Leiepriser

Det er ikke så lett å finne korrekte leiepriser via statistikker. Unntaket er i Oslo der det er god statstikk å forholde seg til.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Leiepriser

Leieprisveileder
Her kan du finne leiepriser i Oslo. Veilederen er laget av Boligbygg.

Leiepriser
Leiemarkedsundersøkelsen i SSB.

Leiemarkedet
Bolig til leie på FINN.

Leiemarkedet
Bolig til leie på Utleiemegleren.

KALKULATORER:
Eie eller leie

Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie.

Leieprisforventning
Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt.

For å finne korrekt leieprisnivå er ikke alltid så lett, men det er to ting du kan gjøre for å finne frem til leieprisnivået:

  • Sette deg inn i det lokale leienivået
  • Se på leiestatistikk

For å finne ut av prisene på leienivået er det aller viktigste å sette seg inn i leienivået i det området du er interessert i. Det betyr at du må følge med på annonser i det aktuelle markedet.

Snakk også med meglere som driver med utleie i det aktuelle området. De kan ha kompetanse på leienivået som ingen andre har på grunn av den nærheten de har til markedet.

To statistikker
Det er to tilgjengelige statistikker for leiepriser. Dette er kvartalsvise statistikker som blir utarbeidet av SSB og Boligbygg.

Statistikken fra SSB er landsdekkende, og gir en viss pekepinn på leieprisene. Boligbygg (eid av Oslo Kommune) lager oversikter over leiepriser i Oslo. Denne er svært nøyaktig.

Priser i Oslo

Boligbygg lager svært detaljerte oversikter over priser for forskjellige soner og størrelser på leiligheter. Statistikken blir oppdatert kvartalsvis.

Oslo er delt inn i fem områder, med seks forskjellige størrelser på utleieobjektet.

BjerkeGamle Oslo,Ullern, Vestre-Østensjø,
Grorud,Grünerløkka,St. Hanshaug,og NordreNordstrand,
Antall romStovner, AlnaSageneFrognerAkerS. Nordstrand
Hybel4 3925 7586 6954 9004 207
1 rom6 0847 4498 3886 5925 900
2 rom8 3789 74410 6798 8838 190
3 rom10 72812 09313 02611 23510 541
4 rom14 13315 50016 43314 64213 950
5 rom16 54317 90818 85017 05216 358

Tallene er basert på SSB's gjennomsnittstørrelser for boliger:

Hybel: 20m²
1 rom: 35m²
2 rom: 55m²
3 rom: 70m²
4 rom: 100m²
5 rom: 130m²

Leiepriser over hele landet

Denne statistikken blir utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå. SSB har utarbeidet en rekke tabeller som viser leienivået på forskjellige måter.

Her skal vi ta med leienivå etter antall rom og etter antall kvadratmeter. Statistikken forteller mer om forskjellene mellom de ulike regionene, og mellom ulike størrelser. Denne undersøkelsen oppdateres årlig.

Denne statistikken er vesentlig mer unøyaktig enn den Boligbygg lager i Oslo, ganske enkelt fordi områdene er så store. Innenfor hvert enkelt område er det igjen store forskjeller.

Leiepris etter antall rom

Statistikken er delt inn i etter hvor mange rom boligen har. Det er det første rommet som er dyrt. I gjennomsnitt koster rom nr 2 bare ca. en sjettedel av rom nr 1.

Det er også oppgitt prisen per kvadratmeter, der prisen faller med antall rom.