10.000 flyktninger trenger et sted å bo

Tallet 10.000 er beregnet ut fra prognoser Utlendingsdirektoratet (UDI) har om hvor mange som kommer til å få innvilget opphold i løpet av 2010. Illustrasjonsfoto: Scanpix
Tallet 10.000 er beregnet ut fra prognoser Utlendingsdirektoratet (UDI) har om hvor mange som kommer til å få innvilget opphold i løpet av 2010. Illustrasjonsfoto: Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pFor 2010 anslås det at 10.000 personer som har fått innvilget asyl trenger en kommune å bo i.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber 325 kommuner om å ta imot 10 000 personer i 2010. 1600 av disse er barn og unge under 18 år som er alene i Norge. I 2009 tar rundt 270 kommuner imot omkring 8200 personer, heter det i en pressemelding fra IMDi.

- De aller fleste kommuner sier ja til å ta i mot flyktninger, og dersom kommunene holder frem med det gode arbeidet, har vi stor tro på at flyktningene som får oppholdstillatelse raskt kan flytte til en kommune, sier direktør i IMDi, Osmund Kaldheim.

Personene det dreier seg om er flyktninger som har fått innvilget oppholdstillatelse på sine asylsøknader, samt overføringsflyktninger (Norge tar årlig imot 1200 overføringsflyktninger som har fått flyktningsstatus fra FN). Disse kommer rett fra asylmottak.

Tallet 10.000 er beregnet ut fra prognoser Utlendingsdirektoratet (UDI) har om hvor mange som kommer til å få innvilget opphold i løpet av 2010.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Per 31/8 sitter 2000 flyktninger og i overkant av 300 enslige mindreårige som har fått innvilget opphold fremdeles i mottak.

I 2010 vil det ifølge IMDi være størst behov for å bosette flyktninger fra Eritrea, Afghanistan, de palestinske områdene og Somalia. Tidligere har det vært stort behov for å bosette familier, nå er over halvparten enslige.

Tallet på enslige mindreårige som kommer til Norge har økt kraftig det siste året. I 2008 ble det bosatt 207 enslige mindreårige, for 2009 er målet 800 personer. I 2010 regner IMDi med at så mange som 1600 barn og unge trenger en kommune å bo i.


- Vi er på god vei i 2009. Mange kommuner som ikke har bosatt enslige mindreårige før, har i løpet av året bygd opp et tjenesteapparat for denne gruppen, noe som lover bra for neste år. Kommunene viser også til svært gode resultat med de enslige mindreårige. Mange av ungdommene er ressurssterke, og finner seg godt til rette i kommunen de kommer, seier IMDi-direktør Osmund Kaldheim.


Det er anslått at 18.000 vil søke asyl i løpet av 2009. Dette er en femdobling siden 2005, da tallet var 5402. I 2008 var tallet på asylsøkere 14.431.