Arbeidet for Oslo kommune - fikk 17 kr timen

BYGGET BARNEHAGE: På denne arbeidsplassen i Drammensveien 60b jobbet litaueren for Oslo kommune. (Foto: Atle Jørstad)
BYGGET BARNEHAGE: På denne arbeidsplassen i Drammensveien 60b jobbet litaueren for Oslo kommune. (Foto: Atle Jørstad)

<pUlovlig litauer fikk 17 kroner timen da han bygget barnehage for Omsorgsbygg. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om sosial dumping

* Sosial dumping er et begrep som knyttes til arbeidsinnvandring hvor utenlandske arbeidstakere, som utfører arbeid i Norge, får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.

* Begrepet spiller på det at norske arbeidstakeres vilkår «dumpes» som et resultat av at billig utenlandsk arbeidskraft overtar. De utenlandske arbeidstakerne godtar dårligere vilkår enn de norske, ofte på grunn av situasjonen i hjemlandet.

* Sosial dumping innebærerer blant annet at arbeidsinnvandreren godtar dårligere boforhold, mangelfull opplæring og dårlig ivaretagelse av sikkerheten på arbeidsplassen enn sine norske konkurrerende arbeidstakere. Arbeidstakerne kan utsettes for større ulykkesrisiko ved dårlig sikring av arbeidsplassen.

Kilde: Wikipedia.

(ABC Nyheter): Ved denne byggeplassen i Oslo, hvor Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre, jobbet en litauisk arbeider for 17 kroner timen.

Les også: Stordalen holder lønnsløfte

Stordalen vurderer å betale

Betalte arbeidere 24 kr timen - får ikke straff

Det avslørte Arbeidstilsynet på sin tilsynsuke for kort tid siden.

Omsorgsbygg Oslo KF (Kommunalt foretak) er eier, forvalter og utvikler av Oslo kommunes egne eiendommer. Det var underentreprenøren Asfalt og Grønt AS som hadde leid inn litaueren. Trio Entreprenør er hovedentreprenør på byggeplassen, mens Omsorgsbygg er byggherre.

Er ansvarlig

Seniorinspektør Per Granerød ved Arbeidstilsynet i Oslo sier til ABC Nyheter at Omsorgsbygg har et overordnet ansvar, i henhold til Byggherreforskriften.

- Omsorgsbygg har som byggherre blant annet ansvaret for å føre mannskapsliste. Der skulle det ha kommet frem hvilket firma vedkommende tilhørte, i tillegg til fødselsdato. Men når man ikke har kontroll over hvem som jobber, hvordan skal man da greie å kontrollere kontraktene man har inngått med entreprenørene? spør Granerød retorisk.

- Burde Omsorgsbygg hatt bedre kontroll?

- Vi snakker om en veldig stor og profesjonell byggherre. Og da forventer man mer profesjonell håndtering, svarer Granerød.

Svineri

Konstituert administrerende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg KF sier til ABC Nyheter at de nå arbeider med å få frem dokumentasjon i saken. Han bekrefter også at underentreprenøren Asfalt og Grønt risikerer at kontrakten heves.

- Det er helt uhørt at det på noe som helst tidspunkt foregår underbetaling og sosial dumping på noen av våre byggeplasser. Vi gjennomfører daglige kontroller for å komme dette svineriet til livs, sier Johansen.

Arbeidstilsynet betegner tilfellet som grov sosial dumping.

- Ut ifra hva arbeideren selv har sagt får han 1100 litauiske lidt i måneden. Det utgjør 17 kroner i timen hvis han jobber 40-timers uker, sier Granerød.

I tillegg er det litauiske firmaet arbeideren er leid inn fra ikke tilmeldt i et lovpålagt register i Norge. Det betyr at han arbeider ulovlig i landet.

- Grov sosial dumping

Mannen har selv opplyst at han i tillegg til lønnen fikk kost, losji og reise til arbeidsstedet dekket med ca. 400 kroner per dag.

Arbeidstilsynet er imidlertid klare på at de regner mannens timelønn som 17 kroner i timen, til tross for dette tillegget.

- Du kan ikke regne sammen kost, losji og lønn. Og det er derfor vi har betegnet dette som grov sosial dumping, sier Granerød.

