Høyre vil brenne klima-kvoter

Høyre vil stoppe norsk salg av kvoter som tillater EU å øke sine utslipp. Det er SV uenig i. Foto: Scanpix/Ragnhild Dalslåen
Høyre vil stoppe norsk salg av kvoter som tillater EU å øke sine utslipp. Det er SV uenig i. Foto: Scanpix/Ragnhild Dalslåen

<pDen rødgrønne regjeringen går i statsbudsjettet inn for å tjene 825 millioner kroner på å selge kvoter for økte klimautslipp til EU. Høyre protesterer, mens SV støtter kvotesalg framfor sletting av utslipp. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen går i forslaget til statsbudsjett inn for å kjøpe tillatelser til klimautslipp billig i u-land, og å selge EU klimakvoter som tillater dem å øke utslippene med 6,33 millioner tonn i året.

Dette vil gi statskassa en inntekt på 825 millioner kroner, men også tillate EU å øke sine klimautslipp.

Høyre mener dette er umoralsk. I partiets alternative statsbudsjett går partiet derfor inn for å slette noen av disse kvotene framfor å øke utslippsmengdene i EU.

SVs finanspolitiske talskvinne Inga Marte Thorkildsen bekrefter overfor ABC Nyheter at partiet i motsetning til Høyre ønsker å selge disse utslippsrettighetene til EU-landene.

Regjeringens opplegg for kjøp og salg av klimakvoter er beskrevet på sidene 101-107 i Finansdepartementets budsjett.

- Øker utslippene i EU

- Samtidig som regjeringen vil møte våre klimaforpliktelser gjennom kjøp av billige kvoter fra tiltak i utviklingsland, så selger den kvoter dyrt til våre europeiske naboland, skriver Høyre i omtalen av sitt alternative forslag til statsbudsjett.

Her tar de ikke skrittet fullt ut, men foreslår å slette 1,5 millioner av de 6,33 millionene tonn CO2-kvoter som regjeringen ønsker å selge.

- Det er ikke noe poeng for Norge å selge mest mulig kvoter, sier Høyre-leder Erna Solberg.

SV: For mye kvoter, vil ikke slette

- Hva sier SV til forslaget om å redusere Europas klimautslipp ved å slette kvoter framfor å selge til EU?

- For oss er det viktigste er at det ikke må deles ut så mange kvoter at kvoteprisene blir for lav, svarer SVs stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen.

- Det burde ikke tildeles så mange kvoter som det nå gjør i EUs kvotemarked, sier du. Men med dette salget bidrar jo Norge til å øke kvotemengden i Europa?

- Det er jeg ikke enig i. Vi selger kvoter som vi har fått tildelt allerede, men som vi ikke bruker ved å la være å tildele så mange gratiskvoter til vår industri som EU gjør. Taket på antall kvoter er det samme likevel, sier Thorkildsen.

Mot kvotesystemet, for kvotesalget

- Så SV ønsker å selge disse utslippskvotene på EU-markedet, framfor å slette noen av dem sli Høyre går inn for?

- Vi er skeptiske til hele kvotesystemet. Norge bør påvirke prosessen i EU foran neste kvotetildeling for å stramme inn antall kvoter, sier SV-poltikeren.

- Men i dagens kvoteordning som ifølge SV har for mange utslippskvoter, ønsker dere å selge alle kvotene i framfor å slette dem?

- Vi ønsker ikke å brenne disse kvotene, men syns det hadde vært spennende med en diskusjon om å øremerke inntektene av dette salget til klimatiltak. sier Thorkildsen.

Ikke nå

- Er det en spennende diskusjon du vil ta opp i Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2010?

- Det er et kontroversielt tiltak som ikke er mulig å ta opp i budsjettdebatten nå.

- Er SV konsekvent når dere går inn for å selge kvoter til et marked dere syns det er for mye kvoter i?

- Ja, fordi systemet er som det er. Vi sletter faktisk en masse kvoter fra den grønne utviklingsmekanismen (CDM) der vi betaler for tiltak i u-land. Det gjør vi gjennom vedtaket om at Norge skal overoppfylle Kyoto-målet med 10 prosent. I utgangspunktet kunne kvoten blitt brukt til å øke utslippene, noe vi ikke gjør.

- En sletting av 1,5 millioner kvoter i EU er ikke det som skal til. Det er symbolpolitikk, mener Thorkildsen.

Høyre vil skjerpe kvotesystemet

Også Høyre mener at dagens kvoteordning, Det europeiske systemet for handel med utslippskvoter (ETS), er for slapt. Det er lagt opp til så mange utslippskvoter at markedet i dag ikke oppfatter prisen for å forurense som noe problem.

Regjeringen anslår at markedsprisen for CO2-kvoter i ETS, som også Norge tar del i, vil ligge på 130 kroner tonnet. I u-land kan Norge derimot handle inn utslippskvoter for 110 kroner tonnet ved å betale for antatt klimareduserende tiltak i u-land.

- Vi er for et innskjerpet kvotesystem. Men det må skje ved at EU skjerper inn hele kvoteordningen, sier Erna Solberg.

Les Høyres forslag til statsbudsjett på partiets hjemmeside her.

Personvernpolicy