SYKEFRAVÆR

Gjør sykefravær dyrere for bedriftene

Strammer inn mot sykefraværet: Jens Stoltenberg. Foto: Scanpix
Strammer inn mot sykefraværet: Jens Stoltenberg. Foto: Scanpix

<pJens Stoltenberg med utspill i følsomt spørsmål: Vil stramme inn på sykefraværet og la arbeidsgiverne betale mer. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

KARTELLKONFERANSEN

LO Stats kartellkonferanse på Gol samler årlig rundt 200 tillitsvalgte, innledere, presse og gjester fra inn- og utland.

Konferansen har tradisjonelt vært et tenkeloft der sentrale temaer debatteres og nye ideer lanseres.

Kartellkonferansen har vært arrangert årlig - med noen opphold - helt siden 50-tallet.

Kilde: aktuell.no

Statsminister Jens Stoltenberg utfordret LO Stat på kartellkonferansen på Gol onsdag, ved å fremme forslag for å få ned sykefraværet, som vakte rasende protester og ble nedkjempet i 2006.

- Ett av tiltakene vi vil vurdere, er arbeidsgiveransvaret. Arbeidsgiver betaler nå for de første 16 dagene av sykefraværet. I 2006 argumenterte vi for å forlenge det. Men det ble ingen suksess den gangen, innledet Stoltenberg.

Gjør nytt forsøk

- Vi la opp til å øke belastningen for arbeidsgiverne med 4,5 milliarder kroner, fortsatte han.

Det vakte forente protester både fra NHO og et LO som den gang ble ledet av en stridslysten Gerd Liv Valla.

- Denne gangen kan vi tenke oss å gi arbeidsgiverne ansvar for økt langtidsfravær. Til gjengjeld kan vi redusere noe annet, for eksempel arbeidsgiveravgift. Summen skal bli null. Akkurat hvordan det skal utformes, kan vi diskutere, sa Jens Stoltenberg.

Legenes sykemeldinger

- Det er ikke skoft, kortidsfraværet som øker. Det er det legemeldte langtidsfraværet som øker. Det ene jeg er opptatt av, er å diskutere årsaker - og hva vi skal gjøre for å redusere sykefraværet, understreker Stoltenberg.

Statsministeren varslet grep som til en viss grad imøtekommer det Høyre ytret ønske om da de la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2010. Men han gikk ikke like langt.

Blant annet viste han til Sverige, der de har kommet fram til en normert sykemelding. Til hver diagnose er det et fast antall dager sykmelding. Han vil også vurdere om en lege skal vurdere sykmeldingen i tillegg til fastlegen.

- Det gir tydelige signaler og forenkler arbeidet for legene, framholder Stoltenberg.

Overfor NRK Dagsnytt slår Stoltenberg også til lyd for det samme Erna Solberg gjorde: Mer bruk av graderte sykmeldinger.

Fremskrittspartiet tar derimot avstand fra slike tiltak overfor den enkelte.

Flåthen med på tonene

I LO-leder Roar Flåthens tale som ennå pågår, ble ikke Stoltenbergs utspill forkastet.

- Jeg vil verken si ja eller nei til det Jens redegjorde for av mulige forslag, sier Flåthen.

- Det som nå er viktig, er at vi nå får en god prosess, Jens. Det at du sier at du vil prioritere dette og at du sjøl vil engasjere deg i dette, er positivt, fortsetter han.

- Bruk treparts-samarbeidet!

- Den absolutt beste måten å angripe dette på, er å bruke trepartssamarbeidet.

- Men da må jo arbeidsgiverne være villige til å investere i de ansatte, i humankapitalen som det så fint heter, appellerer LO-lederen.

- Vi må jo ikke skygge unna at i mange sektorer er det et problem hvordan vi organiserer arbeidet på, sa Flåthen og listet opp:

- Deltid og ubekvemme vakter. Kanskje du må ta ubekvemme vakter på grunn av lav stillingsbrøk for å ha lønn å leve av! Tenk på anbudssystemet: I løpet av to år kan det hende du ikke har jobb lenger! Anbudssystemet som har kommet, har gitt oss et arbeidsliv som er utfordrende enn andre.

Og jeg kan fortelle deg at offentlige arbeidsgivere er pinadø ikke noe bedre! slår LO-lederen fast.

Tallene presser på

- Utgangspunktet er de nye tallene om 10 prosents økning i sykefraværet i Norge i år. Og så er målet at vi skal ha 20 prosents nedgang! utbrøt Stoltenberg, men presiserte:

- Det er mye bedre å ha høy sysselsetting og høyt sykefravær, enn lav sysselsetting og lavt sykefravær. Jeg vil mye heller ha høy yrkesdeltakelse. Det er bra.

- Men det er ikke slik at den høye sysselsettingen forklarer hele forskjellen fra andre land. Og i år går jo sysselsettingen ned!

Ti jernbane-budsjetter

- Folketrygden bruker nå over 30 milliarder kroner til sykefravær. Bare i år øker utgiftene reelt med 3 milliarder. Bare økningen utgjør nesten like mye som jernbaneinvesteringene i år!

Det hører med til historien at fagdepartementet som håndterer sykelønnsordningene, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, på forhånd ikke var varslet om Stoltenbergs utspill.

Følg Kartellkonferansen på aktuell.no

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra LO-lederen.

Personvernpolicy