Nå sier SV ja til NATO

Program og praksis: SV er mot NATO-medlemskapet i programmet, for i stortingserklæring om langsiktig utenrikspolitikk. Foto: Scanpix
Program og praksis: SV er mot NATO-medlemskapet i programmet, for i stortingserklæring om langsiktig utenrikspolitikk. Foto: Scanpix

<pI Stortinget er det blitt enighet fra SV til Frp om at NATO-medlemskapet er av sentral interesse for Norge i overskuelig framtid.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det skjedde da Stortinget fredag diskuterte de langsiktige linjene i norsk utenrikspolitikk - for første gang på 20 år:

SV, som ble opprettet som et protestparti mot NATO-medlemskap, sluttet seg til samtlige øvrige partier i et rungende ja til NATO i overskuelig framtid:

«Komiteen ser det som en sentral norsk sikkerhetspolitisk interesse å opprettholde det transatlantiske fellesskapet gjennom NATO.», heter det i innstillingen også SV er med på.

Det står å lese i uttalelsen fra Stortingets utenrikskomité, som var grunnlaget da Stortinget fredag formiddag diskuterte utenriksminister Jonas Gahr Støres stortingsmelding om de lange linjene i norsk utenrikspolitikk.

Politikere og velgere mot partiprogrammet

I partiprogrammet holder SV tilsynelatende fast på sin motstand mot NATO.

Men i Stortinget går partiet for det motsatte.

Det går fram av behandlingen da de langsiktige vyene for norsk utenrikspolitikk ble behandlet, ikke som ledd i kortsiktig kompromiss om en regjeringserklæring.

Dermed kommer partitoppene på kollisjonskurs med partiprogrammet, men på linje med velgerne sine.

For hele 86 prosent av de SV-velgerne som har tatt standpunkt, var for norsk medlemskap i NATO i en meningsmåling Gallup la fram i mai for Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Ågot Valle mot og for

Ågot Valle har motforestillinger, men sa ja til NATO.Ågot Valle har motforestillinger, men sa ja til NATO.

- Denne regjeringa bygger på NATO-medlemskap. Jeg vil likevel problematisere Nato-medlemskapet, sa SVs avtroppende utenriks-veteran Ågot Valle i stortingsdebatten i formiddag.

- NATO har fortsatt førstebruk av atomvåpen i strategien. NATO forbeholder seg også retten til angrep uten FN-mandat. Dermed trekkes Norge inn i et supermaktsspill, sa Valle.

Hun var ikke desto mindre med på en samlet komites rosende omtale av NATOs rolle for Norge.

- Brakte inn motforestillinger

- Innebærer komiteinnstillingen at SV nå er for norsk NATO-medlemskap?

- Arbeidsprogrammet for neste fireårsperiode innebærer ikke at vi er for NATO. Men vi står fast på at regjeringen som sådan bygger på NATO-medlemskap, sier Valle til ABC Nyheter.

- Dette er jo ikke et kompromiss om en regjeringserklæring, men debatt om de langsiktige linjene som blir blitt tatt med 20 års mellomrom?

- Ja, men jeg brakte inn motforestillinger mot NATO. Og jeg er glad for at hele regjeringen er enige om å jobbe mot NATOs atomvåpenstrategi og rakettskjoldet, svarer Valle.

Ikke motforestillinger i vedtaket

Det som blir stående etter Stortingets behandling, er imidlertid den skriftlige innstillingen fra utenrikskomiteen.

- I innstillingen er vel ingen av SVs motforestillinger tatt opp?

- Nei. Men alle vet at i en innstilling står regjeringspartiene sammen om det som står.

- I hvilken grad er innstillingen om NATO i samsvar med SVs handlings- og prinsipprogrammer?

- Den er i samsvar med Soria Moria-erklæringen. Hvordan neste regjerings politikk blir, er avhengig av oppslutningen SV får blant velgerne i høst, sier Ågot Valle.

Prinsipper og regjeringsdeltakelse

- Har SV tidligere noen gang uttrykt så prinsipiell tilslutning til norsk NATO-medlemskap?

- Vi har ikke sittet i regjering før heller. Jeg befinner meg godt med å sitte i en regjering har flyttet på norsk utenrikspolitikk. Denne regjeringa blir sett på av mange sosiale bevegelser som den mest progressive regjeringa i Vesten. Det er veldig bra. Jeg vet ikke hvor mye NATO-spørsmålet vil værei fokus, svarer Valle.

Nyanser mellom Ap og SV?

I debatten hevdet utenriksminister Jonas Gahr Støre at kun nyanser skiller de rødgrønne partienes syn på NATO.

- Er det riktig at kun nyanser skiller Ap og SV i NATO-spørsmålet?

- Nei. Men vi skal klare å vinne valget på nytt igjen, og klare å komme fram til enighet om regjering. Blant annet i synet på Afghanistan er det mer enn nyanser som skiller. Vi har et klart standpunkt om å trekke styrkene ut.

Personvernpolicy