- Voldtektstiltalen handler om penger

<pFinanskjendisen mener også Økokrim har egne motiv for å tiltale ham for voldtekt. - Jeg tar sterk avstand fra påstandene, sier Geir Kavlie i Økokrim. </p

KRANGLER: Økokrims førstestatsadvokat Geir Kavlie og den voldtektstiltalte forretningsmannen. Foto: Scanpix.
KRANGLER: Økokrims førstestatsadvokat Geir Kavlie og den voldtektstiltalte forretningsmannen. Foto: Scanpix.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

OSLO (ABC Nyheter): Finanskjendisen er tiltalt av Økokrim for gjentatte voldtekter av sin daværende kone, og i tillegg til voldtekt av en tidligere samboer.

Det er svært uvanlig at Økokrim tar ut tiltaler i sedelighetssaker. Det ble i retten forklart som det «mest hensiktsmessige» ut fra at Økokrim også etterforsker mannens forretningsvirksomhet, og det var under denne etterforskningen at det ble funnet dokumenter i form av brev som vitnet om voldtekter, med tiltaltes signatur.

Les mer her: - Jeg skal aldri voldta deg igjen

Finansmannen selv har hevdet Økokrim har et eget motiv for å tiltale ham for voldtektene, og uttalte overfor Dagbladet at det var en «vendetta» mot ham. Finansmannens advokat som har representert ham i de økonomiske sakene han er etterforsket for har tidligere uttalt at Økokrim gjør alt de kan for å dømme ham - for hva som helst, og har også pekt på at siktelsen ble tatt ut før saken var ferdig etterforsket, og før finansmannen selv hadde fått forklart seg. Økokrim sier imidlertid at det er tiltalte selv som hele veien har nektet å forklare seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Hadde vært grov tjenesteforsømmelse

Statsadvokat Geir Kavlie i Økokrim, som også er aktor i saken, avviser alle påstander om en vendetta.

- Jeg tar sterk avstand fra de påstandene. Det hadde vært grov tjenesteforsømmelse å ikke gripe fatt i de alvorlige bevisene som forelå. Brevene hadde tiltaltes signatur om voldtekter, og kona hadde en måned tidligere fått voldsalarm som følge av fysiske overgrep, deriblant gjentatte voldtekter. I tillegg forklarte hun for politiet samme kveld at det som sto i brevene hadde funnet sted. Da kan ikke politiet legge dette til side, sier Geir Kavlie til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fare for bevisforspillelse

Det pågår en etterforskning av en andre saker hvor finansmannen er mistenkt å stå bak en rekke bedragerier. Økokrim har ikke tatt ut tiltale i noen av de andre sakene. Dette er dermed den første saken som bringes for retten etter at etterforskningen startet. På spørsmål om dette var strategi, svarer Kavlie:

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Av hensyn til både fornærmede og saksbehandlingstid ønsket vi å få opp denne saken så fort som mulig. Vi syntes det var viktig på bakgrunn av faren for bevisforspillelse. Det var også en nærliggende fare for at han ville påvirke vitnene.

- Bruker de midler straffeloven gir

Men han mener det ville vært en uheldig løsning å løslate tiltalte i påvente av at økonomisakene skulle bli ferdig etterforsket.

- Vi bruker de midler straffeprosessloven gir vi mener det er fare for bevisforspillelse, sier Kavlie.

- Det hadde ikke vært en god løsning å løslate tiltalte i påvente av at økonomisakene skulle bli ferdig etterforsket, sier Kavlie.

- Handler om penger

Tiltalte selv hevder at det ligger økonomiske motiv bak de fornærmedes påstander om voldtekter. Finansmannen kommer antakeligvis til å forklare seg for retten torsdag, og det er tydelig at dette er noe han vil legge vekt på i sin forklaring.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Penger, penger, penger. Det er det dette handler om. Dette er bare trist, sa tiltalte i pausen tirsdag.

Kavlie sier at han ikke kjenner til noe økonomisk motiv fra fornærmedes side.

- Han har ikke villet forklare seg for politiet, så jeg vet ikke hva han kommer til å hevde. Det er ikke noe jeg kjenner til, sier Kavlie.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ledet til å forklare seg

En av tiltaltes forsvarere, Victoria Holmen, sa i retten tirsdag at Økokrim hadde ledet de fornærmede til å forklare seg om voldtekter.

- Hun [en av de to fornærmede] snakket først om et kontrollregime. Så spør man: «Ble du voldtatt? Ja, svarte hun», sa Holmen i retten tirsdag, noe aktor reagerte umiddelbart på og hevdet var feil.

Kavlie avviser påstandene om at de fornærmede på noen som helst måte har blitt ledet eller presset til å forklare seg om de påståtte voldtektene.

- Trengte ikke forklaring

- Når vi finner så alvorlige dokumenter, så tar vi det på alvor og kaller vedkommende inn. Hun var kjent med sin rett til frastå fra å forklare seg i forhold til hun var gift med tiltalte, og hun ble kjent med sine alle sine rettigheter, sier Kavlie.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han sier også at de fornærmedes forklaring ikke var nødvendig for å kunne starte en etterforskning av saken.

- Det er klart vi kunne ha startet en etterforskning på bakgrunn av dokumentbevisene, da disse med tydelighet fortalte hva som angivelig hadde funnet sted mellom fornærmede og tiltalte, sier Kavlie.

- Tilstrekkelig kompetanse

På spørsmål om Kavlie anser Økokrim å inneha kompetansen til å etterforske denne typen sedelighetssaker, svarer han:

- Jeg mener vi hadde tilstrekkelig kompetanse til å foreta etterforsking også i en sedelighetssak. Vi fikk også faglig bistand fra sedelighetsavsnittet ved Oslo politidistrikt og Oslo statsadvokatembeter. I forhold til kompetansespørsmålet er det på sin plass å minne om situasjonene ellers i landet, der foretar for eksempel lensmannsbetjenter all type etterforsking. Det er kun i Oslo man har en egen avdeling for denne type saker, sier Kavlie.

Rettssaken startet tirsdag i Oslo tingrett, og det er satt av ti dager til saken.

Les også: - Jeg skal aldri voldta deg igjen