Kjøper nye klimatiltak i Kina

Hjemme bra, men borte best: Kristin Halvorsen kjøper nye klimatiltak i Kina. Foto: Scanpix
Hjemme bra, men borte best: Kristin Halvorsen kjøper nye klimatiltak i Kina. Foto: Scanpix

<pFinansdepartementets folk brukte juli til å hale i land en avtale med japanske Mitsubishi, om klimatiltak i Kina. Det gir Norge rett til å slippe ut over 200.000 tonn CO2.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norges selverklærte bærekraft-minister Kristin Halvorsen (SV) fortsetter oppkjøpene av retten til å forurense mer i Europa, slik Stortinget har lagt opp til for å bedre Norges stygge klimaregnskap.

Det skjer blant annet i form av oppkjøp av såkalte utslippskreditter i utviklingsland.

Ved tiltak som begrenser utslippene i u-land, får Norge tilsvarende rett til å slippe ut kvoten som kjøpes opp - eller selge disse rettighetene videre i det europeiske markedet.

Fra Mitsubishi til Guangdong

Dokumenter ABC Nyheter har fått innsyn i, viser at Finansdepartementet i slutten av juli fikk halt i land en avtale med med Mitsubishi UFJ Finacial Group i Japan om kjøp av drøyt 200.000 tonn kvoter, elle som det heter på fint: CERs (sertifiserte utslippsreduksjoner).

Prisen på 10,10 euro per tonn, snaut 100 kroner, skal bidra til et prosjekt for å gjenvinne spillvarme og produsere strøm ved den kinesiske sementfabrikken Guangdong Tapai Cement Co.

Dette er ett av prosjektene som er godkjent av FNs organ for klimatiltak, UNFCCC.

Årlig vil prosjektet redusere utslippene fra sementfabrikken et sted mellom 63.551 og 67.000 tonn klimagasser.

Bra business for Norge

Norge har sluttet seg til EUs marked for kjøp og salg av klimakvoter. Oppkjøp i u-land gjør at det blir tilgjengjelig flere kvoter enn man ønsker å gi til forurenserne i Norge. Dermed kan regjeringen selge sine oppkjøp i u-land videre på EUs kvotemarked.

I EU-markedet ligger prisene ca. 4 euro over de 10,10 Finansdepartementet handlet for i Kina. Denne ene transaksjonen kan dermed gi en fortjeneste til Norge på over 7 millioner kroner, og øke EU-forurensernes tilgang til utslippskvoter.

Se børsprisene på klimakvoter for eksempel hos Point Carbon.

Har kjøpt en tredjedel

Finansdepartementet meldte i mai at de da hadde gjort avtaler om kjøp av om lag 9,3 millioner klimakvoter for levering til og med 2012, som er siste året den inngåtte Kyotoprotokollen gjelder for.

Finansdepartementet skal kjøpe omtrent 30 millioner kvoter, dermed innebærer inngåtte avtaler at departementet har dekket om lag tretti prosent av behovet. I tillegg kommer også klimakvoter vi vil få levert gjennom en avtale vi har i Nordisk miljøinvesteringsselskap.

Finansdepartementet har også inngått avtaler som innebærer leveranser etter 2012. Totalt har det blitt inngått avtaler for levering av om lag 11 millioner kvoter.

Siste avsnitt i den opprinnelige artikkelen er fjernet på grunn av feilaktig gjengivelse av tall fra klimautslipp fra teamet som reiser rundt for å få klimaavtaler på plass.
Personvernpolicy