Forsvarer Norges politikk overfor Island

Kristin Halvorsen i et tidligere møte med sin islandske kollega Steingrímur J. Sigfússon i Reykjavik. Nå har de fått noe å snakke om igjen. Foto: Golli / Kjartan Þorbjörnsson, Morgunblaðið / SCANPIX
Kristin Halvorsen i et tidligere møte med sin islandske kollega Steingrímur J. Sigfússon i Reykjavik. Nå har de fått noe å snakke om igjen. Foto: Golli / Kjartan Þorbjörnsson, Morgunblaðið / SCANPIX
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pKristin Halvorsen hev seg på telefonen til sin partifelle og kollega på Island etter anklager framført i ABC Nyheter. Hun vil dempe inntrykket av norsk press på Island. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
ICESAVE-SKANDALEN

Den islandske banken Landsbankinn opprettet en nettsparebank for utlendinger, særlig nederlendere og briter, kalt Icesave.

De tilbød gunstig rente og fikk flere utenlandske innskytere enn innbyggere på Island.

Da bankvesenet på Island gikk overende, forlangte Nederland, Storbritannia, Det internasjonale valutafondet IMF og de nordiske landene inkludert Stoltenberg-regjeringen, at den islandske staten skal betale alle utenlandske innskyteres tap.

Den islandske regjeringen ble tvunget til å inngå en avtale om å låne 3,88 milliarder euro - nettopp fra Nederland og Storbritiannia - for å kunne betale Icesave-innskyterne tilbake.

Denne avtalen kommer på toppen av den økonomiske krisen Island gjennomlever.

ABC Nyheter: Islandske politikere reagerer mot norsk press for at Island skal betale milliardregning som betingelse for å få krise-lån.

Nå har finansminister Kristin Halvorsen (SV) hatt telefonsamtaler for å berolige den islandske finansministeren Steingrímur J. Sigfússon etter oppslagene i ABC Nyheter de siste dagene:

Islandsk bitterhet over ultimatum fra Norge.

Helseministeren freser mot Norges og IMFs krav.

Stortingspolitikere vil at Norge skal hjelpe nå.

Striden går på Norges og Det internasjonale valutafondet IMF sitt ultimatum. De hardt tiltrengte kriselånene Island er lovet av IMF og de nordiske land blir ikke utbetalt før Alltinget bøyer nakken og vedtar en omstridt Icesave-garantiavtale. En avtale som vil ta et betydelig jafs av hele Islands brutto nasjonalprodukt.

Befolkningen må ta regning

Regjeringen går god for avtalen, men mangler én stemme i Alltinget for å få den godkjent. Ett av regjeringsmedlemmene, helseminister Ögmundur Jónasson er blant motstanderne.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmålet er i hvilken grad signalene fra Kristin Halvorsen hjelper Sigfússon til å overbevise den gjenstridige helseminister Jónasson til å gi etter og sikre flertall for en dramatisk Icesave-avtale som vil koste den islandske staten skjorta.

Alltinget vurderer i kveld enda et forsøk på kompromiss om en avtale 67,9 prosent av det islandske folket ifølge en fersk meningsmåling er imot.

For da må skattebetalerne der i årevis betale en kjemperegning etter finansspekulantenes fallitt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk ultimatum?

Islandske politikere har i ABC Nyheter anklaget Norge for å stille seg bak et ultimatum om at det islandske Alltinget må vedta en omstridt bankgarantiavtale som vil ramme Island hardt.

Norge slutter seg til EUs og Det internasjonale valutafondets (IMF) krav til Island. Staten må garanterer milliardutbetalinger til kundene til den konkursrammede nettbanken Icesave i Nederland og Storbritannia.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikke penger, ikke domstol

Men ikke bruk Stortinget som unnskyldning for ikke å betale ut. Morten Høglund Før den omstridte Icesave-avtalen er vedtatt i Island, blir det ikke utbetalt én krone av kriselånene Island sårt trenger for å berge økonomien sin.

Hva mer er: Samtaler ABC Nyheter har hatt med framstående Alltings- og regjeringspolitikere i Island, viser at Norge er med på kravet om at Island må avstå fra å reise garantikravet for noen internasjonal domstol. Skjer det, blir det ikke noen pengehjelp å få...

