Bryter reglene – igjen og igjen

KRITISERES: Riksrevisjonen er ikke nådig i kritikken mot Statens vegvesen. Her er tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Scanpix.
KRITISERES: Riksrevisjonen er ikke nådig i kritikken mot Statens vegvesen. Her er tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Scanpix.

<pRiksrevisjon slakter Vegvesenet.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): Regnskapsføringen i Vegvesenet gjør at det fremstår som om man har ført opp fiktive fordringer og fiktiv gjeld i kapitalregnskapet. Det skriver Riksrevisjonen i sin rapport om Statens vegvesen.

I det hele tatt virker Riksrevisjonen svært lite imponert over bruken av regnskapssystemer i den stor organisasjonen.

Blant annet noterer man seg at det i 22 av 45 kontrollerte kontrakter med eksterne selskaper har vært betydelige overbetalinger sett i forhold til kontraktsprisene. De 22 kontraktene har en gjennomsnittlig størrelse på 45 millioner kroner. I to av kontraktene har den endelige prisen blitt dobbelt så høy som det var avtalt på forhånd.

Også bruken av konsulenttjenester er det store overskridelser. Man kontrollert 64 slike kontrakter, og i 19 blitt betydelig dyrere enn antatt å leie inn folk. I seks av tilfellene var det her snakk om bruk av dobbelt så mye penger som først antatt.

Bryter anbudsreglene

Riksrevisjonen sier også at man ved inngåelse av anleggskontrakter har hoppet bukk over anbudsreglene, ved at man har gitt de innleide selskapene tilleggsarbeid på mellom ti og 80 prosent av den originale kontrakten. Dette er kontrakter som i seg selv er store nok til at de burde vært lagt ut på anbud, men istedet har man gitt dem til selskapene som allerede var på plass, i strid med regelverket.

Regnskapene viser også at man roter med tallene. I kapitalregnskapet er det ført opp en fordring på 1,15 milliarder kroner som rett og slett ikke finnes i internregnskapet. Dermed fremstår det dermed regnskapsmessig som om man har ført opp fiktive fordringer og fiktiv gjeld.

Dårlig oversikt

Revisjonen av Statens vegvesen viser også at man ikke har dokumentert sammenhengen mellom anskaffelsesdokumentasjon, faktura og de inngåtte kontraktene i 40 prosent av regningene som selskapet har fått.

Dette gjør det vanskelig å bekrefte at de bokførte kostnadene faktisk stemmer overens med de forhåndsberegnende estimatene.

Bruker for lite

Man har også oppdaget at en stor andel av pengene fylkene har satt av til investeringer på vei ikke har blitt brukt. Hele 413 millioner, av et investeringsbudsjett på 1,5 milliarder kroner, har ikke blitt brukt i 2008.

Verst er det i fylkene Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. I Hordaland ble 74,5 prosent av pengene som var satt av til investeringer ikke brukt.

Usikrede tuneller

En av de sakene som har vakt størst oppsikt i mediene de siste årene er antallet usikrede tuneller landet over. De potensielle dødsfellene har fått folk til å rase, og Statens vegvesen har tatt betydelige steg for å bedre situasjonen.

Blant annet har man kjøpt et datasystem fra Trafsys, som skal overvåke tuneller landet rundt, slik at man får varsling kjapt hvis ulykker skulle skje.

Til tross for satsingen har systemet bare blitt tatt i bruk i to av fem regioner. Det gjør at en rekke tuneller som man vil overvåke, fortsatt ikke fått systemet knyttet til en sentral.

Nå jobber Samferdselsdepartementet med en omorganisering av hele Statens vegvesen, og blant annet vurderes det å innføre en landsdekkende IKT-avdeling, for å unngå at systemfeil som denne oppstår igjen.

Legger seg flat

- Dette er lite heldig for Statens vegvesen, og ledelsen har fokus på å forbedre de forhold som Riksrevisjonen tar opp. Vi har gjort mye og vil fortsatt ha full trøkk på dette arbeidet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en artikkel på Vegvesenets egne hjemmesider.

- Den manglende etterlevelsen av regelverket for offentlige anskaffelser er svært alvorlig. Vi har gjort mye for å bedre kvaliteten av arbeidet, og vi begynner nå å se resultatet. Men vi må nok bare innse at vi ennå ikke har kommet opp på et godt nok nivå, fortsetter han..

Personvernpolicy