Fem svensker er døde etter vaksinering

<strong>ALLERGISKE REAKSJONER:</strong> Så langt er majoriteten av bivirkninger allergiske reaksjoner. (Foto: EPA / Carsten Rehder)
ALLERGISKE REAKSJONER: Så langt er majoriteten av bivirkninger allergiske reaksjoner. (Foto: EPA / Carsten Rehder)

<pMen det er så langt ikke konstatert om dødsfallene er knyttet til Pandemrix. Ny svensk rapport avdekker rapporterte bivirkninger etter vaksinering. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Så langt har legemiddelsverket Sverige mottatt et par hundre rapporter om bivirkninger fra helsepersonell, og mellom 400-500 rapporter fra enkeltpersoner.

En million svensker har så langt latt seg vaksinere, og Sverige har mottatt 1,4 millioner doser Pandemrix.

- Rapporteringsmønsteret bedømmes for øyeblikket å ikke avvike fra forventet resultat, det vil si at det bivirkningsmønster man har sett i de kliniske testene som har blitt utført, skriver Läkemedelsvärket i en rapport.


Allergiske reaksjoner hyppigst

Majoriteteten av rapportene som har kommet inn gjelder forventede og kjente reaksjoner, som ømhet, rødfarge i huden, smerte ved injeksjonsområdet og i armen, samt influensasyptomer som feber, frossenhet, trøtthet, kraftig hodepine, verk i kroppen og allmen sykdomsfølelse.

Om lag 20 av de 200 rapportene som er mottatt fra helsepersonell anses som alvorlige, og man har også bedømt at det er en sammenheng mellom disse reaksjonene og vaksineringen. Allergiske reaksjoner utgjør flesteparten av disse bivirkningene.

Se tabell over de allergiske reaksjonene nederst i saken

Utenom disse er det reaksjoner som lammelse i ansiktet (ett tilfelle) parestesi - hudfornemmelse som ikke skyldes ytre påvirkning (tre tilfeller), sensibilitetsforstyrrelse (ett tilfelle), høyt blodtrykk (ett tilfelle), epilepsi (ett tilfelle) og temperaturstigning (ett tilfelle).

Fem dødsfall

Fem personer har så langt dødd etter å ha tatt vaksinen. Kun én av disse er ferdig obdusert, og man har så langt ikke kunne konkludere med noen sammenheng mellom dødsfallene og vaksinen.

Tiden døden inntraff varierer fra mellom 12 timer til fire dager etter vaksinering. Det gjelder fem personer med kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes, nyresvikt, muskelsykdom og senil demens.

Avventer obduksjonsrapport

- Dette var personer som sto på kronisk medisinering, sier enhetsjef for Läkemedelverket, Gunilla Sjölin-Forsberg, til ABC Nyheter.

Tre av pasientene var over 74 år gamle, mens de to andre var mellom 54 og 65 år.

Den ene obduksjonsrapporten som så langt er ferdig viser at vedkommende led av åreforkalkning og hadde også hatt tilbakevendende hjerteinfarkt.

Man venter foreløpig på obduksjonsrapporten til de fire andre for å kunne konkludere, men så langt har man altså ikke funnet bevis for at vaksinen kan føre til død.

200-250 dør hver dag

- Det er viktig å huske på at mellom 200 og 250 svensker dør hver dag, og at mange av dem er eldre og i risikogruppen som vaksineres nå, sier Sjölin-Forsberg.

De 450 rapportene fra enkeltindivider har blitt sendt via post og e-post, og 90 prosent av rapportene er ikke-alvorlige, forventede og kjente reaksjoner. De potensielt farlige er like de som vises i statistikken.

- Men til tross for at en bivirkning er kjent og bedømmes som ikke-alvorlig, kan symptomene likevel oppleves som mer eller mindre besværlige for individet. En del personer har opplevd at reaksjonen på denne vaksinen skiller seg fra tidligere sesonginfluensavaksiner, ved at man kjenner større smerte i injeksjonsarmen og kraftigere influensasymptomer, og for noen individer har det resultert i kortere sykemeldinger, står det avslutningsvis i rapporten.

Det er så langt ikke lagt fram noen rapporter om bivirkninger som følge av vaksinen i Norge. Resultatene vil etter hvert publiseres her. Statens Legemiddelverk ønsker også at nordmenn rapporterer tilbake eventuelle bivirkninger. Her ser du hvordan du går frem.


Reaksjon

Sammenheng

Hvorav alvorlige

Ingen sammenheng

Allergisk reaksjon

10

(3)

2

Anafylaktisk reaksjon

5

(5)

1

Angioødem

5

(3)

0

Urtikaria (elveblest)

6

(2)

0

Eksem

2

(0)

1

Flush (rødhet i huden)

3

(0)

0

Hoven tunge

2

(0)

1

Åndenød

7

(2)

1

Hoste

1

(0)

0

Totalt
(antall pasienter)

41
(37)

(15)

6

Personvernpolicy