Undersøker mulig brudd på Bernkonvensjonen

<pVindkraftverk på Smøla med havørner på samvittigheten.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sekretariatet for Bernkonvensjonen vil undersøke om Norge har brutt sine internasjonale forpliktelser ved utbygging av vindkraftverk på Smøla i Møre og Romsdal.

Bakgrunnen er en klage fra BirdLife International etter at mange havørner har mistet livet i kollisjoner med vindturbinene på øya. Smøla har en stor bestand av havørn.

Bernkonvensjonen – Konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres leveområder – trådte i kraft i 1986 og er ratifisert av Norge. Konvensjonen forplikter medlemslandene til vern av truede og sårbare arter.

Tre representanter for Bernkonvensjonen kommer til Smøla 15.–17. juni, opplyser Direktoratet for naturforvaltning (DN) i en invitasjon til departementer og andre offentlige instanser som oppfordres til å delta i befaringen.

Invitasjonen er sendt til Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Statkraft, Norges vassdrags- og energidirektorat, Smøla kommune, Møre og Romsdal fylke, Norsk institutt for naturforskning og Norsk Ornitologisk Forening.

Etter befaringen blir det skrevet en fagrapport som skal presenteres på Bernkonvensjonens partsmøte mot slutten av året. (©NTB)