NY ICESAVE-AVTALE

Islands «terrorist-penger» til EFTA-domstolen

Deling av konkursboet: Statsminister Johanna Sigurdadottir må la EFTA-domstolen avgjøre islandsk Landsbanki-bo. FOTO: AP/Scanpix
Deling av konkursboet: Statsminister Johanna Sigurdadottir må la EFTA-domstolen avgjøre islandsk Landsbanki-bo. FOTO: AP/Scanpix

<pI løpet av noen dager blir det klart om regjeringen klarer å få gjennom en omstridt Icesave-avtale i Alltinget. Da må de akseptere at en viktig pengefordelingssak blir avgjort i EFTA-domstolen.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ICESAVE-SKANDALEN

Den islandske banken Landsbankinn opprettet en nettsparebank for utlendinger, særlig nederlendere og briter, kalt Icesave.

De tilbød gunstig rente og fikk flere utenlandske innskytere enn innbyggere på Island.

Da bankvesenet på Island gikk overende, forlangte Nederland, Storbritannia, Det internasjonale valutafondet IMF og de nordiske landene inkludert Stoltenberg-regjeringen, at den islandske staten skal betale alle utenlandske innskyteres tap.

Den islandske regjeringen ble tvunget til å inngå en avtale om å låne 3,88 milliarder euro - nettopp fra Nederland og Storbritiannia - for å kunne betale Icesave-innskyterne tilbake.

Avtalen ble i første omgang forkastet av Alltinget, som i august krevde endringer i den.

17. oktober meldte den islandske avisa Morgunbladid at forhandere fra Nederland, Storbritannia og Island var kommet fram til et nytt utkast.

Denne avtalen kommer på toppen av den økonomiske krisen Island gjennomlever. Island har fått tilsagn om kriselån fra Det internasjonale valutafondet IMF, Norden og Polen. Men alle har satt som ultimatum at Island først underskriver en Icesave-avtale.

ABC Nyheter:

Det islandske parlamentet, Alltinget, begynner i dag på diskusjonene om Island nå skal godta det nye utkastet til en avtale om statslån på snaut 4 milliarder euro.

Pengene må lånes for at den islandske staten skal dekke 400.000 britiske og nederlandske sparekunders tap ved konkursen i den private nettbanken Icesave, da nesten hele det islandske bankvesenet kollapset under finanskrisa i fjor.

Beløpet er gigantisk i islandsk målestokk.

Skjebnesvangert valg splitter

Icesave-avtalen vil belaste den islandske statens økonomi i tiår framover, idet skattebetalerne skal erstatte tapene som private islandske bankspekulanter har skapt. En godkjenning er derfor svært kontroversielt i folket.

Utfallet står og faller på den forhenværende helseministeren Ögmundur Jónasson og et par andre utbrytere fra regjeringspartiet de Venstregrønne, som hindret flertall for den opprinnelige Icesave-avtalen.

Jónasson trakk seg fra regjeringen fordi han ikke kunne innestå for en slik avtale, men sitter fortsatt i Alltinget.

- Vi trenger et par dager å vurdere dette på. Men utviklingen har gått i riktig retning, sier Jónasson til ABC Nyheter.

Pengestrid i bank-boet

En lite omtalt del av det nye utkastet til Icesave-avtale de islandske forhandlerne har kommet fram til med Nederland og Storbritannia, er fordelingen av verdiene til den konkursrammede islandske Landsbanki, som er frosset i utlandet.

For ett år siden brukte britiske myndigheter terroristlovgivningen for å ta beslag i den islandske Landsbankis verdier der i landet.

For å få til det, måtte statsminister Gordon Brown sette islendingene på samme svarteliste som Al Qaida.

Landsbanki eide Icesave. Nå har britiske bedragerimyndigheter etterforsket det fallerte bankvesenet på Island og kommet til at det trolig skjedde kriminelle forhold blant annet i Landsbanki.

Terroristpenger til EFTA-domstolen

I den nye Icesave-avtalen skal verdiene av Landsbankis betydelige eiendeler i Storbritannia fordeles mellom Island, Storbrirtannia og Nederland.

Islands part skal trekkes fra Icesave-lånet og dermed lette den islandske statens gjeldsbyrde.

Men hvor mye Island skal få av Landsbanki-midlene, er omstridt. Avgjørelsen skal ifølge avtalen tas i EFTA-domstolen i Luxembourg. Islandske domstoler må så ta

Konkursboets pengebinge: Dragkampen om Landsbanki er i gang. Foto: Thomas VermesKonkursboets pengebinge: Dragkampen om Landsbanki er i gang. Foto: Thomas Vermes

EFTA-domstolens beslutning til etterretning.

Sju helsebudsjetter

Ifølge EUs direktiv er den øvre grensen for en stats garantiansvar 20.887 euro per bankkunde når en bank går konkurs.

Samlet for alle Icesave-kundene som tapte pengene sine ved konkursen, utgjør det rundt regnet 800 milliarder islandske kroner (ca. 36 milliarder norske kroner). .

Det er ensbetydende med sju års helsebudsjetter for Island. Opposisjonen i Island bestrider størrelsen på kravet. Men Storbritannia vil ha mer. Og det kan ta et nytt jafs av Islands verdier i Landsbanki.

I Storbritannia har myndighetene nemlig forskuttert alle britiske Icesave-kunders hele tap, også utover EUs grense for statsgarantier. Dette krever Gordon Brown så at Island betaler fullt ut. Denne fordelings-striden skal altså EFTA-domstolen få ta. I august forlangte Alltinget at islandske domstoler skulle avgjøre denne saka etter islandsk konkurslov.

Nærmet seg Island

De siste par ukene har imidlertid nederlenderne og britene gitt noen innrømmelser til kravene fra det islandske Alltinget.

Britene og nederlenderne har tidligere forlangt at Island avstår fra å reise spørsmål om hvor stort ansvar de har for statlige garantiutbetalinger, for en internasjonal domstol. Nå noterer de seg at Island ikke aksepterer at landet er juridisk forpliktet til å avstå fra noe slikt i framtida.

Hva som vil skje dersom Island skulle fremme en slik sak en eller annen gang, og vinne fram, er imidlertid uklart.

Må betale uten tidsfrist

Alltinget ønsket også å sette en sluttstrek for alle Icesave-tilbakebetalinger innen 2024. I løpet av tida fram til det forbeholdt islendingene seg retten til å redusere innbetaling av renter og avdrag dersom økonomien i landet går dårlig.

I den nye avtaleutkastet har Nederland og Storbritannia fått gjennomslag for at det ikke skal være noen siste frist for gjeldsbetjeningen. Alt skal betales.

- Dette svekker avtalen veldig, sier Ögmunder Jónasson til ABC Nyheter.

- Men vi har fått aksept for at det skal være et tak på årlige utbetalinger, knyttet til utviklingen av brutto nasjonalprodukt, legger han til.

Splittelse i Alltinget

På et orienteringsmøte for Alltingets budsjettkomité i går ettermiddag, skal opposisjonen ha kommet med svært negative reaksjoner.

- Folk i Island blir tvunget til å betale for konkursen i et privat selskap, også utover det staten er forpliktet til. Dette må kommende generasjoner betale for, sier Höskuldur Thórhallsson til ABC Nyheter.

Han sitter i Alltingets budsjettkomité for det islandske Fremskrittspartiet, som er søsterpartiet til det norske Senterpartiet.

Les redegjørelsen for den nye Icesave-avtalen på den islandske statsministerens hjemmeside.

Og her kan du lese redegjørelsen om Icesave slik den islandske folkebevegelsen InDefence ser det.

Personvernpolicy