- Hvor grovt er dette?

- Hva får du kjøpt for 17 kroner i Norge? Det er en grov utnyttelse, fordi minstelønnen i Norge er 133,50 kroner i timen. Og da ser du gapet mellom hva han skulle hatt og hva han får. I tillegg skulle han hatt feriepenger, sier Granerød.

Vurderer kontraktsoppsigelse

Per Morten Johansen i Omsorgsbygg understreker at det er de som har det øverste ansvaret i saken. Han sier også at foretaket går lengre enn noen andre når det kommer til kontrollering for å unngå sosial dumping.

- Vi bruker alt det vi har av tilgjengelige ressurser for å avdekke slike forhold. Vi har mange kontroller i egenregi, og vi avdekker mange forhold. Men det betyr ikke at absolutt alle avvik kan utelukkes, sier Johansen, og påpeker at dette er et enkelttilfelle.

- Så du kan utelukke at det er slike forhold på alle deres byggeplasser?

- Det er overhodet ikke slik det er på andre byggeplasser hos oss. Dette er et fokusområde for Omsorgsbygg, sier Johansen.

- Ut av proporsjoner

Daglig leder Geir P. Bratlie i Asfalt og Grønt sier til ABC Nyheter at han er enig i at alle formaliteter skal være i orden, men at han også synes saken er kommet ut av proporsjoner.

- Når det kommer til hva arbeideren faktisk får utbetalt, synes jeg egentlig saken er kommet ut av proporsjoner. Avlønningssystemet i Litauen er helt annerledes enn i Norge, og denne arbeideren har i praksis hatt mellom 70 og 80 kroner i timen etter skatt, sier Bratlie.

Han sier at litauiske arbeidere får dagpenger i tillegg til timeslønn, og mener at Arbeidstilsynet ikke tar hensyn til alle momenter i saken.

- Han vil ligge omtrent på tariffavtalen (133,50 kroner timen, journ. anm.) når man regner inn bruttolønn, så at dette er grov sosial dumping er en sannhet med modifikasjoner. Vi er selvfølgelig ikke interessert i å betale en arbeider 17 kroner timen, sier Bratlie.

Arbeideren har fått reforhandlet sin kontrakt i løpet av helgen, slik at alt skal være i orden.

- Han har fått en høyere bruttolønn, men må betale mer skatt. Da ser det penere ut på papiret, sier Bratlie.

Frykter ikke oppsigelse

Bratlie innrømmer at det litauiske selskapet ikke er registrert i Norge, slik de er pålagt, men sier dette skyldes at han selv ikke kjente til reglene.

- Jeg har snakket med Arbeidstilsynet om dette, og fått veiledning for å få ordnet opp i dette. Det er bare formaliteter. Vi ser veldig alvorlig på dette, for vi ønsker å ha ting i orden, sier Bratlie.

Asfalt og Grønt frykter ikke at Omsorgsbygg skal si opp kontrakten.

- Vi kan dokumentere at dette ikke er sosial dumping. Vi er ikke interessert i å ha folk som ikke får betalt. Dette er veldig dyktige folk, og jeg har forsikret meg om at alle som arbeider hos oss har en ordentlig lønn, sier Bratlie.

- Uklart

Trio Entreprenører har som hovedentreprenør ansvar for å påse at pliktene om minstelønn etterleves. Driftssjef Karl Kristian Mørk ved Trio sier til ABC Nyheter at de stiller krav om minstelønn i alle sine kontrakter med underentreprenører. Det er også kontraktsfestet at underentreprenørene skal ha tilsvarende bestemmelser i sine kontrakter med andre.

Trio undersøker nå saken og går gjennom dokumentasjon.

- Vi skal ha et møte med Arbeidstilsynet på torsdag, for å sammenstille dokumentasjon. Det er en del som vi mener er uklart i denne saken. Hva arbeideren har fått utbetalt i lønn er det ingen som vet, det vet ikke Arbeidstilsynet heller, sier Mørk.

Han forteller at de har mottatt dokumentasjon som viser at Asfalt og Grønt har betalt det litauiske selskapet 155 kroner per time for den innleide arbeideren.

Personvernpolicy