Oljefondkalkulator

Her kan du beregne din andel av oljefondet, og se hva som påvirker størrelsen på fondet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oljefondets offisielle navn er «Statens pensjonsfond - utland». Fondet blir forvaltet av Norges Bank.

Oljefondet skal investere inntil 60 prosent i aksjer, resten i det internasjonale pengemarkedet. Tidligere var den maksimale aksjeandelen 40 prosent, men den ble i juni 2007 hevet til 60 prosent. Fondet har siden det innfaset en større aksjeandel, og er nå oppe i 60 prosent.

Det er også bestemt at oljefondet skal inn i eiendomsmarkedet. Inntil 5 prosent av fondet midlere skal kunne plasseres i dette segmentet.

Oljefondets utvikling blir bestemt av fire faktorer:

  • Tilførsler av midler fra staten
  • Utvikling i det internasjonale aksjemarkedet
  • Utvikling i det internasjonale rentemarkedet
  • Utvikling i valutakurser

Hvordan verdens valutakurser utvikler seg har betydning for verdien av fondet. Denne har ingen betyding for oljefondets internasjonale kjøpekraft, men for verdien av oljefondet i norske kroner.

Om kalkulatoren
Kalkulatoren viser hvilken betydning endringer i ulike parametre har for endringer i størelsen på fondet.

Du kan også bergne hvor stor din eller din husholdning har av oljefondet.

Oljefondet rapporterer kvartalsvis. Derfor viser også kalkulatoren utviklingen på kvartalsvis basis. Størrelsen på fondet er forhåndsinnlagt per 31.12.2009.

Tal for oljefondet er lagt inn i tuen milliarder. Summen ved årsskiftet var 2.640 milliarder korner. I tall er dette 2.640.000.000.000.

Oljefondet størrelse i dag:
Plassert i aksjer (i tusen milliarder)
Plassert i rentebærende papirer (i tusen mld)
Dagens oljefond (i tusen milliarder)
Forutsetninger neste kvartal:
Aksjer - verdiendring neste kvartal
Renter - verdiendring neste kvartal
Tilførsel neste kvartal (i milliarder kroner)
Valutaendring (Kronestyrelse gir minus)
Kvartalsresultat:
Endring i aksjeverdier
Endring fra rentemarkedet
Valutaendring
Endring i oljefondet
Tilførsel
Endring inklusive tilførsel
Oljefondets størrelse ved utgangen av kvartalet
Aksjer
Renter
Oljefondets størrelse
Fordeling av oljefondet:
Antall nordmenn
Antall i din husholdning
Andel av kvartalsendringen
Andel av formuen
Husholdningens andel av oljefondet

Personvernpolicy