Knytter forurenset brystmelk til testikkelkreft

FORURENSET MELK: En dansk studie viser at det er mer hormonforstyrrende stoffer i brystmelk fra danske mødre enn fra finske mødre. Forskere setter dette i sammenheng med at testikkelkreft er mer utbredt blant danske menn enn finske menn. Men de understreker at mødre likevel må fortsette å amme. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
FORURENSET MELK: En dansk studie viser at det er mer hormonforstyrrende stoffer i brystmelk fra danske mødre enn fra finske mødre. Forskere setter dette i sammenheng med at testikkelkreft er mer utbredt blant danske menn enn finske menn. Men de understreker at mødre likevel må fortsette å amme. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pStor forekomst av testikkelkreft blant danske menn kan sees i sammenheng med høyt innhold av hormonhermende stoffer i brystmelk fra danske mødre, mener forskere. Også Norge er på testikkelkrefttoppen.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mer om testikkelkreft

Testikkelkreft er den vanligste kreftformen blant unge menn mellom 15 og 30 år.

Totalt sett er det ingen hyppig kreftform, men det har vært økende forekomst i den vestlige verden gjennom flere tiår. Hvorfor man har sett en slik økning er fremdeles ukjent.

I Norge ble det påvist 255 nye tilfeller av testikkelkreft i 2006.

Sykdommen oppdages vanligvis som en kul i en av testiklene.

Det er liten kunnskap om årsaker til denne kreftformen, men det er noen kjente risikofaktorer, for eksempel kryptorkisme (ikke-nedsunket testikkel).

Hormonelle forhold under fosterutviklingen kan øke risikoen.

Kreftformen har i dag høy helbredelsesprosent.

Kilde: Kreftregisteret

De siste 50 år har man sett en sterk økning i forekomsten av testikkelkreft, og forekomsten i Norge er av de høyeste i verden. Også Danmark ligger på verdenstoppen når det gjelder testikkelkreft.

Undersøkelser fra de nordiske landene viser også at minst 20 prosent av unge menn har unormal sædkvalitet.

Det har lenge hersket en mistanke om at det at fostre utsettes for hormonforstyrrende stoffer, kan være en årsak til den negative utviklingen når det gjelder testikkelkreft og sædkvalitet.

En fersk dansk studie forsterker denne mistanken, melder Videnskap.dk.

Indikasjon på forurensning i kroppen

Forskerne undersøkte innholdet av 121 hormonforstyrrende stoffer i brystmelk fra 36 danske og 32 finske kvinner. Undersøkelsen viser en klar tendens: Melken fra de danske kvinnene hadde jevnt over høyere innhold av vanskelig nedbrytbare hormonforstyrrende stoffer som dioksiner , PCB , pesticider og flammehemmere.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Man må ikke glemme at amming forbedrer babyenes immunforsvar, stimulerer deres vekst og utvikling. En av forskerne bak studien, professor Niels E. Skakkebæk ved Avdeling for vekst og reproduksjon på det danske Rigshospitalet, forklarer at fordi brystmelk er fylt av fett gir den en god indikasjon på hvor forurenset kvinnenes indre fettdepoter er.

- Det forteller også hva fosteret har været utsatt for under svangerskapet, sier han til Videnskap.dk.

- Ved å se på brystmelkens innhold av hormonforstyrrende stoffer kan vi nå forutsi hvilken nasjonalitet den ammende kvinnen har. Generelt har danske kvinner høyere konsentrasjoner av hormonforstyrrende stoffer enn finske. For enkelte stoffer er konsentrasjonen ekstra høy hos danske kvinner, sier Skakkebæk videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Grunnen til at forskerne har sammenlignet brystmelk fra danske og finske kvinner er at landene på mange måter er sammenlignbare – men likevel har Finland en bemerkelsesverdig lav forekomst av testikkelkreft og en bedre sædkvalitet sammenlignet med Danmark.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Man ser også en større forekomst av medfødte kjønnsmisdannelser hos danske gutter enn hos finske.

Skakkebæk understreker at dette ikke er et endelig bevis for at det er det å utsettes for hormonforstyrrende stoffer i fosterlivet som fører til disse problemene.

- Men det forsterker mistanken om at de kan bidra til problemet, sier han.

Skakkebæk sier videre at man ikke kan utelukke at andre stoffer, som forskerne ikke har målt, også spiller en rolle. Livsstilsfaktorer kan også ha en betydning, mener han.

Vanskelige å unngå

Det er vanskelig for kvinnene selv å unngå å bli forurenset av hormonforstyrrende stoffer, fordi de finnes over alt, forklarer forskningsleder og kjemiingeniør Thomas Skøt Jensen fra Center for biologisk sekvensanalyse ved Danmarks tekniske universitet (DTU).

- Det er mange situasjoner i hverdagen der vi blir utsatt for de hormonforstyrrende stoffene, som for eksempel gjennom rester av sprøytemidler i kjøtt og grønnsaker, eller flammehemmere i møbler, tøy, datautstyr og annet elektronisk utstyr, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DTU har samarbeidet med Rikshospitalet på studien.

- Ikke slutt å amme!

Nils E. Skakkebæk understreker at de nye funnene ikke må få kvinner til å slutte å amme – fordi de positive effektene ved å amme barn vil veie tyngre enn de eventuelle negative konsekvensene.

- Man må ikke glemme at amming forbedrer babyenes immunforsvar, stimulerer deres vekst og utvikling, sier han.

Han vil heller bruke undersøkelsen til å sende et klart budskap til politikerne, fordi han mener forurensing med hormonforstyrrende stoffer kan få en meget alvorlig konsekvens:

- Vi kan innen nær fremtid få problemer med å opprettholde våres folketall. For det er ene og alene med hjelp fra kunstig befruktning at vi ikke opplever et fall i dag, sier han til Videnskap.dk.

Den danske studien publiseres i tidsskriftet International Journal of Andrology.