SFT ønsker å kartlegge nanoprodukter

Denne chipen inneholder hele 300.000 ord. Det er mulig med nanoteknologi, men den kan være en miljøkatastrofe. Foto: Dan Bality/Scanpix.
Denne chipen inneholder hele 300.000 ord. Det er mulig med nanoteknologi, men den kan være en miljøkatastrofe. Foto: Dan Bality/Scanpix.

<pSFT ber norske bedrifter om frivillig å rapportere inn produkter som inneholder nanoteknologi. Men både Teknologirådet og Norges Naturvernforbund mener det burde vært rapporteringsplikt.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

nanoprodukter

*Nanomaterialer utnytter egenskaper på atom- og molekylnivå (1 nanometer tilsvarer 1 milliarddels meter)

*Unike egenskaper på grunn av størrelsen. Noen stopper for eksempel UV-stråler, og brukes derfor i solkrem.

*Benyttes også i andre kosmetiske produkter samt klær, elektronikk og matemballasje.

*Kan nå steder i kroppen og miljøet som ellers er beskyttet.

*Foreløpig svært lite forskning om eventuelle skadevirkninger.

*Ett av tre prioriterte teknologiområder i Forskningsmeldingen fra 2005.

Kilde: Teknologirådet (uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og øvrig myndigheter om teknologi) (©NTB)

– Nanoprodukter kan utgjøre et nytt, stort potensielt problem for naturen, sier leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, til NTB.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har nylig gått ut og bedt norske bedrifter om å rapportere inn kjemiske produkter som inneholder de ørsmå partiklene. Men ordningen er bare frivillig.

– Vi mente det var viktig å få til noe så fort som mulig. En løsning med obligatorisk innrapportering ville kreve en ny forskrift, og det tar mer tid, sier Eli Vike, seksjonsleder med ansvar for det internasjonale kjemikalieregelverket REACH. Hun sier det også er lite hensiktsmessig med et eget særnorsk regelverk så lenge det er ikke er klart hva de andre landene i EØS-området vil komme fram til.

– Får ikke oversikt

Teknologirådet er glad for at SFT ber bedriftene om å innrapportere, men mener at tilsynet kunne gått et skritt lenger.

– Vi mener det burde bli obligatorisk å rapportere. Med en frivillig løsning får man ikke den oversikten man trenger og burde hatt, sier direktør Tore Tennøe til NTB.

Han får støtte av Norges Naturvernforbund:

– Fordi man ennå vet så lite om nanopartikler bør man ha et best mulig regelverk, sier Haltbrekken, og legger til at det ikke burde ta lang tid å få til en løsning der bedriftene har plikt til å rapportere.

Vet lite om mulige skadevirkninger

Ifølge Teknologirådet er det flere mulige farer ved nanoprodukter.

– Vi har ikke kunnskap i dag som tilsier at nanoprodukter er farlig. Men internasjonal forskning har vist at mus som utsettes for bestemte nanoprodukter utvikler asbestlignende reaksjoner, sier Tennøe.

En rapport fra Teknologirådet trekker fram hjerte- og karsykdommer, skader på nervesystemet og kreft som mulige konsekvenser av at kroppen utsettes for enkelte nanoprodukter. Nanoprodukter brukes blant annet i elektronikk, mat, og kosmetikk.

Men foreløpig vet man altså lite sikkert om eventuelle skadevirkninger.

– Vi ønsker å bruke nanoteknologi fordi den er lovende, men vi vet ikke helt hvordan vi skal måle hvilken risiko som knytter seg til produktene, sier Tennøe.

Tennøe tror SFT vil innføre en løsning med obligatorisk rapportering på sikt.

– Nå skal vi først se hva vi får ut av en frivillig ordning, sier Vike i SFT. (©NTB)


Tror du bedriftene vil rapportere når det er frivillig?

Personvernpolicy