Forklaring til «Firma- eller privateid bil»

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Firma- eller privateid bil 2011
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Din bruttoinntekt
Dette er alle typer lønnsinntekt. Du skal ikke ta med fordel av firmabil i denne inntekten. Kalkulatoren tar hensyn til hvor du er i inntektsskalaen. Den regner korrekt skatt, også når inntektspåslaget fra firmabilen gjør at du bryter et av nivåene for toppskatten.

Lønnskompensasjon
Hvis du har valget mellom å få firmabil eller kjøre privateid bil er det naturlig å få en lønnskompensasjon fordi du velger privatbil. Grunnen til det er at dette er en vesentlig billigere løsning for bedriften. Det er derfor naturlig å tilby en lønnskompensasjon.

Ekstra kjøregodtgjørelse
Hvis det gis høyere kjøregodtgjørelse enn den skattefrie kjøregodtgjørelsen, skal den legges inn her. Dette tillegget vil skattemessig behandles som ordinær lønn.

Total kjørelengde
Summen av privat- og yrkeskjøring.

Yrkeskjøring - km
Hvor langt du kjører i yrket. Kalkulatoren forutsetter at du får statens satser for denne kjøringen. Det vil si 3,90 kroner opp til 9.000 kjørte kilometer, og 3,25 kroner på alt over. Dette er skattefritt.

Hvis du kjører mer enn 40.000 km i yrket gir det 25 % lavere beregningsgrunnlag. Hvis du både har en tre år gammel bil, og kjører så langt, blir beregningsgrunnlaget bare 56,25 % av fullt grunnlag.

El-bil
Hvis du har el-bil blir firmabilgrunnlaget satt ned med 50 prosent.

Drivstoff-forbruk per mil
Legg inn antatt gjennomsnittlig drivstoff-forbruk per år.

Drivstoffpris per liter
Legg inn det du tipper blir gjennomsnittlig bensinpris for året.

Bilens listepris som ny
Det er bilens pris som ny, inkluder alt tilleggsutstyr, som er grunnlaget for beregning av firmabilskatten.

Bilens kjøpspris
Denne kan være lavere enn bilens listepris som ny. Det er av denne posten renter og verdifall regnes av.

Egenkapital
Hvor stor andel egenkapital du har, avgjør også hvilken kapitalkostnad du har på bilen.

Kostnad renteinntekt
Egenkapitalen du har satt inn i bilen kunne stått på for eksempel en høyrentekonto. Det er altså hva du alternativt kunne fått i avkastning på egenkapitalen din du skal legge inn her.

Kostnad renteutgift
Legg inn den effektive renten på lånefinansieringen din. Siden kalkulatoren regner på årsbasis, kan den effektive renten legges til grunn for kronekostnaden. Renteutgiften blir regnet ut fra bilens verdi, fratrukket egenkapitalandelen.

Alder på bilen
Det er alderen ved inngangen til året du skal legge inn her. En bil som er over tre år ved inngangen til skatteåret, gir 25 % lavere inntektspåslag.

Årsavgift
Årsavgiften er fast for ett år av gangen, og justeres hvert år.

Forsikring
Denne vet du best selv fordi du får regning på den. Den øker noe med øket kjørelengde. Hvor mye den øker med avhenger av bonusen din. Ved 70 % bonus kan du regne med ca. 0,15 øre per 1.000 kilometer.

Dekk
Du kan sette en gjennomsnittlig kostnad på 2.000 kroner per år. Marginalt øker dekk-kostnaden med ca. 0,1 øre per 1.000 kilometer.

Olje
Dette dekkes ofte via service og vedlikehold. Hvis du kjøper olje separat kan du bruke 750 kroner i året. Marginaløkning per 1.000 kilometer kan du sette til fire øre.

Vask, rekvisita og lignende.
Dette er småkostnader utover service og reparasjoner. Dette er typisk vask og diverse rekvisita du kjøper til bilen.

Service og reparasjoner
Som overskriften sier.

Verdifall
Verdifallet (eller avskrivning) er ikke en kostnad du må betale som en utgift, men må selvfølgelig tas hensyn til. Dette er den største kostnaden du har på bilen. Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året. Det gjelder både nye biler og bruktbiler. Hvis du kjøper bruktbil må du også legge til omregistreringsavgift til bilens pris, noe som gjør at verdifallet blir større. Hvor langt du kjører har også betydning for hvor stort verdifallet blir.

Om skatteberegningen
Kalkulatoren tar hensyn til forskjellige marginalskatter mht til toppskatten. Den forutsetter ellers at inntekten din er over grensen der minstefradraget øker (for 2012 er grensen for dette 205.658 kroner). Dette har betydning for skatt på alminnelig inntekt, som er 28 %.

Personvernpolicy