Over 30.000 klare for pensjonsstreik

Det er uaktuelt å gå bort fra garantiordningen i bruttolønnsmodellen, fastslår forhandlingsleder Arne Johannessen i Unio Stat. Onsdag fortsatte forhandlingene om framtidig pensjonsordning for offentlig ansatte. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX
Det er uaktuelt å gå bort fra garantiordningen i bruttolønnsmodellen, fastslår forhandlingsleder Arne Johannessen i Unio Stat. Onsdag fortsatte forhandlingene om framtidig pensjonsordning for offentlig ansatte. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

<pDet går trått i forhandlingene om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Ved midnatt går fristen ut. Da står over 30.000 arbeidstakere klare til å gå ut i streik.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Partene møttes til et siste avgjørende møte på arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersens kontor kl. 16.45.

Etter et møte onsdag formiddag var det fortsatt svært stor avstand mellom partene, ifølge forhandlingsleder Curt A. Lier i Akademikerne. På bordet lå et nytt forslag fra Dag Terje Andersen (Ap) om en modifisert bruttolønnsordning. Riset bak speilet ifølge NRK var at staten på lang sikt ønsker en utfasing av ordningen som garanterer pensjonsutbetaling på to tredeler av sluttlønn ved 65 år.

– Det er fortsatt svært mye som gjenstår. Nå skal partene samles hver for seg for å gjøre egne beregninger og drøftinger, så blir det nye møter hvor vi sier hva vi krever for å komme til enighet. Jeg er fortsatt svært bekymret, sa Lier til NTB tidligere på dagen.

– Jeg er både forsiktig optimist og forsiktig pessimist slik saken står nå, la han til.

Avviste tilbud

Natt til onsdag avviste LO, YS, Unio og Akademikerne et justert tilbud fra staten, som skal ha vært en slags kombinasjon av bruttolønnsmodellen og påslagsmodellen. Tilbudet skal innebære en pensjon tilsvarende to tredeler av sluttlønn, med levealdersjustering og regulering som folketrygdens alderspensjon.

Arbeidstakerorganisasjonene står samlet bak sine krav, men det er noe ulike interesser innad blant de fire hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden.

Høytlønte med relativt kort yrkesaktiv karriere vil komme best ut av det med en bruttolønnsordning med garanti. Mange lavtlønte med et lengre arbeidsliv vil derimot kunne komme bedre ut av det med en pensjonsordning som er mer i tråd med påslagsmodellen og arbeidslinjen som regjeringen ønsker.

Ulike interesser

Etter det NTB kjenner til skal blant andre LO ha vært mer vennlig innstilt overfor en slik modell enn fagforbundene for høyt utdannede, offentlig ansatte – Unio og Akademikerne. Også YS skal ha sett med blidere øyne på det siste forslaget fra regjeringen.

Forhandlingsleder Arne Johannessen i Unio Stat gjorde det klart overfor pressen etter formiddagsmøtet onsdag at arbeidstakernes krav er «knalltydelig» og uforenlig med en utfasing av garantiordningen.

– Vi har en rettighet i dag som vi er svært opptatt av å videreføre, sier han.

Mekling mot midnatt

Det var helt umulig å si når meklingsmannen på nytt vil bli koblet inn, men ganske sikkert vil meklingen gå inn i natten før partene eventuelt kommer til enighet.

Fristen går ut ved midnatt onsdag. Da står over 30.000 ansatte i stat og kommune klare til å legge ned arbeidet i det første uttaket. Streiken kommer til å bli trappet opp, varsler hovedorganisasjonene.

En eventuell streik vil blant annet ramme sykehjem, hjemmesykepleien, helsestasjoner, omsorgsboliger, rehabiliteringstjenester og ulike administrative funksjoner i kommunene. Flere barnehager og skoler vil bli stengt hvis det blir streik, og skatteoppgjørene stopper opp. Passasjerer på Ofotbanen vil også bli rammet. (©NTB)