Vil fjerne verdens atomvåpen

FORNØYD: Barack Obama (t.h.) håndhilser på Storbritannias utenriksminister David Miliband under det historiske møtet i Sikkerhetsrådet torsdag. (Foto: Scanpix)
FORNØYD: Barack Obama (t.h.) håndhilser på Storbritannias utenriksminister David Miliband under det historiske møtet i Sikkerhetsrådet torsdag. (Foto: Scanpix)
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pPå et historisk møte ledet av Barack Obama vedtok FNs sikkerhetsråd enstemmig en resolusjon om å fjerne verdens atomvåpen.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den historiske resolusjonen vi nettopp har vedtatt viser vår felles forpliktelse i arbeidet for en atomvåpenfri verden, sa USAs president Barack Obama rett etter stemmeavgivningen i Sikkerhetsrådet torsdag.

FNs sikkerhetsråd gikk torsdag enstemmig inn for en resolusjon som tar sikte på at statene skal jobbe for å hindre spredningen av atomvåpen, jobbe for nedrustning og minke risikoen for at terrorister tar i bruk atomvåpen. Men verken Iran eller Nord-Korea blir nevnt i teksten.

– Ny dagsorden

Utenriksminister Jonas Gahr Støre var til stede på nedrustningsmøtet i Sikkerhetsrådet.

– Obama viser at han setter nye dagsordener i FN, og at han bruker FN til å gjøre det, sier Støre utenfor Sikkerhetsrådet i FN.

– Det er vedtatt en enstemmig resolusjon, det er ikke nok til forandring, men det er en viktig opptakt til 2010 som blir et nøkkelår for nedrustning, sier Støre.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Historisk

Obama er den første amerikanske presidenten som leder et møte i Sikkerhetsrådet noensinne. Det er også kun femte gang siden FN ble opprettet i 1945, at alle statslederne til de 15 medlemmene i Sikkerhetsrådet er samlet i et slikt møte.

– I dag er nedrustning et eliteprosjekt som er tatt bort fra det politiske engasjementet i landene og det brede lag av befolkningen, i motsetning til hva det var på 60-, 70,- og 80-tallet, påpeker Jonas Gahr Støre.

Bredere engasjement

– Når Obama setter dette i fokus kan vi få et bredere engasjement i landene. Men det skal også følges opp konkret, både når det gjelder prøvestansavtalen, begrense salg av spaltbart materiale, tilsynskonferansen og de store landenes arsenaler og nedrustning, understreker han.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg er Iran en konkret utfordring, ifølge utenriksministeren:

– Mens vi diskuterer nedrustning, så står verden overfor et land som forsøker å skaffe seg atomvåpen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Henter Reagans visjon

At også Kina og Russland går inn for resolusjonen, som er utarbeidet av amerikanerne, gir den global politisk slagkraft. Dagen i forveien hadde Russland og USA direkte samtaler om nedrustning.

– Det pågår en amerikansk-russisk prosess for å gjøre dype kutt i arsenalet. Det viktige er at Obama henter fram Reagans visjon fra Reykjavik om en atomvåpenfri verden. Og jeg forholder meg til at både Obama og Medvedev har satt en dagsorden, sier Støre.

– Hva er det realistisk at USA og Russland kan få til i nye START-samtaler?

– Jeg ser nå at de begynner å tallfeste reelle kutt. De to landene sitter med 95 prosent av kjernevåpnene, og de må påta seg forpliktelser, sette tidsfrister og lage inspeksjonsrutiner. Men jeg vil ikke kommentere et tall, sier Støre til NTB.

Ikkespredningsavtalen

Resolusjonen som ble vedtatt torsdag oppfordrer alle medlemslandene som ennå ikke har signert Ikkespredningsavtalen (NPT) fra 1970 til å signere, og minner de som allerede har ratifisert avtalen, om å oppfylle kravene til ikke-spredning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle de fem permanente medlemmene i Sikkerhetsrådet, USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia har atomvåpen, og har undertegnet NPT-avtalen.

– Hva er viktigst av nedrustning og ikke-spredning?

– Poenget med NPT-avtalen er at den trekker opp tre likeverdige dimensjoner. Ikkespredning, nedrustning og sivilt bruk. Men vesten har i for lang tid vært for ensidig opptatt av ikkespredning, Troverdigheten bak dette engasjementet må kobles til viljen til å levere på nedrustning, avslutter Støre. (©NTB)