Graderte dokumenter sendt krigsforbrytertiltalte Radovan Karadzic:Får se norske «hemmeligheter»

Krigsforbrytertiltalte Radovan Karadzic har fått tilsendt åtte norske dokument som beskriver observasjoner under krigen i Bosnia-Herzegovina i 1995. To av dem er graderte. Foto: Scanpix
Krigsforbrytertiltalte Radovan Karadzic har fått tilsendt åtte norske dokument som beskriver observasjoner under krigen i Bosnia-Herzegovina i 1995. To av dem er graderte. Foto: Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pNå har krigsforbrytertiltalte Radovan Karadzic fått åtte dokumenter fra Norge. De kan styrke hans forsvar.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var i sommer at krigsforbrytertiltalte Radovan Karadzic ba Norge om hjelp til sitt forsvar. Han ønsket innsyn i en rekke dokumenter som skulle kaste lys over konkrete hendelser under krigen i Bosnia-Herzegovina i 1995.

For fjorten dager siden fikk Karadzic og hans advokat Peter Robinson oversendt åtte dokumenter fra Utenriksdepartementet (UD) sine arkiver, viser en oversikt ABC Nyheter har innhentet.

To av dokumentene er i utgangspunktet graderte notater som orienterte daværende utenriksminister Bjørn Tore Godal om mulige brudd på flyforbudet i Tuzla-området.

- Vi må nå få dokumentene oversatt. Jeg kan derfor ikke si noe om deres betydning for saken, sier advokat Robinson til ABC Nyheter.

I sitt svarbrev skriver UD at dette er de dokument som er relevante ut fra henvendelsen, og at bare håndskrevne notater ment til intern bruk, er fjernet. Når det gjelder andre dokument som er andres eiendom, ber en om at innsynskrav rettes til disse stater eller organisasjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det utløste demonstrasjoner i Sarajevo denne uka da aktor reduserte tiltalepunktene sine mot Karadzic. Foto: ScanpixDet utløste demonstrasjoner i Sarajevo denne uka da aktor reduserte tiltalepunktene sine mot Karadzic. Foto: Scanpix

Det er ventet at saken mot Karadzic starter igjen 19. oktober.

Saken er av stor betydning og vekker sterke reaksjoner. Tidligere denne uka var det for eksempel protester i Sarajevo mot at aktor ved Haag-domstolen, IWCT (International War Crimes Tribunal), bestemte seg for å redusere sin bevisførsel i saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var i august i fjor at den bosnisk-serbiske lederen først møtte for domstolen i Haag, tiltalt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under krigen i Bosnia. Karadzic hadde da vært på flukt i 13 år.

Opphever gradering

Men de åtte dokumentene som frigis, har et innhold som ser ut til å styrke Karadzics sak på til et enkelt punkt: Påstanden om at USA forsynte den bosniske regjeringshæren med våpen, blant annet ved flydropp over Tuzla-området, og at krigen var en del av et større maktspil l.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har tidligere kommet frem at norsk personell observerte både transport- og jagerfly i forbudt område, blant annet i en samproduksjon mellom BBC og NRK - «Allies and lies» - som Brennpunkt sendte i 2001.

Nå bekreftes dette langt på vei av to dokumenter som etter sikkerhetsinstruksen graderes som «KONFIDENSIELT» og «BEGRENSET».

«KONFIDENSIELT» er den nest høyeste gradering som benyttes, og da kun hvis «det kan skade Norges eller dets alliertes sikkerhet om dokumentets innhold blir kjent av uvedkommende».

Men nå har UD altså valgt å avgradere materialet.

I et notat datert 7. mars 1995 som daværende Forsvarets Overkommando/ Etterretningsstaben (FO/E-A) utarbeidet på grunnlag av norske kilder, konkluderer en med at:

«Det er ikke usannsynlig at det har foregått flyslipp av viktig materiell til den bosniske regjeringshæren i området Tuzla Highway Strip, ved de to nevnte anledninger. Det foreligger imidlertid ikke sikker bekreftelse på dette», skriver avdelingens assisterende sjef, oberstløytnant Bror Gevelt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I notatet skriver en også at en patrulje klarte å komme inn i området for å observere.

«Denne patruljen observerte 5 lastebiler igang med lasting eller lossing av utstyr ved et hangarområde i nærheten av antatt hovedkvarter for den bosniske regjeringshærens 241 brigade. Det ble ikke observert fly på bakken.»

Etter 13 år i skjul, var det en forandret Karadzic som møtte for Haag-domstolen i fjor. Foto: ScanpixEtter 13 år i skjul, var det en forandret Karadzic som møtte for Haag-domstolen i fjor. Foto: Scanpix

Karadzics har tidligere hevdet at det var fly tilknyttet USA som gjorde de mulige droppene av våpen.

NATOs AWACS-overvåkning av flyforbudet var avslått i det aktuelle tidsrommet, noe begge UD-notatene bekrefter. Det trekkes også frem at overvåkningen i det aktuelle området ble utført av et mindre fly, en E-2 Hawkeye, som var under USAs kommando og stasjonert på hangarskipet USS Eisenhower.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I notatet som er gradert noe lavere (datert 6. mars 1995), blir utenriksministeren gjort oppmerksom på at «det synes å være på det rene at de kampfly som angivelig ble observert 10. og 12. februar, kom fra NATO-land, og enten deltok i overvåkning av flyforbudet eller transitterte Tuzla».

Norges Nato-delegasjon blir bedt om å følge opp saken, men hvordan det skjer og hva resultatet blir, sier dokumentene intet om.

Får ansvar for massakre

De øvrige seks dokumenter er dags- og ukerapporter som omhandler begivenhetene rundt Tuzla, men også bombingen av markedsplassen Markale i Sarajevo i august 1995.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De fem granatene drepte minst 37 sivile og mer enn 80 personer ble såret.

Karadzic og hans advokat har tidligere hevdet at denne masakren like gjerne kunne være utført av de bosniske styrkene som så ønsket å gi skylden til Karadzics styrker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Granatene utløse to døgn etter et kraftig militært flyangrep fra Nato/FNs side mot de bosnisk-serbiske styrkene.

I den norske ukerapporten viser en til undersøkelser som viser at granatene «ble avfyrt fra LUCAVICA» som er et område under kontroll av styrkene til Karadzic.

De alvorligste punktene i tiltalen mot Karadzic blir derimot ikke berørt i de papirene som Norge har overlatt ham. Massakren av 8000 sivilie i Srebrenica, er for eksempel ikke et tema i noen av dokumentene.