Felles anbefaling om 18-årsgrense

<p><strong>GÅR SAMMEN: </strong>Strålevernet i fire nordiske land går sammen bak anbefalingen om 18-årsgrense for bruk av solsenger. - Mange starter i ung alder og fraråding ser ikke ut til å ha stor effekt, sier forsker Lill Tove Norvang Nilsen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com) </p>
GÅR SAMMEN: Strålevernet i fire nordiske land går sammen bak anbefalingen om 18-årsgrense for bruk av solsenger. - Mange starter i ung alder og fraråding ser ikke ut til å ha stor effekt, sier forsker Lill Tove Norvang Nilsen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

<pStrålevernet i fire nordiske land anbefaler forbud mot bruk av solsenger for personer under 18 år. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er saken

I april gikk Statens strålevern inn for aldersgrense på bruk av solarium.

I oktober kom det frem at Helse- og omsorgsdepartementet ikke vil gå inn for aldersgrense i den nye forskriften om strålevern og bruk av stråling.

En undersøkelse Kreftforeningen har gjennomført i samarbeid med Strålevernet viser at det er en omfattende bruk av solarier blant barn og unge. Også Kreftforeningen støtter forslaget om 18-årsgrense.

I en pressemelding skriver Statens strålevern at «ultrafiolett øker risikoen for å utvikle hudkreft betraktelig. Barn og ungdom er mest utsatt. Personer som blir solbrent i ung alder har større risiko for å utvikle føflekkreft senere i livet. Føflekkreft er den mest alvorlige formen for hudkreft».

Bransjeorganisasjonen Norsk Solarieforening mener man bør satse på andre tiltak for å bekjempe kreftfaren enn aldersgrense.

(ABC Nyheter): Flere andre land, deriblant Frankrike, Australia, Skottland og Tyskland har innført en slik aldersgrense, og Statens strålevern i Norge anbefalte i april i år at norske helsemyndigheter skulle gjøre det samme.

I oktober kom det frem at Helse- og omsorgsdepartementet ikke går inn for en slik aldersgrense i den nye forskriften om strålevern og bruk av stråling.

Men nå går altså strålevernet i Norge, Sverige, Island og Finland ut med en felles anbefaling om at det innføres en aldersgrense på 18 år for bruk av solsenger.

- Bakgrunnen er at vi fortsatt mener at det bør innføres begrensninger for bruk av solarium for dem under 18 år, sier forsker i Statens strålevern Lill Tove Norvang Nilsen til ABC Nyheter.

- Vi ser at mange unge bruker solarium. Vi har hatt krav om at det skal henge plakater i solstudioene som fraråder solariebruk for barn og unge, men tilsyn viser at det mangler i mange solstudioer. Mange unge starter i ung alder og fraråding ser ikke ut til å ha stor effekt, fortsetter hun.

WHO: Solariebruk er kreftfremkallende

Nilsen forklarer videre at Verdens helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt (WHO-IARC) i sommer kom med en melding om at de har klassifisert solariebruk som kreftfremkallende for mennesker.

- Det er en viktig grunn til at vi ønsker sterkere regulering. Nå ønsker de nordiske landene å stå sammen bak en anbefaling om å innføre 18-årsgrense, sier hun.

Bransjeforeningen Norsk solarieforening gikk imot forslaget om 18-årsgrense og mener man heller bør satse på andre tiltak.

– Solariebransjen tar hudkreftfaren på alvor, men er opptatt av at tiltakene som innsettes faktisk er effektive. Vi har tro på at andre virkemidler enn 18-års aldersgrense kan få en langt større effekt i kampen mot hudkreften, sier leder i Norsk Solarieforening, Ronny Pedersen, i en pressemelding.

Foreningen frykter at en aldersgrense vil gjøre det ulønnsomt å drive solstudioer og at det igjen vil føre til at solariebruken blant unge vil flyttes til private hjem og illegale aktører.

Vi kan ikke anbefale å muligens forebygge en kreftform med noe som er kreftfremkallende.

Norsk Solarieforening mener også til at 18-årsgrense vil være negativt for folkehelsen fordi økt tilgang på D-vitamin fra kunstig sol i vinterhalvåret kan virke forebyggende for andre krefttyper.

- Holder ikke mål

- Det er ikke overraskende at dette kommer fra de som skal selge produktet. Det er deres ståsted, men vi må tenke på folkehelsen, sier forsker Lill Tove Norvang Nilsen.

- Det argumentet med D-vitamin holder ikke mål. WHO har også utgitt en rapport som ser på kreft og vitamin D. De konkluderer med at det ikke er grunnlag for å endre på anbefalingene om vitamin D, og at dersom fremtidige studier viser at man bør gjøre det, vil det være bedre å vitamin D gjennom kosten.

- Vi kan ikke anbefale å muligens forebygge en kreftform med noe som er kreftfremkallende. I tillegg har de fleste nordmenn en god vitamin D-status.

- Frykter dere illegale aktører dersom man får på plass en aldersgrense?

- Hvis det skulle bli en virkning vil vi tak ta i det, det vil uansett være vårt ansvar å følge opp, sier forsker i Statens strålevern Lill Tove Norvang Nilsen til ABC Nyheter.

Personvernpolicy