Ikke flertall for kortere skjenketid

SERVERING TIL 03.00: Kristelig Folkeparti fikk ikke gjennomslag i Stortinget for sitt forslag om å stanse alkoholservering på utesteder klokken 02.00. FOTO: Illustrasjon, Colourbox
SERVERING TIL 03.00: Kristelig Folkeparti fikk ikke gjennomslag i Stortinget for sitt forslag om å stanse alkoholservering på utesteder klokken 02.00. FOTO: Illustrasjon, Colourbox

<pKristelig Folkeparti fikk ikke flertall i Stortinget tirsdag for forslaget om å stanse serveringen av alkohol klokka 02.00 og ikke klokka 03.00 som i dag.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Resultatet av stortingsbehandlingen ble at Stortinget samlet seg om et forslag om å be regjeringen samarbeide med kommunene om å gjennomføre prosjekter om opplæring av personale i alkoholloven og konflikthåndtering.

Kortere salgstid

Forslagsstillerne begrunnet forslaget med at voldsbruken vil gå ned med kortere salgstid.

Alle partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, hadde stor sans for denne begrunnelsen. Frp hevdet at det var galt å påstå at servering av alkohol er den vesentligste årsaken til økt vold i samfunnet.

Stortinget avviste også en plan fra Frp om verdig og helhetlig rusomsorg.

Viktig tema

Partiet fikk honnør for å ta opp et viktig tema. De andre partiene var enige i noen av forslagene, men fant det samlet sett vanskelig å gi sin tilslutning til ulike områder uten å ta høyde for helheten og de planene som allerede er iverksatt.

Regjeringspartiene minnet om at regjeringen allerede har lagt fram en helhetlig plan for rusfeltet.

Flertallet mener også det er oppsiktsvekkende at Frp ikke berører sammenhengen mellom tilgang til alkohol og rusmidler og skadevirkningene av dette. Uten å se på en slik sammenheng, mener flertallet at planen manglet helhet, (©NTB)

Personvernpolicy