Kuttet lønna med fem prosent

Private sjefer fikk et lønnskutt på fem prosent i løpet av fjoråret.
Private sjefer fikk et lønnskutt på fem prosent i løpet av fjoråret.

<pSjefene i landets største private bedrifter fikk i snitt kuttet sin lønn med 5 prosent i fjor.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lederne i statens selskaper fikk derimot en lønnsvekst på 6 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som nå er gjengitt i en rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

Til sammen 584 aksjeselskaper og allmenne børsnoterte selskaper med over 250 ansatte er med i statistikken.

– En avgjørende faktor er at tallene i tillegg til fast lønn også omfatter bonuser og opsjoner, sier seksjonssjef Ann Lisbet Brathaug i SSB til Bergens Tidende.

Store bedrifter som ikke er organisert som AS eller ASA; er ikke med i oversikten. Det gjelder for eksempel de statlige helseforetakene.

Ifølge oversikten hadde direktørene i gruppen med høyest lønn i 2007 over 4,3 millioner kroner i samlede ytelser. I fjor var det redusert til nær 3,9 millioner kroner, en nedgang på 10,4 prosent.

– Den negative lønnsveksten for denne gruppen kan skyldes blant annet høyere opsjonsytelser og/eller bonuser. I tillegg kan tilgang og avgang av ledere i en forholdsvis liten gruppe av ledere påvirke lønnsutviklingen, heter det i rapporten fra TBU.

Personvernpolicy