Hele 36 verneområder tilgriset

Det skal ikke mye olje til før den kan gjøre alvorlig skade. Olje på svaberg. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX.
Det skal ikke mye olje til før den kan gjøre alvorlig skade. Olje på svaberg. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX.

<pSituasjonen er bekymringsfull, sier direktøren i Direktoratet for naturforvaltning, som ikke ser bort fra at flere områder kan ha blitt rammet.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oppsamlerene kan så vidt skimtes midt på stranden. Foto: Kystverket.Oppsamlerene kan så vidt skimtes midt på stranden. Foto: Kystverket.

Så langt er det dokumentert forurensing av olje i:

• 23 verneområder i Telemark

• 8 verneområder i Vestfold

• 5 verneområder i Aust-Agder

Verneområdene er hovedsakelig opprettet for å verne om sjøfugler, men de inneholder også sjeldne planter og geologi.

– Det er spesielt kritisk at oljesølet har rammet så verdifulle naturområder, og det er stor sannsynlighet for at noen av områdene er skadet for lang tid framover, sier Janne Sollie, direktør i Direktoratet for naturforvaltning, i en nyhetsmelding som ble lagt ut på nettsidene deres onsdag.

– Etterundersøkelsene vil vise omfanget og graden av hvor alvorlig det er, fortsetter hun.


Haster

Et stort antall vadefugl vil snart innta disse områdene på trekket sørover.

– Det er kritisk å få fjernet oljen så fort som mulig fra disse områdene, sier Sollie.

Underetaten Statens Naturoppsyn overvåker nå rundt 80 spesielt utsatte verneområder. Men det finnes så mange som 144 verneområder på den berørte kyststrekningen.

Oppsynet vurderer fortløpende hvilke områder det haster mest å få renset opp. Tirsdag fikk troppene som nå driver med opprydningen av oljen beskjed om å fokusere spesielt på Stråholmen, som er et av de mest tilgrisede områdene. Blant annet vil det bli omdisponere 100 personer fra Heimevernet til Stråholmen, ifølge Kystverket.


Fare for mer forurensing

Det er fortsatt fare for enda mer forurensning av verneområdene i de tre fylkene. Det kan heller ikke utelukkes at områder i Vest-Agder blir berørt.

Direktoratet frykter at oljesøl kan være oversett i den første kartleggingen. I tillegg kan olje vaskes på sjøen og havne nye steder.

Her er det siste kartet fra kystverket:


Økende antall fugler

Rapporteringen av oljeskadd fugl øker fortsatt. Artsdatabanken og Norsk Ornitologisk Forening driver fortløpende kartlegging av skadd fugl. De melder nå at 1645 individer av 33 arter er rapportert med oljeskader.

Ærfugl er utvilsomt den arten som har blitt mest skadelidende av oljesølet etter Full City. Andre arter med tresifrede antall oljeskadde individer er gråmåke og storskarv.

Du kan se hele lista her: Norsk ornitologisk forening - Oversikt (nr. 4) over oljeskadd fugl

De siste tallene på oppsamlet forurensning viser:

• 106 kubikkmeter oljemasse (stein, sand, tang, trevirke m.v.)

• 217 kubikkmeter oljeemulsjon (olje som er iblandet vann)

• 820 kubikkmeterne oljeemulsjon (og vann) som er losset fra havaristen.

Personvernpolicy