Meny

Får ikke teste rusede leger

I helse- og omsorgsyrker er det spesielt farlig dersom utøverne er påvirket av rusmidler, mener stortingsrepresentant Vigdis Giltun (Frp). Likevel mangler en forskrift som åpner for testing ved mistanke og som forbyr inntak av rusmidler i et nærmere bestemt tidsrom før tjenestetiden begynner. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Leger og sykepleiere ruser seg på jobben, men på grunn av somling fra Helsedepartementet står arbeidsgivere uten mulighet til å dokumentere misbruket.

Mer om saken

Helsepersonelloven åpner for at Helse- og omsorgsdepartementet kan pålegge helsepersonell å avgi prøve ved mistanke om rusmisbruk. Departementet kan også gi bestemmelser om forbud mot inntak av rusmidler i et gitt tidsrom før tjenestetiden begynner.

§ 8.Pliktmessig avhold

Helsepersonell skal ikke innta alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette.

Departementet kan i forskrift bestemme at helsepersonell skal kunne pålegges å avgi utåndingsprøve, blodprøve eller lignende prøve ved mistanke om overtredelse av første ledd, og kan gi bestemmelser om forbud mot inntak av rusmidler i et nærmere bestemt tidsrom før tjenestetiden begynner.

Hvert år mister helsepersonell autorisasjonen på grunn av rusmisbruk. Men arbeidsgivere som har mistanke om at en ansatt er ruset, kan ha problemer med å bevise det, fordi mistenkte kan nekte å la seg teste.

Stortinget har allerede åpnet for at Helse- og omsorgsdepartementet kan pålegge helsepersonell å avgi prøve ved mistanke om rusmisbruk. Men departementet har ikke fulgt opp med forskriften som skal legitimere dette, selv om Helsetilsynet etterlyste den allerede høsten 2007.

- I dag er det vanskelig for arbeidsgivere å ta opp mistanke om rusmisbruk og å dokumentere faktiske tilfeller.

- Vi tror en forskrift vil kunne være et godt hjelpemiddel for arbeidsgivere, som vil få et verktøy for enklere å håndtere problemet, sier fagsjef Aud Nordal i Helsetilsynet til ABC Nyheter.

- Toppen av isfjellet

I 2008 mistet 37 sykepleiere, leger, hjelpepleiere og andre helsepersonell autorisasjonen på grunn av rusmisbruk.

Men ifølge Nordal er dette tallet bare toppen av isfjellet:

- Vi tror problemet er mye større. Det sier vi både ut ifra generell kunnskap om hvor utbredt rusmisbruk er i befolkningen generelt, og at vi vet at særlig sykepleiere er utsatt fordi de har tilgang til vanedannede midler.

- Antagelig er det et større misbruk her enn i befolkningen generelt, forklarer hun.

Nordal mener det er risikabelt å la rusmisbrukende helsepersonell få holde på helt til de avslører seg selv. Hun får støtte fra Vigdis Giltun som sitter i Helse- og omsorgskomiteen for Frp.

Giltun påpeker at det i disse yrkene er spesielt farlig dersom utøverne er ruset, fordi det er lettere å begå feil, glemme viktige beskjeder og få redusert bevissthet i viktige situasjoner.

- Dersom helsepersonell ruser seg kan det få alvorlig følger for pasienter og for dem selv. Vi trenger en forskrift som gjør at man kan teste ved mistanke, sier hun til ABC Nyheter.

- Ingen ting skjer

Giltun tok opp saken med daværende helseminister Silvia Brustad allerede i april 2008. Da svarte Brustad at hun hadde bedt Helsetilsynet om å utarbeide et forslag til forskrift innen 1. oktober 2008.

Da ingen ting hadde skjedd i desember 2008, skrev Giltun brev til helseminister Bjarne Håkon Hanssen.

I svaret til Giltun, datert 19. desember 2008, opplyste Hanssen at HOD hadde mottatt forslaget fra Helsetilsynet 19. november. «Departementet vil nå gjennomgå og vurdere Helsetilsynets forslag, og vil deretter sende forslaget på ekstern høring i 3 måneder».

Ni måneder senere er fremdeles ikke noe forslag sendt ut på høring fra Helse- og omsorgsdepartementet – og Giltun har henvendt seg til Hanssen på nytt i et skriftlig spørsmål.

- Det er en viktig sak. Det er jo veldig mange som er påvirket i arbeidstiden, og særlig innefor pleie- og omsorgsyrker kan de få alvorlige følger. Når det ikke finnes en forskrift for hvordan dette skal håndteres er det uheldig. Dersom helsepersonell ruser seg på jobben, bør de få hjelp av arbeidsgiver i forhold til sitt rusproblem.

- Jeg har fått henvendelser fra folk som jobber med HMS, som etterlyser retningslinjer, og de er bekymret over at det ikke skjer noe, sier Giltun til ABC Nyheter.

Nedprioritert av departementet

Ingen i Helse- og omsorgsdepartementet hadde fredag anledning til å kommentere saken direkte overfor ABC Nyheter.

Departementet opplyser via en informasjonsmedarbeider at det arbeides med saken, men at på grunn av andre «mer presserende oppgaver» så har forskriftsforslaget tatt lengre tid enn ønsket.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus