Din Økonomi

Artikkelen fortsetter under annonsen

<pHer kan du se hvordan din økonomi blir påvirket av endringer i lønn, rente, energipriser og inflasjon.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Andre kalkulatorer

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene.

Annuitetslån
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Serielån
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Bilkostnader
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Kalkulatoren beregner også de skattemessige virkningene av endringene. Som resultat får du hvordan din disponible inntekt har endret seg.

Lønn
Du kan legge inn lønnen for inntil 2 personer. Selve lønnen må legges inn for at skatten på endringene skal regnes korrekt.

Du kan legge inn lønnsendringene som en prosentvis endring forhold til i dag, typisk en vanlig lønnsøkning. Du kan også legge den inn som en kronemessig endring, som for eksempel en ekstra lønnsøkning. Disse kan også kombineres.

Lån
Legg inn dagens rente og ny rente. Betydningen av renteendringen blir kalkulert på den gjelden (etter skatt) du legger inn. Legg bare inn gjeld som har flytende rente.

På avdragsdelen av lånet skulle i utgangspunktet en renteendring ikke ha noe å si. På serielån og avdragsfrie lån endres heller ikke avdragene. Men på annuitetslån (summen av renter og avdrag er konstant) endres avdragsdelen når renten endres. Lønnsomhetsmessig har dette ingen betydning, men det har en likviditetseffekt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Avdraget beregnes for seg, og kan kalkuleres med en av våre andre kalkulatorer (se boks øverst til høyre).

Energi
Du kan også legge inn forutsetninger om endringer i strømpris, fyringsolje/parafin og drivstoffpris.

På strøm legges du inn totalt antall kwh i årsforbruk, og endringen i ørepris. På fyringsolje/parafin legger du inn antall forbrukte liter og endringen i literpris. På bil legger du inn totalt antall kjørte kilometer, og endringen i drivstoffpris i kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Annet forbruk/inflasjon
For alt annet forbruk er det lagt inn et post som beregnes ut fra inntekten i dag. På nye tall blir disse utgiftene oppjustert med inflasjonsforventningen.

Inflasjon har ingen betydning på mye av det du bruker penger på. På penger som for eksempel går til skatt, sparing og betaling av renter og avdrag har inflasjonen ingen betydning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er forhåndsinnlagt
I de forhåndsinnlagte tallene er det lagt inn en lønnsøkning på 4 prosent, med inntekter på 500.000 kroner og 300.000 kroner. Det er lagt inn en renteøkning fra 3,25 prosent til 4,5 prosent, og en inflasjonsforventning på 2,5 prosent. Du kan fritt endre alle disse forutsetningene.

Lønn:
Inntekt 1
Inntekt 2
Lønnsendring i prosent person 1
Lønnsendring i prosent person 2
Lønnsendring i kr person 1
Lønnsendring i kr person 2
Lån:
Rente i dag
Ny rente
Gjeld i dag
Avdrag i dag
Nye avdrag
Energiforbruk:
Endring i strømpris (i øre per kwh)
Årsforbruk strøm i kwh
Endring i olje/parafin pris (i kroner)
Årsforbruk olje/parafin i liter
Endring i drivstoffpris (i kroner)
Total kjørelengde biler antall km
Annet forbruk:
Andel av inntekt til annet forbruk
Inflasjonsforutsetning
Slik blir endringene:
Inntekt:
Inntektsendring person 1
Inntektsendring person 1
Sum inntektsendring
Lån:
Renteendring
Avdragsendring
Sum endring lånekostnad
Skatt:
Skatteendring samlet
Energi:
Strøm
Olje/parafin
Drivstoff
Sum endring energikostnad
Inflasjonsøkning:
Endring på inflasjonsutsatte kostnader
Sum endring i disponibel inntekt


Kalkulatoren er utviklet av Rune Pedersen for ABC Penger.