- Vestlig livsstil gir mer tarmkreft

Endetarmskreft øker verden over. Studier viser at den vestlige livsstilen kan ha skylden. Foto: Colourbox.
Endetarmskreft øker verden over. Studier viser at den vestlige livsstilen kan ha skylden. Foto: Colourbox.
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pKreft i tarmen er et økende problem verden over, viser stor studie. Vestlig livsstil og røyking kan være viktige årsaker. - Veldig viktig studie, mener norsk professor. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mer om tarmkreft

Tarmkreft eller kolorektal kreft er ondartede svulster i tykktarmen (kolon) eller endetarmen (rektum).

Svulstene sitter oftest i tykktarmens siste del eller i endetarmen.reft i tykktarm og endetarm omtales vanligvis under ett som tarmkreft.

I Norge påvises cirka 2200 nye tilfeller av kolonkreft og ca. 1000 nye tilfeller av rektumkreft hvert år.

De siste 50 årene har man sett en 50 prosents økning i antall tilfeller av tarmkreft i Norge.

Jo eldre man blir, jo større er sjansen for å utvikle kreft i tykktarmen.

Lavt inntak av rødt kjøtt, bearbeidede kjøttvarer og fett anbefales. Mye grønnsaker og fysisk aktivitet anbefales som forebyggende tiltak.

Kilder: Pasienthandboka.no og Kreftforeningen

Kolorektal kreft er kreft i tykktarmen eller endetarmen. I Norge får over 3000 denne typen kreft hvert år. Nå viser en ny studie at forekomsten øker verden over.

Det er forskere ved American Cancer Society som har sett på utviklingen i 51 land. I 27 av landene så man en økning i antall tilfeller av kolorektal kreft, både blant kvinner og menn, mellom årene 1983 og 2002. Økningen er tydeligst i land som opplever økonomisk utvikling, blant annet i Øst-Europa, Asia og Sør-Amerika.

I noen land var økningen dramatisk, for eksempel i Slovenia, der man så en økning på 70 prosent blant menn og 28 prosent blant kvinner. I regionen Miyagi i Japan var økningen på hele 92 prosent blant menn og 47 prosent blant kvinner. USA var det eneste landet i studien der man så en nedgang i forekomsten av tarmkreft for begge kjønn.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tar etter Vesten

Forskerne mener at en viktig årsak til at tarmkreft er et økende problem i land som opplever økonomisk utvikling, er at menneskene i disse landene tar etter Vesten når det kommer til livsstil og kosthold.

- Dette er en veldig viktig studie, man kan lese mye ut fra sånne tall, sier professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø, Inger Torhild Gram, til ABC Nyheter.

Hun står bak en nylig publisert studie, der man fant ut at røyking kunne være årsaken til hvert åttende tilfelle av tarmkreft. Gram mener det som kommer frem i den amerikanske studien stemmer godt overens med dette funnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- I Japan ser man en kraftig økning av tarmkreft blant menn og ikke fullt så kraftig økning blant kvinner. Begge kjønnene har samme diett, men røyking er utbredt blant japanske menn, og ikke særlig utbredt blant kvinner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Professor i forebyggende medisin, Inger Torhild Gram, mener røyking kan forårsake tarmkreft. (Foto: UiT.no)Professor i forebyggende medisin, Inger Torhild Gram, mener røyking kan forårsake tarmkreft. (Foto: UiT.no)

- Man ser også en kraftig økning i Tsjekkia og Slovakia, og andelen som røyker i Øst-Europa har eksplodert, så dette stemmer helt med hypotesen om
at røyking er en årsaksfaktor til tykktarmskreft slik vi fant i vår
studie.

- Tarmkreft står foreløpig ikke på Verdens helseorganisasjons liste over røykrelaterte sykdommer fordi vi vet for lite om sammenhengen. Hvis våre tall stemmer kan ett av åtte nye tilfeller av tarmkreft forebygges.

Har metodene for å påvise tarmkreft blitt så mye bedre at det kan være forklaringen på den økningen man ser i forekomst?

- Det kan ha noe med saken å gjøre, men det kan ikke forklare helheten. I noen land driver man med screening og da vil flere tilfeller påvises. Men utviklingen i Norge motbeviser at dette er hele forklaringen, for her driver vi ikke med screening, men har likevel hatt en voldsom økning i antall tilfeller av tarmkreft, sier Gram.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Norge har økningen i tilfeller vært på hele 50 prosent de siste 50 årene, og tarmkreft er i dag den nest vanligste kreftformen for begge kjønn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Dette kan stemme overens med røykepidemien som startet for 40 år siden blant norske kvinner og enda før blant norske menn, sier Gram.

- Kan snu trenden

Det er flere av de andre risikofaktorene som man også kan gjøre noe med,
så det bør vel være mulig å snu den negative trenden?

- Ja, vi kan spise mindre rødt kjøtt, redusere inntaket av alkohol og være mer fysisk aktive.

- I løpet av de siste tiårene har vi gjort det motsatte. Disse endringene i livsstilsfaktorer forklarer også en del av den økte forekomsten av tarmkreft vi har sett. Ved å gjøre noen livsstilendringer kan man faktisk snu hele den oppadgående trenden, sier Gram.

- Vi vet ikke helt sikkert om røyking er en faktor, men det er veldig spennende å se at disse tallene stemmer så godt overens med vår studie som viste at ett av åtte tilfeller av tarmkreft forårsakes av røyking, sier Gram og viser til nok et eksempel:

Artikkelen fortsetter under annonsen

- I USA ligger de ti år foran oss når det gjelder å slutte med røyking, dette passer derfor godt med at de går ned på tarmkreftstatistikken. De har ikke blitt mer fysisk aktive, de drikker ikke mindre og spiser ikke mindre rødt kjøtt, men de har sluttet å røyke.

Gram har nå søkt om penger til å gjennomføre en oppfølgingsstudie som hun mener vil kunne bekrefte eller avkrefte om røyking kan føre til tarmkreft:

- I «Kvinner og kreft»-studien hadde vi 425 tilfeller av tarmkreft, der fant vi en sammenheng. Mens i oppfølgingsstudien vil vi få cirka 3500 tilfeller. Det er et så stort omfang at man kan bekrefte eller avkrefte sammenhengen mellom røyking og tarmkreft, sier professor Inger Torhild Gram til ABC Nyheter.