MINERALLETINGSier nei, nei, nei

Nekter å behandle: Sametingspresident Egil Olli (Ap) og opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR) vil ikke si ja til en eneste søknad om mineralleting. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/Scanpix
Nekter å behandle: Sametingspresident Egil Olli (Ap) og opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR) vil ikke si ja til en eneste søknad om mineralleting. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/Scanpix

<pSylvia Brustad overkjørte Sametinget og fikk gjennom en ny minerallov i juni. Nå svarer partifellen, sametingspresident Egil Olli, med å si nei til alle søknader om mineralleting.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

STORE MINERAL-MULIGHETER

Norges geologiske undersøkelse (NGU) anslår at det er store mineralforekomster i våre tre nordligste fylker.

En rekke selskaper har gjennom årene jaktet på nikkel og kobber i nordområdene. Letevirksomheten har økt betydelig i løpet av de siste fire årene, drevet fram av økt etterspørsel og høye priser.

Nye letemetoder og bedre kunnskap om regionalgeologien åpnet nye muligheter.

Det kan være økonomisk interessante forekomster av kobber, nikkel-kobber, gull, platina og andre metaller.

NGU og private selskaper undersøker blant annet kobber-gull-mulighetene i Repparfjord i Finnmark. Store Norske Gull AS driver prøveboringer i Karasjok.

I Hamarøy kommune i Nordland er det de siste årene kartlagt nye klebersteinsforekomster som ifølge NGU inneholder verdier for flere titall milliarder kroner.

Det er oppstått en opphetet situasjon mellom Stortinget og Sametinget etter at de folkevalgte i Oslo rett før sommerferien vedtok en ny minerallov, etter forslag fra nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap).

Formålet med loven er å fremme økt aktivitet og næringsutvikling. Men samene fikk ikke gjennom sine krav og setter foten ned.

Sametingsrådet sier nei

Sametingspresident Egil Olli (Ap) bekrefter at Sametingsrådet, Sametingets utøvende organ, ikke vil behandle en eneste søknad om mineralleting eller -utvinning.

- Sametingets plenum i mai har vedtatt at vi ikke kan akseptere den mineralvirksomheten som loven skal regulere, sier Olli til ABC Nyheter.

- I praksis betyr det at Sametinget kommer til å si nei til alle søknader, forklarer han.

Retningslinjer mot loven

- Sametingsrådet ønsker å være med å utvikle mineralnæringa. Men virksomheten skal komme det samiske samfunnet til gode. Verdiskapinga skal ikke bare hentes ut av områdene. Det skal også bli noe igjen, sier sametingspresidenten, som altså har fått mineralloven i hodet av sine egne - Ap-statsråden Sylvia Brustad.

Samtidig med at Stortinget vedtok mineralloven, sendte Sametingsrådet ut sitt alternativ til høring:

Et forslag til «retningslinjer om bruk av mineraler staten hevder eiendomsretten til i tradisjonelle samiske områder»

Her forkaster samenes representanter minerallovens bestemmelse om at den norske stat har eiendomsretten til verdifulle mineraler - også i samiske områder.

I Ap-skvis

Som Arbeiderparti-representant har Olli havnet i en skvis. Samtidig som han fronter Sametingets nei til mineralloven, sier han til ABC Nyheter at han aksepterer loven:

- Vi forholder oss til loven som er vedtatt. Vi har ikke sagt at vi ikke kan godta søknader etter loven. Men da må vi få fastsatt retningslinjer som vi har sendt ut forslag til, først, framholder presidenten.

Olli forteller at et viktig krav som heller ikke er imøtekommet i mineralloven, er innføringen av en egen urfrolksavgift på inntektene fra mineralutvinning. For øvrig mener han at samiske interesser i hovedsak er tilfredsstilt i Finnmark gjennom finnmarksloven.

Mildere enn departementet

Med dette framstiller Olli konflikten som mildere enn det Nærings- og handelsdepartementet (NHD) gjør i sin redegjørelse til Stortinget.

Der sies det rett ut at departementet har hatt konsultasjoner med Sametinget, men at Sametinget ikke ville gi sitt samtykke til loven. Dermed avsluttet NHD samtalene. Sylvia Brustads stortingsproposisjon legger heller ikke skjul på at departementet rett og slett avslo en anmodning fra Sametinget om å gjenoppta konsultasjonene.

NSR aksepterer ikke

Ollis tone kan ha sammenheng med at Ap sentralt har satt partiet i en vanskelig stilling i det følsomme spørsmålet om mineralrettigheter midt i valgkampen foran sametingsvalget i høst.

Så er det fremste opposisjonspartiet i Sametinget, Norske Samers Riksforbund, NSR, klarere i sin avvisning av mineralloven.

- Bør Sametinget akseptere mineralloven?

- Nei, slår NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo fast overfor ABC Nyheter.

- Sametinget har sagt at vi ikke har akseptert loven. Det betyr at vi heller ikke har akseptert virksomheten loven skal regulere, sier Keskitalo.

- Olli forskutterer

- Er Finnmarksloven til å leve med når det gjelder mineralvirksomhet, slik sametingspresidenten sier?

- Jeg syns det er merkelig at Olli forskutterer resultatet av en høringsprosess som så vidt har begynt. Han har ikke tilslutning til dette fra Sametinget. Olli høres litt naiv ut, svarer NSR-representanten.

- Et politisk eksperiment

- Kan NSR akseptere loven hvis man får på plass retningslinjer?

- Det kommer an på hvordan retningslinjene blir. Regjeringen er opptatt av hvorvidt Sametinget i det hele tatt har mandat til å utforme retningslinjer. Dette er et politisk eksperiment fra Sametinget, sier Keskitalo og slår fast:

- Sametinget går på sett og vis utover det som er mandatet. Vi har jo ikke lovhjemmel til å fastsette denne type retningslinjer.

Den politiske ledelsen i Nærings- og handelsdepartementet kunne ikke kommentere saken i dag.

Les også hos NRK: Finnmark Ap ber Sametingsrådet trekke forslaget til retningslinjer.