsidiere veitrafikk

Stoltenberg gikk inn i et aktivt forsvar for regjeringens beslutning om fjerne avgiftsfritaket biodiesel har.

- Vi har viktigere ting å bruke pengene på, enn å bruke masse penger på å fremme veitrafikk, sier Stoltenberg.

- Vi skal også huske på at noe biodrivstoff er veldig skadelig på miljøet, noe er bra og noe er veldig bra. Det er også et etisk spørsmål om råstoffet produseres på bekostning av matproduksjon, framholder Stoltenberg, som mener kriterier for bærekraft må på plass.

Han varsler at et marked for biodiesel likevel vil bli sikret ved at regjeringen innen 1. januar 2011 skal kreve at det skal blandes inn minst 5 prosent av biodrivstoff.

- Det vil sikre et marked og gjøre at en bedrift som Uniol kan produsere 100 millioner liter - vel og merke hvis de er konkurransedyktige i forhold til import.

- Ikke halv seier for SV og Sp

- Dette fremstilles feilaktig som en halv seier for SV og Sp, kommenterere Høyres energipolitiske talsmann Nikolai Astrup overfor ABC Nyheter.

- Det er det overhodet ikke. Jens slår inn en åpen dør, for det han her sier, er hva som ligger i Stortingets klimaforlik.

- Eneste forskjell er at han utsetter gjennomføringen av kravet om 5 prosent, sier Astrup.

Utsettelsen fra den opprinnelige planen begrunner Stoltenberg med at kriterier og kontroll av bærekraftig produksjon av råstoff for biodrivstoff må på plass.

...men SV jubler

- Vi er veldig fornøyde med at vi har fått til dette. Det er viktig for å øke markedet for biodrivstoff i Norge. Det bidrar til å redusere klimautslippene fra bilkjøring og å legge til rette for grønne arbeidsplasser fremover, skriver SVs finanspolitiske talsperson, Inga Marte Thorkildsen derimot i en pressemelding.

Hun mener dette viser at regjeringen mener alvor med å satse på biodrivstoff i tiden fremover.

Davidsen går for avgift nå

Overfor ABC Nyheter bekrefter Jan Davidsen at han har latt seg overbevise om innføringen av denne avgiften på biodiesel er riktig.

- Vi har vært opptatt av å produsere biodrivstoff i Norge. Vi har masse trevirke fra skogen, og det går ikke utover matproduksjon. I det internasjonale arbeidet er det veldig betenkelig å legge ned matproduksjon for å produsere diesel, mener han.

- Er du nå enig med Stoltenberg om at avgifts-fritaket fjernes?

- Vi ville be regjeringen om å tenke seg om en runde til. Redegjørelsen viser at det vi nå har fått, ivaretar målet vårt. Vi har ikke vært opptatt av et generelt avgiftsfritak, svarer Davidsen.

- Riktig å gjøre dette nå? Vel, jeg har ikke kompetanse til å si at dette ikke er riktig, konkluderer forbundslederen.

- Uforutsigbar farse

Fremskrittspartiets energipoltiske talsmann Ketil Solvik-Olsen mener det som kommer fram på Fagforbundets landsmøte fra statsministeren, illustrerer at regjeringens biodrivstoffpolitikk er blitt en farse.

- Den viktigste kritikken i denne saken er mangelen på forutsigbarhet. Regjeringens rot har ødelagt tilliten mellom næringslivet og myndighetene hva gjelder grønne investeringer.

Det skriver Solvik-Olsen i en pressemelding.

- ngen vet hva som skjer med bioetanol, elbiler eller hydrogenbiler slik regjeringen holder på, mener han.

Artikkelen er oppdatert med Ketil Solvik-Olsens og Inga Marte Thorkildsens kommentar.

Personvernpolicy