Avgifter ved bruktbilimport

Engangsavgiftene på bil må betales for alle biler som kommer til landet. Også biler som er brukt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Andre tilhørende kapitler

Bilavgifter

Engangsavgifter på bil

Omregistreringsavgift på bil

Årsavgift bil

Drivstoffavgifter

KALKULATORER: Engangsavgifter ved bruktimport
Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).

Innførsel av kjøretøy
Kalkulator fra Tollvesenet som beregner hvor mye det vil koste i engangsavgift ved registrering og merverdiavgift (for innførselen).

ANDRE NYTTIGE KILDER:
Toll og avgifter ved innførsel av kjøretøy
Informasjon fra Tollvesenet.

Generell informasjon om engangsavgiften
Informasjon fra Tolvesenet.

Alternativ metode for bruksfradrag
Informasjon fra Tollvesenet.

Forskjellen mellom nye biler og bruktbiler er at du får et aldersfradrag på engangsavgiftene. Fradraget gis som et prosentvis fradrag på engangsavgiftene avhengig av bilens alder. Du kan også få avgiftene beregnet etter en alternativ metode (se lenger ned).

Når bilen kommer til landets grense for første gang registrering må engangsavgiftene betales. Da blir bilen lagt inn i det sentrale motorvognregisteret Autosys.

Les mer om engangsavgiftene her.

Tollverdi
Tollverdien er avgiftsgrunnlaget for merverdiavgiften. Denne er lik bilens innkjøpspris. I tillegg kommer frakt og forsikring frem til den norske grensen.

Omregningskursen på fortollingstidspunktet benyttes.

Når du ser på priser i utlandet må du få tak i bilens pris uten utenlandske avgifter. Dette vil forhandlere i utlandet kunne hjelpe deg med

Betaling av avgifter
Først betales merverdiavgiften ved fortollingen. Deretter må bilen godkjennes ved trafikkstasjonen, og avgiften betales til Tollvesenet.

Engangsavgiften må være betalt før bilen kan registreres

Bruk kalkulatoren
Du kan bruke vår kalkulator for beregning av avgifter for bruktbiler. Der kan du se hva avgiften blir med det vanlige bruksfradraget, og ved alternativ beregningsmetode.

Her finner du kalkulatoren.

Bruksfradrag
Det skal trekkes fra et bruksfradrag hvis det er en bruktbil. Kjøretøyets alder regnes fra tidspunktet bilen ble registrert første gang, frem til tidspunktet bilen registreres første gang i Norge.

Her er tabellen som viser fradragene:

Bilens alderReduksjon i engangsavgift
Ny0%
over 1 mnd2%
over 2 mnd4%
over 3 mnd6%
over 4 mnd8%
over 5 mnd10%
over 6 mnd11%
over 7 mnd12%
over 8 mnd13%
over 9 mnd14%
over 10 mnd15%
over 11 mnd16%
over 1 år17%
over 1 år og 2 mnd19%
over 1 år og 4 mnd21%
over 1 år og 6 mnd23%
over 1 år og 8 mnd25%
over 1 år og 10 mnd27%
over 2 år30%
over 2 år og 6 mnd33%
over 3 år36%
over 3 år og 6 mnd39%
over 4 år42%
over 5 år45%
over 6 år50%
over 7 år55%
over 8 år59%
over 9 år63%
over 10 år67%
over 11 år70%
over 12 år73%
over 13 år76%
over 14 år78%
over 15 år80%
over 30 år3 229

Alternativ beregningsmetode

Du kan kreve en mer individuell beregningsmetode for beregning av bruksfradraget.

Innen 15 dager etter importen kan du kreve at avgiften beregnes etter de alternative reglene. Da vil du få et beløp tilbakebetalt hvis du har betalt for mye i avgift, motsatt vil du måtte betale inn mer hvis du har betalt inn for lite. Hvis du først har krevd å få beregnet avgiftene etter de alternative reglene, kan du ikke gå tilbake på det, du risikerer altså å komme dårligere ut av det.

Hvis du velger den alternative metoden for fastsettelse av bruksfradraget, blir fradraget beregnet som et forholdstall. Dette vil fremkomme ved å sammenholde kjøretøyets historiske nybilpris i Norge det året kjøretøyet ble første gangs registrert (inflasjonsjustert historisk nybilpris) med bruktverdien av kjøretøyet har i dag (tidspunktet for registreringen her i landet). Det kan også gjøres et ekstrafradrag eller tillegg i bruktverdien for motorvogner med kjørelengder som avviker vesentlig fra gjennomsnittet.

Verdivurderingen av kjøretøyet skal bygge på tilgjengelige oversikter over bruktbilpriser og oversikter over nybilpriser på det norske markedet. Toll- og avgiftsdirektoratet bruker bruktbilboka fra Eurotaxglass A/S for å finne bruktbilpriser.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy