Norge skjelles ut

ESA mener Mattilsynet har alfor dårlig kontroll med kvaliteten på norsk skjell.
ESA mener Mattilsynet har alfor dårlig kontroll med kvaliteten på norsk skjell.
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pBrudd på brudd på brudd. Det er hva EFTA konkluderer om norsk skjellproduksjon.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er tredje gang siden 2002 at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) inspiserer den norske skjellnæringen, og i rapporten skriver de at «det ikke er mye forbedring å spore sammenlignet med tidligere besøk.»

De forventer forbedringer innen følgende områder: kvalitetskontroll, sporing av produkter fra høsting frem til butikkhyllene, klassifisering, laboratoriekontroll, offisiell kontroll, håndhevelse av regelverket.

- Kravene i regelverket er svært omfattende. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å følge EU-regelverket på skjellområdet. Dette regelverket er basert på skjellproduksjon i EU-landene, der produksjonen foregår konsentrert i store områder avsatt til denne typen næring. I tillegg tar regelverket høyde for at skjell kan produseres i langt mer forurensede områder enn det vi har i Norge, svarer rådgiver Malin Florvåg i Mattilsynet på spørsmål fra ABC Nyheter om hvorfor man ikke klarer å følge opp EFTAs pålegg.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

ESA inspiserte Mattilsynet og næringen i perioden 9. til 18. mars i år.

For dårlige toksintester

I rapporten, som er datert 3. juli 2009, kritiserer de blant annet toksinkontrollen (toksin=gift), som de mener er mangelfull, blant annet fordi metoden ikke inkluderer alle toksiner.

De mener også at den bakteriologiske kontrollen fordi den er mangelfull og for lite omfattende.

- Det er vel ganske alvorlig når man har bakteriologiske og toksikologiske kontroller som ikke er gode nok?

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Skjell er et produkt som krever mer kontroll enn de fleste andre matvarer, der risikoen først og fremst er knyttet til innhold av algegifter. I Norge blir hvert parti med skjell som omsettes kontrollert for innholdet av algegifter, og Mattilsynet må gi en høstetillatelse før skjell kan høstes for omsetning. På dette området mener Mattilsynet at kontrollen ligger innenfor regelverkets rammer, sier Florvåg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- ESA-rapporten har også påpekt at kontrollen med mikroorganismer er mangelfull. Mattilsynets distriktskontorer skal følge dette opp med mer tilsyn og kontroll under både dyrking og høsting. Vi ser i tillegg for oss en bedring av kontrollen i sammenheng omstruktureringen av næringen, sier hun.


- Viktig for næringens troverdighet

EFTAs overvåkingsorgan har kritisert Mattilsynet for å overlate for mye av kontrollen til næringen og for å ikke følge opp næringens kontroll godt nok.

- For næringens troverdighet er det viktig at Norge har et godt fungerende Mattilsyn. Det er strenge regler knyttet til omsetning av skjell for å sikre mattryggheten med hensyn til algegifter. Næringen må kunne stole på at Mattilsynet ufører sine tilsynsoppgaver i henhold til forpliktelsene i regelverket, skriver rådgiver Trude H. Nordli i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening i en epost til ABC Nyheter

I 2008 eksporterte norsk skjellnæring skjell for 41,2 millioner kroner. Det aller meste som eksporteres er kamskjell og blåskjell, og i fjor eksporterte Norge 1.598 tonn, der det meste gikk til EU-land.

Søndag 20. september klokken 20.10: rettet uriktig tall i siste avsnitt.