Datatilsynet med pekefinger mot NAV

I alle hemmelighet sjekker NAV pasientjournaler. Nå vil Datatilsynet ha svar på hvorfor. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
I alle hemmelighet sjekker NAV pasientjournaler. Nå vil Datatilsynet ha svar på hvorfor. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

<pDatatilsynet ber NAV forklare hvorfor de vil lese pasientjournaler uten å informere pasienten.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Både pasienter og leger reagerer på at NAV insisterer på nødvendigheten av hemmelig innsyn i pasientjournaler. De reagerer på ordningen og mener det undergraver både personvern og tilliten mellom leger og pasient. Det skrev ABC Nyheter forrige uke.

Journalene granskes som ledd i kontrollen med at leger og stønadsmottakere ikke misbruker trygdeordningene.

Har rett til informasjon

Nå reagerer også Datatilsynet. På bakgrunn av ABC Nyheters artikkel, har de nå sendt et brev til NAV, hvor de ber etaten redegjøre for rutinene for innsyn i pasientjournaler.

NAV er gitt svært vide fullmakter i folketrygdloven til å behandle personopplysninger, også når formålet er å avdekke blant annet trygdeytelser.

I brevet skriver de blant annet:

«Datatilsynet minner om at informasjonsplikten er en helt grunnleggende personvernrettighet, idet informasjon er en nødvendig forutsetning for at den registrerte skal settes i stand til å ivareta sine øvrige rettigheter som registrert, for eksempel til å kreve innsyn. Hovedregelen etter personopplysningslovens bestemmelser er derfor at den registrerte, i dette tilfellet pasienten, har rett til informasjon når noen henter inn opplysninger om ham.»

- Det vil ikke være kontrollerbart hvis vi skal informere pasienten først, sa Magne Fladby, som er NAVs direktør for kontroll og innkreving til ABC Nyheter den gangen.

Datatilsynet vil rett og slett ha svar på hvorfor NAV mener akkurat dette. Helt konkret spør de om:

« … Herunder bes det om en redegjørelse for hvordan det å gi informasjonen til pasientene kan medføre at kontrollen blir umuliggjort, og at det derfor eventuelt er påkrevd å holde informasjonen tilbake.»

- Forholder oss til lovverket

ABC Nyheter spurte i dag Fladby om hvorfor han mener at varsling av pasientene vil gjøre det vanskeligere å kontrollere.

- Vi forholder oss til lovverket. I personopplysningsloven paragraf 20, står det om en del unntak. Ett av unntakene er at hvis innhenting av data er tydelig hjemlet i annen lov, er det ikke nødvendig å varsle.

- Vi mener det vil vanskeliggjøre kontrollarbeidet hvis pasienten varsles, sier han.

Fladby har ikke noe konkret svar på hvilken måte kontrollarbeidet vil vanskeliggjøres. Fladby mener for øvrig at ABC Nyheters opprinnelige artikkel er for spisset.

Han sier at det kun er hans egen avdeling for kontroll og innkreving som har anleding til å hente ut pasientjournaler.

- Når det skal hentes inn journaler, skal det godkjennes av meg. De har ikke anledning til å hente ut pasientjournaler på lokale NAV-kontorer, sier Fladby.

Les også:

Vil se hele mappa di

Datatilsynets brev til NAV

Personopplysningsloven paragraf 20

Personvernpolicy