Meny

NAV på hemmelig svindeljakt:

Vil se hele mappa di

I skjul sjekker Arbeids- og velferdsetaten NAV pasientenes fortrolige journaler. Nødvendig i jakten på trygdesvindlere, mener de. - Uforståelig, sier pasienter og leger. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I all hemmelighet kan NAV lese din fortrolige pasientjournal.

NAVs begrunnelse er at dette skjer for å avsløre leger og pasienter som svindler med trygda. Derfor har NAV fått presisert sin rett til å innhente hele og uredigerte journaler uten å informere pasienter.

Både pasienter og leger reagerer på at NAV insisterer på nødvendigheten av hemmelig innsyn i pasientjournaler. De reagerer på ordningen og mener det undergraver både personvern og tilliten mellom leger og pasient.

- Det vil ikke være kontrollerbart hvis vi skal informere pasienten først, sier derimot Magne Fladby som er NAVs direktør for kontroll og innkrevning.

- Vi driver ikke med stikkprøvekontroller, men sjekker journaler på konkret mistanke. I de sakene vi går inn på, har vi skjellig grunn til mistanke.

- Vi holder oss innenfor det regelverket som lovgiver har satt. Der er det slik at man ikke behøver å informere pasientene. Og det vil være nærmest ukontrollerbart hvis vi skulle informere først, sier Fladby til ABC Nyheter.

- Kan uansett sjekke

Han sier at NAV utfører få slike kontroller, men at «av de sakene vi har undersøkt så er det ofte et samarbeid mellom lege og pasient». Fladby anslår at NAV kun har hentet fullstendige journaler fra fem leger eller behandlere i løpet av de siste tre årene.

- Pasientene må informeres, mener Legeforeningens president Torunn Janbu. Foto: Scanpix- Pasientene må informeres, mener Legeforeningens president Torunn Janbu. Foto: Scanpix

Men dette synet vinner lite gehør hos de som etterforskes:

- Jeg stiller meg uforstående til at NAVs kontrollarbeide blir umulig hvis pasientene informeres først. De vil jo uansett kunne kontrollere journalene, sier Torunn Janbu som er president i Den norske legeforening, til ABC Nyheter.

- Dette er skremmende. NAV er et svært system med masse mennnesker ansatt. Her kan jo naboen din jobbe..., sier helse- og sosialombud i Oslo, Petter Holm.

- Med dette får mange tilgang til omfattende opplysninger. Det kan føre til at pasienter ikke opplyser alt eller at det opprettes skyggejournaler. Det er mer skummelt enn et litt svekket kontrollapperat, sier Holm.

Han sier at han allerede har hørt historier om at pasienter ber om at opplysninger ikke nedtegnes, deriblant en lege som selv ble lagt inn på sykehus.

- Dette er en uthuling av taushetsplikten og personvernet som er viktig for at pasienten i fortrolighet skal kunne fortelle legen om vanskelige ting.

- Urovekkende

Torunn Janbu er entydig i sin kritikk av ordningen:

- Pasientene må informeres når opplysningene sendes videre. Og taushetsplikten er grunnleggende for all legevirksomhet. Det er på bakgrunn av trygghet for taushet at pasientjournalene nedtegnes.

- Det er urovekkende hvis pasientene vegrer seg for å fortelle alt til legen. Vi opplever allerede at enkelte pasienter ber om at legen ikke skriver ned alt og har mistanke om at enkelte unnlater å fortelle alt. Men legen har en dokumentasjonsplikt og er dermed forpliktet til å skrive ned opplysninger av betydning for oppfølging og behandling, sier Legeforeningens president.

Det er i en pågående høringsrunde til Personvernkommisjonens rapport, at uenigheten fremkommer.

I NAVs høringssvar, som ABC Nyheter har fått innsyn i, skriver arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie - med henvisning til personopplysningsloven, at direktoratet legger til grunn «at pasienten ikke har krav på varsel om innhenting av opplsyninger».

- Må informere pasienten

Legeforeningen mener det er paradoksalt at NAV har større mulighet til å innhente pasientjournaler i jakten på trygdesvindlere «enn politiet har for å innhente informasjon i en drapssak».

- Vi mener pasienten må informeres. Det er allerede mange unntak fra lov om taushetsplikt, og NAVs praksis uthuler denne. Taushetsplikten er grunnleggende for å skape tillit mellom lege og pasient, sier Janbu.

- Å informere pasienter på forhånd, vil gjøre kontrallarbeidet umulig, mener NAVs Magne Fladby. Foto: Scanpix- Å informere pasienter på forhånd, vil gjøre kontrallarbeidet umulig, mener NAVs Magne Fladby. Foto: Scanpix

- Det må være forutsigbarthet for pasienten hvor opplysningene havner, når NAV innhenter en uredigert og hel pasientjournal så brukes opplysningene til noe annet enn det journalen er skrevet for, sier Legeforeningens president.

- Legeforeningen er veldig enig med Personvernkommisjonen som krever en gjennomgang av de ulike lovverk som åpner for unntak for taushetsplikten.

Da lovendringene ble diskutert for et par år siden, ble NAV kritisert for å ikke informere legene. Også det ble avvist.

- Dersom NAV skulle informere legen om mistanke, vil viktige opplysninger kunne holdes tilbake dersom dette er i legens egen interesse, sa NAVs kontrolldirektør Magne Fladby den gang.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus