Møter REDD-skepsis fra Brasil

Møter REDD-skepsis fra Brasil
Møter REDD-skepsis fra Brasil

<pBrasil er bekymret for at REDD-midler skal havne i lomma på dem som tidligere har vært regnskogens største syndere. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

XAPURI, BRASIL (ABC Nyheter): Onsdag var miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i Xapuri, helt vest i Brasil, nær grensen til Bolivia.

Xapuri er hjembyen til regnskogaktivisten Chico Mendes, som for 21 år siden måtte bøte med livet for sitt miljøengasjement og som siden gav kampen for regnskogen internasjonale dimensjoner. I Xapuri fins det også prosjekter som drives i tråd med Chico Mendes’ ideer, den typen prosjekter som i framtida kan nyte godt av REDD-midler, hvis det går slik Erik Solheim og norske myndigheter ønsker.

Siden Jens Stoltenberg presenterte programmet for FNs hovedforsamling i New York i september, har REDD vært Norges hjertesak. Norge fullfinansierte oppstarten av REDD med 200 millioner kroner, og programmet fremheves som ”et av de viktigste verktøyene for å få til en internasjonal klimaavtale”.

Imponert

I Xapuri fikk Erik Solheim se flere eksempler på bærekraftig utnyttelse av regnskogen og de ressursene som fins der:

Kondomfabrikken Natex som produserer 100 millioner kondomer i året (Se stor reportasje lørdag) - av gummi fra vilttvoksende gummitrær, en gulvfabrikk som produserer milljøgodkjente tregulv og bosettinger der innbyggerne dyrker frukt og driver bærekraftig jordbruk

- Jeg er veldig imponert over det jeg har sett, og over den helhetlige planen for provinsen. Avskogingen i Acre er også redusert kraftig de siste årene, og det viser at det virker. Jeg tror at Acre nå er et eksempel på hva Brasil og andre regnskogland kan gjøre, sier Erik Solheim.

- Det er nettopp denne typen tiltak som vil kunne nyte godt av REDD-midler, fortsetter han.

- Essensen i det er å finne prosjekter og tiltak som gjør at folk som bor i regnskogen skal ha et livsgrunnlag uten å ødelegge den, og det er nettopp den typen ting vi har sett her, sier Erik Solheim til ABC Nyheter.

Belønne synderne

Luis Meneses frykter at REDD-midlene blir brukt til å betale de som allerede har tjent på å avskoge. (Foto: Runa Tierno)Luis Meneses frykter at REDD-midlene blir brukt til å betale de som allerede har tjent på å avskoge. (Foto: Runa Tierno)

Men under de forberedende klimamøtene i Bangkok tidligere i høst uttrykte den brasilianske delegasjonen bekymring over formuleringene i REDD-programmet, fordi de kan innebære at REDD-midler vil kunne brukes til å belønne dem som historisk sett har avskoget mest, og altså havne i lomma på skogens største synderne. Luis Meneses er konsulent for delstatsmyndighetene i Acre, i arbeidet med å utvikle Redd-planer for delstaten. Acre ønsker ikke å bruke Redd-midler til å betale for det han kaller miljøtjenester.

Erik Solheim besøkte kondomfabrikken Natex. (Foto: Runa Tierno)Erik Solheim besøkte kondomfabrikken Natex. (Foto: Runa Tierno)

- Frykten er at REDD-midler skal brukes til å betale dem som alltid har tjent på å avskoge. Vi må jobbe med dem, slik at de stopper med det, og heller sette dem i stand til å utnytte allerede avskogede områder mer effektivt, slik at de ikke trenger å avskoge mer. Acre ønsker ikke at dette skal fungere som en mekanisme for direkte utbetaling av penger. Vi vil ikke betale folk for å ligge i hengekøya, og folk vil ikke ha penger heller, de ønsker en mulighet til å forsørge seg selv. Vårt syn er at vi må støtte og bistå bærekraftig bruk av naturen, både av skogen og av avskogede områder, forklarer Meneses.

”Verne og utvikle”

Delstaten Acre har kommet langt i arbeidet med planer og strategier mot avskoging. Forklaringen kan ligge i at delstaten har hatt samme parti (PT) ved styringen i mange år, og mange av dem som i dag styrer Acre var meningsfeller av Chico Mendes for 20 år siden.

Delstaten har også fått norsk støtte gjennom UNDP til å utvikle en plan mot avskoging, og har også søkt støtte gjennom det norskfinansierte Amazonasfondet til å videreutvikle dette.

- Vårt løfte er å redusere avskogingen i Acre med 83 prosent. Vi vil gjøre det mulig å leve i skogen, av skogen og i harmoni med skogen, sier Eufran Amaral, delstatens miljøsekretær.

- Ikke tid til å vente

Avskoging står alene for 17 prosent av Co2-utslippene i verden. Det er mer enn transportsektoren og Brasil står alene for 18 prosent av disse utslippene.

Brasil har rundt 30 prosent av den gjenværende regnskogen i verden, og det å unngå ytterligere avskoging, for eksempel gjennom REDD, betegnes som en enkel og billig måte å forhindre ytterligere Co2-utslipp.

Men mange tviler på at man vil få REDD inn i avtaleverket i København, fordi det er så mange andre punkter, blant annet den vanskelige debatten om forpliktende må for utslippssreduksjoner, som må avklares først.

Men ifølge Erik Solheim har regnskogen ingen tid å miste.

- Jeg mener det er veldig viktig å få til en avtale om skogtiltak i København. Vi kan ikke vente på at alle brikker skal falle på plass, det har vi ikke tid til, sier Solheim.

Brasil har lovet å redusere avskogingen med 80 prosent fram til 2020, og tall fra september viser at det ble avskoget 400 kvadratkilometer skog i september i år. I Acre økte imidlertid avskogingen noe, sammenliknet med september i fjor. Avskogingen i 2009 kommer likevel til å bli den laveste på 20 år.

Torsdag er Erik Solheim i Brasília der han skal møte Brasil miljøvernminister Carlos Minc og utenriksminister Celso Amorim.

Personvernpolicy