LO ser ikke Rødt

LO ser ikke Rødt
LO ser ikke Rødt

<pEtter LOs spørrundersøkelse til partiene anbefaler Roar Flåthen og Gerd Kristiansen at medlemmene stemmer Ap, SV - eller til nød Sp i høst. Men etter svarene å dømme er Rødt bedre for LO enn Ap.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ABC Nyheter: - Hvis Frp og H får gjennomslag ved høstens valg, kan vi nå dokumentere at det vil ta en retning som ikke tjener arbeidstakerne.

- Disse partiene forflytter styrkeforholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgiver som vi har forhandlet fram gjennom hundre år!

Det slo LO-leder Roar Flåthen og LOs ferske nestlederen Gerd Kristiansen fast da de i formiddag presenterte resultatene fra organisasjonens store rundspørring til partiene om hvordan de stiller seg til viktige spørsmål for fagorganiserte.

Det de ikke kom inn på, var at partiet Rødt ifølge spørreundersøkelsen tilfredsstilte LOs krav bedre enn to av tre regjeringspartier: Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

- Går lenger enn arbeidsgiverne

- Der Fremskrittspartiet og Høyre skal ta stilling, beveger de seg konsekvent på arbeidsgivernes side, sa Flåthen og understreket:

- Ja, på noen områder går H og Frp lenger enn arbeidsgiverne gjør.

Spørsmålene partiene fikk, har LO plukket ut som prioriterte fra en stor medlemsdebatt som munnet ut i 63.000 innspill fra medlemmer og tillitsvalgte.

- Vil utfordre den norske modellen

- Hva vil et flertall med Frp og H bety? spurte Flåthen, og ga selv svaret ut fra undersøkelsen - men også de to partienes uttalelser til media:

- Jo, på mange områder vil de utfordre den norske samarbeidsmodellen. Vi vil få et annet arbeidsliv enn i dag, sa Flåthen og la til om Frp:

- Det er nesten ikke til å tru at et parti som har til ambisjon å få statsministeren, har så dårlig kunnskap om arbeidslivet og kvaliteten ved det norske samfunnet vi har.

- Blir ikke frisk av å tape penger

Gerd Kristiansen sammenliknet partienes politikk, og konkluderte i spørsmålet om hvem som vil beholde sykelønnsordningen vi har:

- Vi i LO mener man ikke blir friskere av å tape penger på å bli sjuk.

- Det er tydelig at de rødgrønne og Rødt ikke vil svekke ordninga, mens KrF, H, V og Frp ikke kan garantere at vi skal beholde den som i dag, sa Kristiansen.

And the winner is...

Svarene fra H og Frp var åpenbart i motstrid til LOs syn på en rekke punkter. Men hva så med vinnersiden?

Det kom ikke som noen bombe på journalistene som var invitert til frokost i LOs sekretariatssal, at de rødgrønne kom seirende ut. LO-toppene slo fast at Ap og SV svarte best på alt, og Sp på mesteparten av LOs spørsmål.

Så er «sensor» Roar Flåthen også med i Arbeiderpartiets sentralstyre.

Vurdering blir til støtte

Er Rødts Torstein Dahle bedre for LO enn...Er Rødts Torstein Dahle bedre for LO enn...

Det LO ser som de viktigste spørsmålene og svarene er kokt ned til et lite hefte til masseutdeling. Der er partienes svar haket av på enten «støtter» eller «støtter ikke».

Til LOs krav om at innsynsretten for tillitsvalgte for å forhindre sosial dumping utvides, svarer Ap partiet vil «vurdere om innsynsretten er hensiktsmessig utformet».

Dette haker LO av som at Ap støtter kravet om å utvide innsynsretten.

Rødt svarer derimot et utvetydig «ja».

...Jens Stoltenberg? Begge fotos: Scanpix...Jens Stoltenberg? Begge fotos: Scanpix

På en rekke spørsmål oppfatter Flåthen og Kristiansen at uforpliktende formuleringer fra Ap blir konkret støtte til LOs ønsker.

Slik svarer de to partiene:

På en rekke av spørsmålene faller Rødts svar ut til fordel for LO framfor responsen fra Arbeiderpartiet. Her er noen av dem:

Vil partiet styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om ansattes rettigheter når en virksomhet skifter eier som følge av anbud?

Ap: Vi vil gjennomgå behovet for å styre regelverket.

Rødt: Ja.

Vil partiet sikre nivået på sosialhjelpen ved å innføre nasjonale minstestandarder?

Ap: Vil ha veiledende retningslinjer.

Rødt: Ja.

Vil partiet utvide foreldrepermisjonen med full lønn til 52 uker?

Ap: Vil utvide til 48 uker.

Rødt: Ja.

Vil partiet utvide skattefradraget for fagforeningskontingenten utover dagens nivå?

Ap: Bare justere i takt med lønns- og prisutviklingen.

Rødt: Ja.

Må snakke med Arbeiderpartiet

- Til en rekke av LOs krav der Ap sier de vil «vurdere», sier Rødt et utvetydig «ja» på ting LO ønsker seg. Hva tenker du om det, Flåthen?

- Vi skal sørge for at hvis det blir rødgrønt flertall ved valget, så skal vi klarere de spørsmålene du tenker på før det skal utarbeides en ny Soria Moria-erklæring, svarer LO-lederen.

På LO-kongressen fikk Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet valgkampbevilgninger. Rundt 60 prosent av Kongressens medlemmer stemte ned forslag om å støtte også Rødt økonomisk i valgkampen.


Les også:

Frp mener fri konkurranse er viktigere enn å bevare norsk lønnsnivå.

Svarte LO at dumpinglønn ikke må utkonkurrere norske arbeidstakere, men...

Personvernpolicy