Mot en internasjonal våpenavtale

En ny internasjonale våpenhandelsavtalen (ATT) har som formål å forplikte stater til et felles regelverk for handel med konvensjonelle våpen.
En ny internasjonale våpenhandelsavtalen (ATT) har som formål å forplikte stater til et felles regelverk for handel med konvensjonelle våpen.

<p2.000 mennesker dør hver dag av væpnet vold, ifølge norske organisasjoner og myndigheter. De er svært fornøyde med at FN nå vil starte forhandlinger om en avtale for internasjonal våpenhandel.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Verdens våpenhandel har en årlig verdi på rundt 55 milliarder dollar, eller vel 300 milliarder kroner.

Amnesty og Forum for utvikling og miljø (ForUM) kaller fredagens vedtak i FNs hovedforsamling et historisk gjennombrudd.

Rådgiver Borghild Tønnessen-Krokan i ForUM understreker at det er viktig at avtalen bygger på internasjonal humanitær rett og utviklingshensyn.

– Den ukontrollerte og uansvarlige våpenhandelen har bidratt til overgrep, kriminalitet og terrorisme, til å forlenge og forverre konflikter samt drive mennesker på flukt. Nå må det bli vanskeligere for overgripere og krigsforbrytere å skaffe seg våpen, sier hun.

– Viktig brikke

En ny internasjonale våpenhandelsavtalen (ATT) har som formål å forplikte stater til et felles regelverk for handel med konvensjonelle våpen.

– Et effektivt og robust rammeverk for regulering av handel med konvensjonelle våpen er en viktig brikke i innsatsen mot væpnet vold, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Norge må gå inn for en avtale som pålegger våpeneksportører å vurdere om våpnene skal brukes til brudd på menneskerettighetene, krever spesialrådgiver Kaja Glomm i Amnesty.

FNs hovedforsamling vedtok å starte forhandlinger med 153 ja-stemmer, 19 avholdende og ett nei fredag. Kina og Russland var blant landene som avsto fra å stemme, men det forventes at de vil delta i forhandlingene, ifølge ForUM, som er et nettverk av 50 norske organisasjoner.

– Verre å skaffe våpen

Også Støre mener det er viktig at våpenhandelsavtalen bidrar til å redusere tilgjengeligheten av konvensjonelle våpen og ammunisjon som kan bli brukt i strid med folkeretten og menneskerettighetene.

– Vi vil derfor arbeide for at avtalen pålegger våpeneksportører og importører et ansvar for å sikre at de ikke selger våpen som senere kan bli brukt i strid med internasjonal lov, sier han.

–2.000 mennesker dør hver dag av væpnet vold. Den ukontrollerte flyten av våpen er en viktig årsak til dette, legger utenriksministeren til.

Den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam International, som lenge har arbeidet for en slik avtale, ber i en uttalelse om at resolusjonen gjør det vanskelig for regimer som undertrykker og dreper sin egen befolkning, å få kjøpe våpen.

Enighet om å støtte globale forhandlinger om en avtale som regulerer handelen, ble oppnådd etter at USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland overvant sterk uenighet om ordlyden i et forslag til FNs hovedforsamling.

Resolusjonen vil være retningsgivende for forhandlinger som etter planen skal begynne neste år og avsluttes i 2012.

Personvernpolicy