Her er den norske stats skatteparadis

Hit til Port Louis i Mauritius sender den norske stat mye av u-landsinvesteringene sine. Foto: Thierry/Wikimedia Commons
Hit til Port Louis i Mauritius sender den norske stat mye av u-landsinvesteringene sine. Foto: Thierry/Wikimedia Commons

<pStatens investeringsfond for utviklingsland har skatteparadiset Mauritius som sitt yndlingsland å investere fra. Det gir skattetap for fattige land Norfund skulle hjelpe.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DETTE ER NORFUND:

NORFUND er Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland og ble opprettet i 1998.

Ved utløpet av 2007 hadde Norfund investert 3,7 milliarder kroner. 37 prosent av investeringene gikk til noen av verdens minst utviklede land (MUL).

Norfunds oppgave er å skaffe risikokapital som sammen med lokale partnere kan utvikle lønnsomt næringsliv.

Tanken er at lønnsomme bedrifter skaper arbeidsplasser og gir grunnlag for skatteinntekter og nyinvesteringer.

Daglig leder i Norfund er Kjell Roland, som tidligere var med på å stifte ECON, og har hatt god kontakt med Arbeiderpartiet.

Styreleder er tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet, som nå er daglig leder i tenketanken Civita.

Les mer på Norfunds hjemmesider.

De oppsiktsvekkende opplysningene om statlig norsk bruk av skatteparadiser, og det i tiltak for utvikling i u-land, kommer fram i en rapport lagt fram av Kapitalfluktutvalget for utviklingsminister Erik Solheim (SV) i formiddag.

81 prosent av norske skattemidler fra Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, Norfund, går via skatteparadiser og så ut i virksomheter i u-land.

Utvalget. som ble ledet av professor Guttorm Schjelderup og blant annet hadde korrupsjonseger Eva Joly med, kommer med skremmende fakta om hvor skadelige skatteparadisene er - ikke bare for verdens kapitalmarkeder, men for u-land spesielt.

Les hele rapporten her.

Taper skatt i bøtter og spann

En av de uhyggelige virkningene for u-land, er at Mauritius og andre skatteparadiser har skatteavtaler med dem. Skatteavtaler som fører overskuddene fra bedriftene Norfund og andre investerer i u-land, over til skatteparadisene.

Men der blir ingenting skattlagt. Og u-landet går glipp av store inntekter som skulle vært brukt til samfunnsnyttige oppgaver.

Da utvalgsleder Schjelderup presenterte rapporten på en pressekonferanse, understreket han at det utviklingsland har av skatteinntekter, hovedsakelig kommer fra kapitalskatt, ikke inntektsskatt. Derfor blir pengestrømmene ut av u-land og inn i skatteparadisene så skadelige.

- Kapitalbeskatning er viktigst i u-land. Ta et land somTanzania. Der bidrar avkastning fra 286 selskaper med 70 prosent av skatteinntektene. Og de har få alternativer, sa han.

Utvalget foreslår at Norfund blir pålagt å avvikle all bruk av skatteparadiser i løpet av tre år.

Paradisisk lite skatt

Norfund investerer dels direkte i selskaper, dels i fond.

Av de 35 ulike fondene Norfund har investert i, er 29 lokalisert i skatteparadis. 15 av disse er i Mauritius.

- Uunngåelig, sier Norfunds daglige leder Kjell Roland til ABC Nyheter.

Av 33 fond med komplette data, hadde åtte positivt driftsresultat i 2008.

Bare to fond betalte skatt. Ett i Luxembourg og ett i Kenya.

Fjernt fra virksomheten

En tabell gjengitt i rapporten viser at flere fond er lokalisert i skatteparadis selv om de har kun ett land som målsone. For eksempel har Norfund funnet det for godt å bidra til investeringer i Kina, Thailand og Vietnam på Caymanøyene.

Fond på Mauritius er rettet mot henholdsvis Madagaskar, Sri Lanka og Costa Rica.

Utvalget: - Pynter på tallene

Ikke nok med disse faktaene.

I sin rapport kritiserer Kapitalfluktutvalget at Norfund i sin årsmelding for 2008 gir inntrykk av at selskapets investeringer har kastet 2,3 milliarder kroner av seg i form av skatteinntekter i fattige land. Dette beskriver Norfund som avgjørende bidrag til at landene selv kan styre sin utvikling og bygge ut offentlige tjenester.

Realiteten er 66 millioner kroner totalt.

Da er det tatt hensyn til hvor stor aksjeandel Norfund har i de aktuelle selskapene.

Norfund: - Uunngåelig

- Det er slik det fungerer, slår Norfund-sjef Kjell Roland fast.- Det er slik det fungerer, slår Norfund-sjef Kjell Roland fast.

- For folk flest er det overraskende at den norske stat driver utviklingspolitikk via skatteparadiser. Hvordan kan det ha seg, daglig leder Kjell Roland i Norfund?

- Det er den måten internasjonal finansindustri er organisert på. Det er ikke mulig å sette opp sånne investeringsfond for u-land i Norge.

- For eksempel satte vi oss sammen med Storebrand, Ferd, KLP og DnB Nor og opprettet et mikrofinansfond. Det ville i dag vært umulig å få midlene ut i utviklingsland uten å gå om skatteparadiser, sier Roland.

- Skreddersydd, som NIS i Norge

- Summa summarum: Er det ikke mulig å unngå skatteparadisene?

- I Norge lagde vi et norsk, internasjonalt skipsregister, NIS. Det er et regelverk som var skreddersydd for den type virksomhet. Tilsvarende har en rekke land lagd regelverk og rammebetingelser som er spesialinnretta for å håndtere finansielle transaksjoner, svarer Roland.

- Dette er veldig spesialiserte tjenester og funksjoner som er veldig nyttig for å flytte penger fra investorer til de fattige. Utfordringene er å få rammevilkår som skaper innsyn og unngå de andre uheldige sidene, sier Norfund-direktøren.

- Målsettingen er å tvinge skatteparadisene til å regulere de finansielle strømmene bedre, og først og fremst skape åpenhet, legger han til.

- Flytter store skatteinntekter

- Har bruken av Mauritius ført til at uland har gått glipp av skatteinntekter?

- Vi er opptatt av at de bedriftene vi investerer i, skal skatte i sine hjemland, svarer Roland.

- Når det gjelder skatteavtaler, er ikke Mauritius spesiell. Slik skatteavtaler stort sett er strukturert, så innebærer det i dag at vi flytter veldig store skatteinntekter fra u-land til i-land. Det gjelder også Norge, som har skatteavtaler som innebærer at norske bedrifters overskudd på investeringer i Afrika fritas for overskuddsskatt der, slik at overskuddet kan beskattes i Norge, sier Roland.

- Hva sier du da til utvalgets forslag om å avvikle bruken av skatteparadiser?

- Utvalget foreslår en konstruktiv pattform for hvordan vi skal jobbe internasjonalt for å bekjempe de skadelige sidene ved skatteparadis, konkluderer Roland.

Milde krav i OECD

De utviklede statens organisasjon OECD arbeider med spørsmålet om skatteparadiser, og godkjenner land etter bestemte kriterier.

Men deres definisjon av «ikke-samarbeidsvillige» stater når det gjelder for eksempel åpenhet, skal være svært lite streng. OECDs retningslinjer vedtas ved konsensus. Det betyr at land med stort hemmelighold, som Luxembourg og Sveits, har lagt lista.

Personvernpolicy