Usikkert hvor effektivt avlytting er

<p><strong>USIKKERT: </strong>Politiet mangler viktige data om telefonavlytting, ifølge Nils Dalseide som har ledet Metodeutvalget. (Arkivfoto: Scanpix) </p>
USIKKERT: Politiet mangler viktige data om telefonavlytting, ifølge Nils Dalseide som har ledet Metodeutvalget. (Arkivfoto: Scanpix)

<pDet sås tvil om hvor nyttig telefonavlytting egentlig er. - Det finnes ikke eksakt registrering, sier Metodeutvalgets leder Nils Dalseide.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

OSLO (ABC Nyheter): Telefonovervåkning er nyttig i halvparten av alle saker hvor politiet benytter seg av dette, hevder Riksadvokaten i sine årsrapporter. Men nå viser det seg at man i dette tallet også inkluderer de sakene hvor tiltale frafalles fordi en mistanke ikke kan bekreftes. Årsaken er at dette ikke registreres eller samles.

Det kom fram på et seminar om hemmelige etterforskningsmetoder som det norske EOS-utvalget avholdt i Oslo onsdag formiddag.

- Man har ikke registrert dette eksakt, sier sorenskriver Nils Dalseide som har ledet det såkalte Metodekontrollutvalget, til ABC Nyheter.

I mellom 200 og 300 saker i året benytter politiet seg av slik skjult overvåkning av mistenkte. I 2007 var det nesten 6 telefoner som ble overvåket i hver enkelt av disse sakene, og hele 85 prosent av sakene skal ha omhandlet alvorlige narkotikaforbrytelser.

I disse tallene er ikke antall saker fra PST inkludert.

Svensk overraskelse

Lederen av det svenske kontrollorganet for politiet Sakint (Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden), Anders Eriksson, uttrykte på sin side overraskelse da han fikk høre anslaget om at det norske politiet hadde nytte av telefonovervåkning i om lag 50 prosent av alle saker.

- Når det gjelder romavlytting, har vi gode resultater, og bruken av skjult kamera er svært bra, men når det gjelder telefonavlytting, så kan vi ikke vise til slike tall. Jeg er overrasket over at man i Norge har nytte av dette i 50 prosent av sakene.

- I Sverige har vi ikke et så høyt tall, det kan jeg si, slår Eriksson fast.

En av grunnene til forskjellen er at man i Sverige har en anderledes definisjon av hva som er til nytte for etterforskningen. Der krever man at informasjonen fører til nye etterforskningsskritt som ikke inkluderer bruken av et tvangsmiddel som telefonavlytting.

Registreres i fremtiden

Nils Dalseide sier til ABC Nyheter at Metodekontrollutvalget i framtiden ønsker at informasjon om antall saker som frafalles, skal registreres.

Det vil blant annet være viktig i forhold til en annen side av myndighetenes arbeide og kontroll med bruken av metoder som griper alvorlig inn i den enkeltes private sfære. I dag er det slik at politiet får rettens medhold i bruk av avlytting i 99 prosent av sakene.

Men det er vanskelig å vurdere kvaliteten av det materiale som legges frem for dommeren, når en ikke får vite hvor mange mistanker som viser seg ikke å holde vann.

- Vi vil i vårt kontrollarbeide ha fokus på grunnlagsrapportene som politiet gir retten før tillatelse til kommunikasjonskontroll blir gitt. De skal være mest mulig objektive, sier Finn Haugen som er nyvalgt leder for det utvalget som skal kontrollere det ordinære politiets bruk av tvangsmidler.

Dette Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll skal nå i etterkant sjekke om politiets ønsker om avlytting og annet, gir resultater.

Metodeutvalgets leder understreker samtidig at det er bra at personer raskt sjekkes ut av sakene.

- Det er en underkommunisert side av dette, mener Nils Dalseide.

Personvernpolicy