Krigsforbrytelser på begge sider

BOMBET SIVILE HUS: En palestiner passerer forbi et hus som ble bombet av israelske fly under Gaza-krigen i januar 2009. Foto: Scanpix.
BOMBET SIVILE HUS: En palestiner passerer forbi et hus som ble bombet av israelske fly under Gaza-krigen i januar 2009. Foto: Scanpix.
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pBåde Israel og palestinerne gjorde seg skyldige i krigsforbrytelser under krigen på Gazastripen i desember og januar. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Granskingsrapporten er basert på flere titall intervjuer og etterforskninger, og konkluderer blant annet med at Israels maktbruk overfor innbyggerne på Gazastripen var uforholdsmessig skjev.

I tillegg påpeker den at Israel lot være å ta nødvendige forholdsregler som kunne ha spart mange sivile liv.

Ifølge den fyldige rapporten er det bevist at Israel begikk krigsforbrytelser, og muligens også forbrytelser mot menneskeheten.

Nærmere 1.400 palestinere ble drept under krigen. På israelsk side var tallet 13, derav 10 soldater og tre sivile.

Palestinsk terrorbombing

Men heller ikke palestinerne slipper kritikk av FNs menneskerettsråd. I rapporten konkluderes det med at de palestinske rakettangrepene mot israelske sivile i områdene like utenfor Gazastripen, trolig kan klassifiseres som krigsforbrytelser.

Ifølge rapporten skilte ikke væpnede palestinske grupper mellom sivile og militære mål da de sendte raketter mot Sør-Israel.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Granskningen er ledet av den sørafrikanske dommeren Richard Goldstone, som tidligere har vært sjefanklager ved FNs krigsforbryterdomstoler for det tidligere Jugoslavia og Rwanda.

Israel må granske

Goldstone anbefaler at FNs sikkerhetstråd krever at Israel iverksetter uavhengige undersøkelser om mulige forbrytelser begått av sine styrker. Han anbefaler at en slik gransking i så fall overvåkes av en komité av menneskrettseksperter.

Dersom Israel ikke vil oppfylle et slikt krav, bør Sikkerhetsrådet bringe saken inn for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag, mener Goldstone.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det bør ikke forekomme straffefrihet for internasjonale krigsforbrytelser. Det er svært viktig at rettferdighet skjer fyllest, understreket Goldstone.

Ensidige

Israel avviser FN-rapportens konklusjoner, og kaller dem «ensidige», og vil ikke samarbeide med Goldstone.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Rapporten ignorerer de tusenvis av rakettene som Hamas angrep sivilbefolkningen i Sør-Israel med, og som gjorde Gazaoperasjonen nødvendig, het det i en uttalelse fra Israels diplomatiske utsending i Genève.

Det israelske utenriksdepartementet sier at rapporten gir «terrororganisasjonen Hamas legitimitet, og at den ignorerer fullstendig at Hamas brukte sivilbefolkningen på Gaza som skjold for sine terrorhandlinger».

Ifølge utenriksdepartementet har militæret tatt imot og gransket over 100 anklager om begåtte forbrytelser, men at de fleste påstanden er funnet grunnløse. 21 saker er fortsatt under gransking, heter det.

Goldstone, som selv er jøde og har sterke bånd til Israel, sier at anklagene mot ham som antiisraelsk er latterlige og at det bør være i begge parters interesse om å finne sannheten om hva som skjedde under krigen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var ikke umiddelbart mulig å få kommentarer fra palestinske myndigheter.

575 sider

Goldstones rapport på 575 sider inkluderer 188 intervjuer, 10.000 dokumenter og 12.000 foto og videoer.

Ifølge en observatørgruppe på Gaza var over 900 av de nærmere 1.400 drepte palestinerne sivile. Israel mener på sin side at antallet drepte sivile er i underkant av 300.