Kulturflesk fra de rødgrønne

Liv Signe Navarsete (Sp), Jens Stoltenberg (Ap) og Kristin Halvorsen (SV) tok enkle virkemidler i bruk da de onsdag formiddag la fram de rødgrønne partienes løfter for kultursatsingene neste regjeringsperiode. (Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX)
Liv Signe Navarsete (Sp), Jens Stoltenberg (Ap) og Kristin Halvorsen (SV) tok enkle virkemidler i bruk da de onsdag formiddag la fram de rødgrønne partienes løfter for kultursatsingene neste regjeringsperiode. (Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX)

<pDen rødgrønne regjeringen presenterer sine visjoner for kulturpolitikken de kommende årene.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kulturløftet II

*Kulturløftet ll består av 17 punkter som skal gjennomføres fram til 2014. Løftet er en oppdatering av Kulturløftet for perioden 2010-2014.

*1 prosent av statsbudsjettet skal innen 2014 gå til kultur og komme alle kunstformer og sjangre til gode.

*Kulturskole til alle barn som ønsker det.

*Styrking av det friville kulturlivet

*Styrking av bibliotekene og norsk språk.

*Økt støtte til norsk film.

*Satsning på musikk i alle sjangre, og dans. Etableringen av Nordnorsk Symfoniorkester skal fullføres, og nasjonalballetten skal styrkes.

*Det skal bli et godt teater- og operatilbud i hele landet. Det skal satses på bildekunst og kunsthåndverk.

*Den norske kulturarven skal tas godt vare på. Det skal også legges til rette for at kunst- og kulturlivet gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet.

*Kunstnernes levekår skal bedres.

*Den lokale kulturinnsatsen skal prioriteres. Beslutninger skal desentraliseres og byråkratiet reduseres.

Kilde: Kulturløftet ll


(ABC Nyheter): - Det er en glede å introdusere en statsminister som i en valgkamp legger frem kultur som en hovedsak, åpnet Kirke- og kulturminister Trond Giske.

Den nye kulturpolitikken de rødgrønne partiene ønsker å føre kalles «Kulturløftet II » og er en videreføring av «Kulturløftet II», en kulturpolitikk fremmet av de rødgrønne da de fortsatt satt i opposisjon.


Tilstede på pressekonferansen i dag var alle partilederne sammen med Kirke- og kulturminister Trond Giske.


- Vi skal videreføre det løftet som ligger bak «Kulturløftet II». Bevilgningene til kultur har siden den rødgrønne regjeringen tok over økt med to milliarder kroner per år. Dette innebærer det største løftet noensinne til kultur. Vi skal fortsette opptrappingen fra de fire siste årene, lovet statsminister Jens Stoltenberg.

«Kulturløftet II» er et program på 17 punkter som tar for seg hva den rødgrønne alliansen ønsker å gjøre innen et bredt spekter av kulturmiljøer i Norge.

Ledende i Norden på film

Film var et av hovedområdene som ble trukket fram i dag.

- "Max Manus" er den største norske filmsuksessen siden 70-tallet, skrøt kulturministeren.

Den rødgrønne regjeringen ambisiøse mål på vegne av norsk film videre. Målet er å gjøre norsk film, tv-drama og dokumentar ledende i Norden.

- Vi har allerede gjort en formidabel filmsatsning. Vi ønsker ikke å bli den største, der er Sverige et mye større land enn oss. Vi sier ledende, og der tror jeg vi er godt på vei. Jeg tror at det handler om å fortsette å satse på volum, sa Trond Giske til ABC Nyheter.


Han lar seg ikke skremme av at Danmark med en etablert suksessfull tradisjon innen både film og tv, nok fortsatt må kunne sies å ligge et hestehode foran Norge.


- Det handler om å la talenter utvikle seg, så får vi nok en norsk Von Trier eller Bergman etterhvert, forsikret Giske

Kulturskole til alle barn

Blant de viktigste sakene som ble presentert var et løft til kulturskolene. Per i dag er det 25 000 barn som står i kø for å komme inn på slike skoler. Målet er å gi alle barn anledning til å gå på kulturskole.


Den rødgrønne alliansen vil opprette en statlig tilskuddsordning som sammen med kommunene skal finansiere dette. Spørsmålet blir hvor mye som ligger på kommunene. Det sier «Kulturløftet II» lite om.


Blant de som ivret mest for kulturskolene var SV-leder Kristin Halvorsen.


- Dette vil styrke Norge som kulturunasjon og være med på å utvikle nye talenter, sa hun.

Bedre for kunstnere

Et annet viktig tema for SV-lederen var levekårene for kunstnere.

I følge fjorårets undersøkelse fra Telemarksforskning har kunstnerne blitt hengende etter i den økonomiske utviklingen de siste tiårene.

En gjennomsnittlig kunstnerlønn er på drøye 150 000 kroner i året. Kvinnelige kunstnere er blant de mest utsatte.


- Vi har nå mer kunnskap om at kunstnerne har blitt hengende betydelig etter, Det vil vi gjøre noe med. Det blir ikke kunst uten kunstnere, uttalte Halvorsen.


Ap, SV og Sp sikter på å bedre kunstnernes levekår blant annet gjennom å forbedre stipendordninger og å styrke kommuneøkonomien. Ingen konkrete løfter i forhold til summer eller hvordan stipendordningene skal endres ble gitt under onsdagens pressekonferanse.

Kultur i distriktene

Det var naturlig nok Sentepartiets partileder Liv Signe Navarsete som mest stolt presenterte løftene for en økt satsing på kultur i distriktene. Distriktspolitikken er et gjennomgående tema i «Kulturløftet II».


- Kultur er limet i lokasamfunnet vil jeg si. I dette kulturløftet ligger det at vi skal øke støtten til lokale kulturhus. En viktig sak for oss er å gjennomføre reformen for refusjon av moms i forbindelse med frivillig arbeid. Nå skal ressursene brukes til å skape akivitet isteden for å bake kaker. Det skal bli mindre papirarbeid, lovet statsråden.

Store drømmer, vage løfter?

Det var mange løfter som ble gitt på de rødgrønnes pressekonferanse onsdag, men under spørsmålsrunden fra journalistene i etterkant ble det påpekt at en god del av planene for hvordan disse løftene skal innfris fortsatt er vage. Det finnes få konkrete løfter om penger og hvilke ordninger som skal innføres.


Flere av punktene avhenger av en god økonomi i kommunene, og det er uvisst i hvor stor grad det vil kunne bli kommunene selv som blir sittende igjen med regnskapsarbeidet.


- Det er bare en rødgrønn regjering som vil gjøre dette til virkelighet. Vi har ikke alle detaljene på plass ennå. Flere detaljer må komme i forbindelse med budsjettene, var Giskes kommentar til dette.

Personvernpolicy