1 milliard ekstra i skatt

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

<pSelv om staten mister formuesskatten fra Stein Erik Hagen får den hundrefold igjen når 300 meklere snart må starte innbetalingen av 1,1 milliard kroner i ekstra skatt for årene 2002-2007.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om meklerskatt
* Rundt 300 meklere i 28 såkalte indre selskaper har fått plusset på sin arbeidsinntekt med 3,5 milliarder kroner. Det gir en ekstra skattebelastning på 1,1 milliarder kroner.
* Samtlige selskaper har protestert og tatt ut søksmål mot ligningsmyndighetene. Ett av selskapene har senere trukket søksmålet.
* Meklerne i SEB Enskilda tapte sin sak både i tingretten, lagmannsretten og senest i Høyesterett i januar 2009.
* Meklerne i Boston Consulting har tapt sin sak i tingretten og tapte også i Borgarting lagmannsrett den 15. juli. Anker trolig saken til Høyesterett.
* Carnegie-meklerne har tapt i tingretten, men prøver på nytt i lagmannsretten 4. november.
* Skatt øst fortsetter kontrollen av utbetalingene i indre selskaper i perioden 1999-2008. Kontroller pågår også i andre deler av landet.

Ved kontroll i 28 såkalte indre selskaper har Skatt øst økt arbeidsinntektene for rundt 300 meklere med 3,5 milliarder kroner.

Årsaken er at meklerne har tatt ut inntektene sine gjennom såkalte indre selskaper i form av kapitalinntekt. Det blir ikke godtatt av ligningsmyndighetene, og så langt har Skatt øst fått fullt medhold i de rettssaker som er ført. Dermed tyder alt på at meklerne må gjøre opp en samlet skatteregning på 1,1 milliarder kroner.

– Vi kan ikke oppgi navnet på 25 av selskapene fordi det er taushetsbelagt, sier seksjonssjef Monica Sivertsen i Skatt øst til NTB. Tre av selskapene, SEB Enskilda, Carnegie og Boston Consulting har imidlertid ført sak mot Skatt Øst i forskjellige rettsinstanser. Dermed er disse navnene kjent allerede, sier seksjonssjefen.

Ikke advokater og revisorer

Hun opplyser at det er kontroller foretatt av Oslo ligningskontor som ligger til grunn for etterligningene. Også advokater og revisorer som deltar i indre selskaper er kontrollert, men så langt er det ingen saker mot representantene for disse yrkesgruppene.

– Det er jo advokater som utformer lovverket og sammen med revisorene har de åpenbart hatt en bedre forståelse av hvordan det skal praktiseres, sier Sivertsen.

Hun bekrefter at alle saker så langt gjelder personer som bor i Oslo-området.

Sivertsen utelukker ikke at det vil komme lignende saker også andre steder i landet og understreker at hele perioden bakover til 1999 kan gjøres til gjenstand for kontroll og eventuell etterligning.

– Etter skatteomleggingen fra 2008 som langt på vei likestiller skatt på arbeid og kapital er det imidlertid ingen fordeler lenger med indre selskaper. Derfor har vi ikke noen saker etter 2007, sier Sivertsen.

Vil anke

For en uke siden fastslo Borgarting lagmannsrett at deltakerne i det indre selskapet i Boston Consulting Group må innrette seg etter påleggene fra Skatt øst.

– Vi vil høyst sannsynlig anke saken til Høyesterett, sier advokaten som har ført saken mot Skatt øst, Thomas Krage Svensen i advokatfirmaet Wiersholm, Melby og Bech. På grunn av rettsferien er fristen for anke først 15. september, og noen beslutning er ennå ikke tatt, opplyser han.

Boston Consulting vil imidlertid få problemer med i det hele tatt å få saken opp i Høyesterett fordi det allerede er behandlet en tilsvarende sak i Høyesterett som gjaldt det indre selskap i SEB Enskilda.

– Å slippe gjennom Høyesteretts ankeutvalg er det første hinderet, sier Svensen til NTB. Han mener imidlertid at det er forskjell på de to sakene og at det derfor er grunnlag for en ny omgang i Høyesterett.

Det tredje av de kjente selskapene, Carnegie, får uansett sin sak opp i lagmannsretten 4. november. Også Carnegie tapte i tingretten.

Seks tap

Advokat Amund Noss hos Regjeringsadvokaten har ført alle sakene for Skatt øst i tre rettsinstanser og så langt vunnet alle seks omgangene. Han sier det er helt opp til saksøkerne å prøve ut de muligheter som finnes i rettsvesenet, men mener det kan være klokt å ta innover seg de dommer som allerede er avsagt.

Seksjonssjef Sivertsen i Skatt øst bekrefter at alle 28 selskaper protesterte og tok ut stevning da ligningsmyndighetenes avgjørelse forelå.

– Så langt er det bare ett av selskapene som har trukket sin sak, men det faktum at alle rettsavgjørelser helt opp til Høyesterett har gitt ligningsmyndighetene medhold i sin vurdering av lovverket vil nok etter hvert gjøre et visst inntrykk, tror Sivertsen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus