EUs klimainnsats gjør skam på Norge

En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) viser at de 15 landene ligger godt an til å nå sine klimamål. - Disse beregningene befester EUs lederskap i den internasjonale kampen mot klimaendringene, sa miljøkommisær Stavros Dimas da rapporten ble lagt frem. (Foto: REUTERS/Francois Lenoir)
En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) viser at de 15 landene ligger godt an til å nå sine klimamål. - Disse beregningene befester EUs lederskap i den internasjonale kampen mot klimaendringene, sa miljøkommisær Stavros Dimas da rapporten ble lagt frem. (Foto: REUTERS/Francois Lenoir)

<pMens EU-landene er på god vei til å oppfylle sine klimaforpliktelser, må Norge kjøpe seg fri fra problemene. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Da Kyotoprotokollen ble vedtatt i 1997, forpliktet 15 EU-land seg til å redusere utslippene av klimagasser til 8 prosent under 1990-nivå i perioden 2008–2012.

En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) viser at de 15 landene ligger godt an til å nå dette målet. Går alt etter planen, kan målet også bli overoppfylt med 5,1 prosent.

Her i landet er situasjonen helt motsatt. Norges utslipp av klimagasser har skutt i været med 8,4 prosent fra 1990 til 2008.

Den eneste måten vi kan oppfylle våre forpliktelser på, er ved å pøse ut milliarder for å finansiere utslippskutt i andre land.

Tungvekterne i front

Når EU ligger godt an til å nå sine mål, skyldes det først og fremst en sterk innsats i Frankrike, Storbritannia og Tyskland. De tre tungvekterne samt Hellas og Sverige har allerede redusert utslippene til et nivå under sitt nasjonale mål.

Andre land, som Italia, Spania og Østerrike, har kommet i bakleksa, men trenden er likevel positiv samlet sett.

EU-gruppens utslipp vil ifølge EEAs beregninger ligge 6,8 prosent under 1990-nivå i perioden 2008–2012 om landene fortsetter som i dag.

Om de i tillegg gjennomfører alle nasjonale tiltak som er planlagt, vil utslippene bli redusert til 8,5 prosent under 1990-nivå.

I tillegg har EU planer om å gjennomføre andre tiltak som å dyrke skog og finansiere utslippskutt i utviklingsland. Resultatet av dette kan bli en overoppfyllelse av forpliktelsene med 5,1 prosent, beregner EEA.

Økte utslipp i Norge

Norge har derimot ikke gjennomført tiltak som har vært effektive nok til å få de nasjonale utslippene ned. Til tross for en reduksjon på 2,2 prosent fra 2007 til 2008 har utslippene økt med 8,4 prosent siden 1990, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.

Norge slapp billigere unna enn EU i Kyotoprotokollen. Ifølge avtalen kan vi øke utslippene til 1 prosent over utslippsnivået i 1990.

Begrunnelsen for det mindre ambisiøse målet var at vår utslippsfrie vannkraft gjorde det langt vanskeligere å få utslippene ned her enn i EU.

I tillegg ønsket man å gi rom for økte utslipp fra olje- og gassvirksomheten, et ønske som i høyeste grad er oppfylt med en utslippsvekst på 73 prosent fra 1990 til 2006.

Kvotehandel

Regjeringen har siden erklært at Kyoto-målet skal overoppfylles med 10 prosent. Men i stedet for å få ned utslippene her til lands, vil Norge gjøre opp for seg ved å finansiere utslippskutt i utviklingsland og kjøpe overskuddskvoter fra EU.

Regjeringen beregner at Norge i alt vil måtte kjøpe kvoter for utslipp tilsvarende 25–30 millioner tonn CO2 i perioden 2008–2012.

Det er usikkert hva den totale prisen vil bli, men i 2010-budsjettet er det satt av 1,2 milliarder kroner til kvotekjøp.

Trøsten er at det trolig ville vært langt dyrere å kutte de nasjonale utslippene i stedet. Og for klimaets del er et utslippskutt et utslippskutt, uansett om det skjer her eller der.

Personvernpolicy