Lar ESA gi samvirket skattesmell

<pBorettslag, Coop og andre samvirkeselskaper vil få høyere skatt enn det Stortinget vedtok. Regjeringen gir opp motstand mot vedtak i EFTAs overvåkingsorgan ESA.</p

Regjeringen resignerer og lar ESA påføre Coop, borettslagene og andre samvirkeselskaper økt skatt. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix
Regjeringen resignerer og lar ESA påføre Coop, borettslagene og andre samvirkeselskaper økt skatt. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
DETTE ER SAKEN

Kooperativer eller samvirkeselskaper er eid av brukerne, medlemmene - og har til formål og gi dem størst mulig økonomiske fordeler.

Det er til forskjell fra aksjeselskaper og andre selskapsformer, der målet er maksimal avkastning til eierne av kapitalen som er skutt inn.

I september 2006 foreslo regjeringen å gjeninnføre en skatteordning for samvirkeselskaper som Bondevik-regjeringen fjernet.

Samvirkeselskaper skulle få trekke inntil 15 prosent av sitt overskudd fra beskatning, hvis det går til å bygge opp egenkapitalen.

Dette fordi selskapene ikke kan hente inn aksjekapital utenfra.

ABC Nyheter: 24. juli offentliggjorde ABC Nyheter et vedtak i overvåkingsorganet ESA, som skal påse at Norge følger EUs regler.

Det slo fast at norske samvirkeforetak skal beskattes hardere enn det Stortinget har vedtatt.

Samvirkeselskapene i landbruket blir ikke rammet av vedtaket, fordi landbruk ikke er med i EØS-avtalen, men er underlagt de folkevalgte i Norge.

Nå har finansminister Kristin Halvorsen (SV) besluttet at Norge ikke vil anke denne saken inn for EFTA-domstolen. Det går fram av en pressemelding fra Finansdepartementet.

Svekker samvirkeselskapene

Dermed svekkes konkurranseevnen til brukereide selskaper som Coop, Obos og andre samvirkeselskaper i forhold til aksjeselskaper.

Vedtaket innebærer at samvirkeselskaper og andre må betale skatt av penger de egentlig skulle brukt til å bygge opp egenkapitalen.

Utløser Europa-alarm

ESA-vedtaket som den rødgrønne regjeringen bøyer seg for, har fått alarmen til å gå i hele EU.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den europeiske paraplyorganisasjonen Cooperatives Europe (CE) har fulgt ESA-saken med spenning - fordi den kan gi presedens i EU.

- Konkurrenter i samvirkeselskaper i Frankrike, Italia og Spania har reist liknende saker for EF-domstolen. Men her i EU har ikke domstolen konkludert ennå, sa viseadministrerende direktør Agnès Mathis i CE til ABC Nyheter i juli.

- Det betyr at ESA, som var først ute, kan skape presedens for samvirkeselskaper i hele Europa, sa Mathis.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er forskjellen:

Striden dreier seg om samvirkeselskaper skal få trekke opptil 15 prosent av overskuddet fra beskatning, hvis det går til å bygge opp egenkapitalen.

- Forskjellen på et aksjeselskap og samvirke, er at AS'er kan hente penger på børsen eller hos investorer. Vi kan ikke det. Enten må medlemmene øke sine ansvarsinnskudd, eller så må vi sette av penger gjennom solid drift, forklarer informasjonsdirektør Bjørn V. Kløvstad i Coop.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Noen av motstanderne våre sier at dette er en ulogisk og urettmessig fordel. Da er det verdt å minne om at AS'er ikke har formuesskatt. Men det har vi. Til sammen mener vi at vi betaler mer skatt enn aksjeselskaper gjør, sa Kløvstad da saken kom for dagen i ABC Nyheter.

Bondevik tok den, ESA hindrer den

Den rødgrønne regjeringen vedtok å gjeninnføre en slik skatteordning for samvirkebedrifter som har eksistert i mange år, men som ble fjernet av Bondevik-regjeringen.

Regjeringsvedtaket måtte imidlertid vente på godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan ESA, som skal se til at EUs grunnregel om hensynet til friest mulig konkurranse, blir overholdt.

Tror ikke på gjennomslag

Nå har regjeringen altså kommet til at den ikke vil bringe ESAs vedtak inn for EFTA-domstolen.

Begrunnelsen er at det trolig er små muligheter for å vinne fram i domstolen i denne saken. Isteden vil Regjeringen avvente pågående prosesser i EF-domstolen og EU-kommisjonen som gjelder samvirkebeskatningen i Italia, heter det.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Utfallet av disse sakene kan gi veiledning for hvilken handlefrihet Norge har til å iverksette bestemmelser om samvirkefradrag, med eventuelle justeringer, skriver Finansdepartementet.

Avventer framfor å påvirke

Dermed gjør de rødgrønne det motsatte av hva den kooperative bevegelsen i EU håpet, at Norge skulle kjempe fram en presedens i positiv retning for samvirkeselskaper.

I stedet avventer de rødgrønne en domstolsbeslutning i EU, framfor å påvirke den slik Cooperatives Europe hadde håpet.

«Regjeringen ser viktigheten av samvirkesektoren, og vil fortsette å legge til rette for samvirkemodellens utviklingsmuligheter, basert på den nye samvirkeloven som ble vedtatt i 2007.», lyder trøsten fra Finansdepartementet.