Halvorsen nekter å uttale seg

ABC Nyheter har i to dager bedt om å få finansminister Kristin Halvorsens (SV) forklaring på den rødgrønne regjeringens holdning: Hvorfor kobler hun utbetaling av kriselån til Island til en betingelse om at Alltinget bøyer nakken og underskriver Icesave-avtalen?

Kristin Halvorsen ønsket imidlertid ikke å uttale seg til ABC Nyheter. Hun stiller derimot i et intervju om saka som skal sendes i NRK Dagsrevyen fredag kveld.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Benekter i e-post

I ettermiddag fikk imidlertid ABC Nyheter en e-post fra Finansdepartementet, der SVs statssekretær Roger Schjerva skriver at Norge ikke har motsatt seg at Island skal prøve ut Icesave-saken for en internasjonal domstol.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi kjenner ikke til hvordan et slikt rykte kan ha oppstått, skriver Schjerva.

En annen virkelighet på Island

En rekke samtaler ABC Nyheter før og etter denne eposten har hatt med sentrale alltings- og regjeringspolitikere, gir et annet bilde:

De konstaterer at Norge står fast på at det nordiske lånet til Island skal utbetales så snart ledelsen i Det internasjonale valutafondet IMF har vurdert om betingelsene for å gi kriselån til Island er oppfylt.

Én av betingelsene islendingene har fått klar beskjed om, er at Icesave-avtalen med Storbritannia og Nederland må være i boks.

Det går blant annet fram i klartekst i den svenske regjeringens forslag til kriselån til Island.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ligger i lufta

- Forutsetningen om at Island ikke skal gå til domstolen for å teste hvor vidtgående garantiforpliktelser vi har etter EØS-avtalen, står ikke skrevet på papir. Det ligger i luften, er budskapet fra flere politikere på telefon til ABC Nyheter.

Dersom Island tok Icesave-avtalen til en domstol, ville saken blitt skutt ut på ubestemt tid. Og da blir det ikke noe nordisk eller IMF-lån med det første...

«Vi har gjennom hele denne vanskelige tida vært pådrivere for å hjelpe Island i den vanskelige situasjonen som landet er oppe i, blant annet gjennom å gi langsiktig lån sammen med andre nordiske land. Men Island er ikke tjent med at de står igjen med Norge som eneste venn i denne saken.», skriver Finansdepartementet til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skylder på Stortinget

«Vi forholder oss inntil videre til den avtalen den islandske regjering har gjort med de nordiske landene,» skriver departementet videre og legger til:

Artikkelen fortsetter under annonsen

«At de nordiske lånene ikke skal starte utbetaling før IMF-styret har godkjent framdriften i Islands stabiliseringsprogram er en forutsetning vi har med oss fra Stortinget.»

Og den framdriften er altså avhengig av at Storbritannia og Nederland er så tilfreds med et vedtak i Alltinget, at de er villige til å låne ut pengene som trengs, 5,8 milliarder dollar, til Island. Så må islendingene betale tilbake det beløpet med 5,5 prosent rente på toppen.

- Bruk ikke Stortinget som unnskyldning

Å påberope seg Stortinget for å unnlate utbetaling av lån til Island, var noe Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann Morten Høglund ville ha seg frabedt i ABC Nyheter i går.

Selv de skandinaviske landene som gjerne er fanebærere for internasjonal solidaritet, glimrer med sitt fravær når det gjelder den utpressingen som Island utesettes for. Eva Joly i Aftenposten.- Hvis det er Stortinget som oppfattes som problemet, vil jeg ikke klandre departementet for den forståelsen, sier Høglund til eposten fra Finansdepartementet, men slår fast:

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Men ikke bruk Stortinget som unnskyldning for ikke betale ut. Legg heller saken fram for Stortinget slik at vi kan finne en løsning på dette! sier Høglund.

- Vi håper at IMFs styre snart vil kunne gjennomføre den første gjennomgangen av framdriften for Islands stabiliseringsprogram, slik at neste utbetaling av lånet fra IMF og første utbetaling av de nordiske lånene kan skje.

Les den følelsesladde kronikken til Islands statsminister i Financial Times.

Les også Eva Jolys kronikk «Sviket mot Island» i Aftenposten.