Etterforsker fem voldtekter i Stavanger

<pPolitiet i Stavanger etterforsker fem anmeldte voldtekter som skal ha skjedd i registrerte drosjer.</p