Lynbudsjett

Artikkelen fortsetter under annonsen

Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger.

Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Denne kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul (gjelder for 2011), den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Slik bruker du kalkulatoren
Legg først inn «Familiesituasjon». Her legger du inn antallet som husholdningen består av innen hvert enkelt alderstrinn. Med bakgrunnen i familiesituasjonen regner kalkulatoren ut en rekke kostnader. I kalkulatoren er det forhåndsinnlagt en mann og en kvinne mellom 25 og 50 år.

På inntektssiden kan du legge inn lønnsinntekt for deg og eventuelt ektefelle/samboer. I tillegg kan du legge inn barnetrygd og kontantstøtte, samt andre skattefrie inntekter (f.eks. leieinntekter). De forhåndsinnlagte inntektene er henholdsvis 500.000 kroner og 300.000 kroner.

Deretter legger du inn opplysninger under Nytt lån hvis du skal se på et budsjett etter et låneopptak.Du kan velge mellom avdragsfritt, annuitetslån og serielån. Valget bestemmer hvor mye avdrag i tillegg til renter du må betale. Renten på lånet er forhåndsinnlagt med 5 prosent. Dette er det som betraktes som en normal boligrente sette over tid. Det er lagt inn et annuitetslån med tjue års nedbetalingstid.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Legg også inn eksisterende lån. Du legger inn renter og avdrag på årsbasis for alle lånene samlet.

Levekostnadene er basert på tall fra SIFO. Disse kan du justere ved å bestemme hvor du vil ligge i forhold til normen. Det er forhåndsinnlagt at du vil ligge 25 prosent over normen. Les mer om disse tallene her.

Til slutt legger du inn andre kostnader som du selv vet best. Noen av kostnadene avhenger av hva slags bolig du kjøper. Dette gjelder for eksempel fellesutgifter, vedlikeholdskostnader, eiendomsskatt og energiforbruk.

Nederst finner du hva du sitter igjen med etter at skatt og alle utgifter er trukket fra inntektene.

Familiesituasjon:AlderKjønn
Familiemedlem nr 1
Familiemedlem nr 2
Familiemedlem nr 3
Familiemedlem nr 4
Familiemedlem nr 5
Familiemedlem nr 6
Familiemedlem nr 7
Inntekt og skatt:
Lønnsinntekt 1
Lønnsinntekt 2
Barnetrygd og kontantstøtte
Andre skattefrie inntekter
Andre fradrag (ikke renter av lån)
Samlet skatt
Samlet netto inntekt
Nytt lån:
Tilbakebetaling
Nedbetalingstid
Rentesats
Lånebeløp
Per årPer mnd
Disponibelt
Lånekostnad:
Renter nytt lån
Avdrag nytt lån
Renter eksisterende lån
Avdrag eksisterende lån
Sum lånekostnader
Levekostnader:
I forhold til normen:
Mat og drikke
Klær og sko
Helse og hygiene
Lek og fritid
Andre dagligvarer
Husholdningsartikler
Sum levekostnader
Andre kostnader:
Barnehage
Bidrag
Bilutgifter
Eiendomsskatt
Fagforeningskontingent
Ferieturer
Forsikringer
Husleie/Fellesutgifter
Kommunale avgifter
Pensjonsordning i arbeid
Reiseutgifter/månedskort
Strøm/annen energibruk
Telefon/mobil
Vedlikehold bolig
Tidsskrifter/abonnement
Uteliv
Andre utgifter
Annen sparing
Sum andre kostnader
Sum kostnader totalt
Disponibelt

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.