Soner med voksne

- Helt uholdbart, sier Advokatforeningens menneskerettsutvalg. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
- Helt uholdbart, sier Advokatforeningens menneskerettsutvalg. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

<p16 åring måtte dele celle med 41 år gammel mann.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Barns rettigheter

Forum for Barnekonvensjonen (FFB) la mandag frem en tilleggsrapport til Norges offisielle rapport om barns rettigheter til FNs barnekomité. Et av punktene i rapporten handler om barn i norske fengsler.

Noen av områdene hvor Forum for barnekonvensjonen mener at barns rettigheter ikke blir godt nok ivaretatt er:

* Barneombudets uavhengighet.

* Barns manglende vern mot diskriminering på grunnlag av alder.

* Barns rett til å bli hørt.

* Barns manglende personvern.

* Vold mot barn; manglende kompetanse i hjelpeapparatet.

* Barnevernet; barns rett til hjelp og manglende ressurser.

* Retten til utdanning; manglende språkopplæring.

* Barn i fengsel.

* Flyktningbarns situasjon.

* Handel med barn.

Den norske advokatforeningen har gjennomført dybdesamtaler med ti barn i norske fengsler. Samtlige barn satt i fengsel sammen med voksne, og tre av de ti hadde måttet dele celle med en voksen.

- At tre av ti deler celle med voksne er en helt uholdbar situasjon, Barnekonvensjonen sier at barn ikke skal sone sammen med voksne, med mindre det anses å være til barnets beste. Dette er konvensjonsstridig, sier advokat og medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg, Mette Yvonne Larsen, til ABC Nyheter.

Narkotika

I et av tilfellene delte en 16 år gammel gutt celle med en 41 år gammel mann.

- Guttene syntes det var rart og belastende, og en av dem fortalte om utstrakt narkotikabruk på cella. Faren ved å plassere en voksen kriminell på samme celle som et barn tør være åpenbar, sier Larsen.

«Når barnet sitter på samme celle som den voksne er barnet innelåst sammen med den voksne minimum 12 timer i døgnet», heter det i FFB-rapporten.

Advokatforeningen har gjennomført dybdeintervjuer med ti barn i norske fengsel, og deler av resultatene legges frem som del av FFB-rapporten mandag.

- Til enhver tid sitter det om lag ti barn fengslet i Norge, på årsbasis er det mellom femti og seksti, sier Larsen.

Isolat

Undersøkelsen til advokatforeningen viser videre at sju av de ti barna har sittet isolert over et lengre tidsrom. Tre av barna satt isolert tre måneder eller mer, uten annet opphold enn en times lufting om dagen. Advokatforeningen viser også til tilfeller der barn isoleres på grunn av kollektiv avstraffelse som først og fremst gjelder voksne, men som også rammer barnet, uten at det gjøres en individuell vurdering av om barnet skal eller kan straffes for forholdet.

- Vi ser også at det er større bruk av varetekt enn vi var klar over, sier Larsen.

- Advokatforeningen krever at barn skal ut av norske fengsel. De må ut av køyesenga til de voksne, og de må ikke utsettes for kollektiv avstraffelse, sier advokaten.

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy