Saksøker Aftenposten for brudd på likestillingsloven

En tidligere annonsekonsulent krever en erstatning på 250.000 kroner fra Aftenposten for brudd på likestillingsloven.
En tidligere annonsekonsulent krever en erstatning på 250.000 kroner fra Aftenposten for brudd på likestillingsloven.
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pEn tidligere annonsekonsulent krever en erstatning på 250.000 kroner fra Aftenposten. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den tidligere annonsekonsulenten Berit Bjerg mente at hun gjorde arbeid av lik verdi som typografene på annonseavdelingen, men at hun likevel fikk mindre lønn.

I 2005 klagde hun inn saken til Likestillingsombudet, og fikk medhold. Aftenposten klaget imidlertid til likestillingsnemnda, og fikk medhold her.

- Feil grunnlag

Da gikk Bjerg rettens vei, ut fra at hun mente at nemnda hadde tatt utgangspunkt i hennes nye stilling som seniorkonsulent, og ikke stillingen som annonsekonsulent.

Berit Bjerg hadde nemlig fått jobb som seniorkonsulent ved et senere tidspunkt, og i den stillingen hadde hun ikke fått særlig lavere lønn enn typografen hun sammenliknet seg med. Men det var stillingen som konsulent - og ikke seniorkonsulent - hun hadde gått til Likestillingsombudet med.

Fikk medhold

Bjerg, representert av LO, stevnet Likestillingsombudet, ved staten, for Oslo Tingrett ut fra at hun mente at nemnda hadde tatt avgjørelsen på feil grunnlag.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2007 ga tingretten Bjerg medhold. Staten anket. I oktober 2008 møttes partene igjen i Borgarting lagmannsrett. Også denne gang fikk Bjerg medhold.

Aftenposten ønsket imidlertid at nemnda skulle behandle saken på nytt. Bjerg og LO valgte da å stevne Aftenposten for retten, og kreve erstatning for brudd på likelønnsloven.

Krever 250.000

Berit Bjerg krever 250.000 kroner av arbeidsgiveren sin. I løpet av årene 2002 til 2005, før hun gikk over i en bedre betalt stilling, mener Bjerg at hun fikk 125.000 kroner for lite betalt. I tillegg krever hun 125.00 kroner i oppreisning, skriver FriFagbevelse.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken startet mandag i Oslo tingrett, og satt til å vare i fire dager.

- Ikke arbeid av lik verdi

I sitt sluttinnlegg fra saksøkte, datert 31. august i år, legger advokat Gerd Egede-Nissen ned påstand om at Aftenposten ved styrets leder frifinnes og tilkjennes sakens omkostninger. «Saksøkte Aftenposten AS vil prinsipalt anføre at saksøker Berit Bjerg ikke har hatt, og heller ikke utført, ’arbeid av lik verdi’ sammenlignet med [typografens navn] i årene 2002-2005.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aftenposten hevder denne typografens arbeidsoppgaver og ansvarsområde skilte seg klart fra Berit Bjergs. I tillegg haddde Bjerg en bonus- og provisjonsavtale som innebærer at blant annet hennes arbeidsinnsats har direkte innvirkning på hvor høy lønn hun får utbetalt i løpet av et år. Typografen hun sammenlikner seg med hevder Aftenposten ikke hadde en sånn avtale.

Aftenposten AS bestrider et hvert grunnlag for oppreisningserstatning